Dotazník k Týždňu slovenských knižníc 2017 (odpovede)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Časová pečiatkaNázov a sídlo knižnice
Koľko podujatí Vaša knižnica pripraví počas TSK 2017?
Aké podujatie bude najväčším ťahákom pre návštevníkov Vašej knižnice počas TSK 2017?
Pripravujete vo Vašej knižnici niečo nové a mimoriadne?
Zapojí sa Vaša knižnica do celoslovenského projektu Knižničné hliadky?
2
27.2.2017 12:55:22
Univerzitná Knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta č. 4
949 74 Nitra
6
Podujatie 16.3. Bojnice: krajina - človek - kultúra
Nové cestopisy o netradičnom cestovaní
Celý program TSK. Toto je prvý celotýždňový program:
13.3-17.3. Kniha ako dar
14.3. Rozprávky na vankúšiku
15.3. Zážitky ukryté v texte
15.3. Metodické pokyny k evidencii publikačnej činnosti na rok 2017
16.3. Bojnice: krajina - človek - kultúra
16.3. Nové cestopisy o netradičnom cestovaní
Nie
3
27.2.2017 13:13:31
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
3
Komenského zbierka kníh - celuniverzitné podujatie, zbierka kníh pre deti a mládež - darované knihy potešia deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení
Novinka - na webovej stránke súborného online katalógu fakultných knižníc bude zverejnený formulár prostredníctvom ktorého bude mať čitateľ možnosť navrhnúť získanie chýbajúceho titulu v knižničnom fonde
Nie
4
27.2.2017 14:08:42
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
6
Názov podujatia: Eseje o kríze
Termín konania: 14. 3. 2017
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB

Spisovateľ, publicista a politológ Roman Michelko uvedie a predstaví svoju novú knihu Eseje o kríze ako voľné pokračovanie úspešných Esejí o globalizácii.
nieNie
5
28.2.2017 8:49:24
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Akademická knižnica
Demänová 393
03101 Liptovský Mikuláš
1
Knižnica z druhej strany pultu (lektorované prehliadky pracovísk akademickej knižnice)
nieNie
6
28.2.2017 11:27:06
Obecná knižnica Omšenie
914 43 Omšenie 300
2
Ide o besedy so žiakmi ZŠ. Po dohode v učiteľkami však viac besied bude realizovaných v týždni od 6.- 10. marca a následne aj na konci marca, so žiakmi MŠ.
Počas týždňa slovenských knižníc bezplatnú registráciu nových čitateľov knižnice a tiež možnosť vrátenia premeškaných výpožičiek bez sankčných poplatkov.
Nie
7
28.2.2017 11:54:05
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
3
13. 3. 2017 Deň s Portálom. Predajná výstava odbornej literatúry
14. 3. 2017 Žijú medzi nami. Beseda s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom.
15. 3. 2017 o 11.00 hod. Slávnostné otvorenie Univerzitnej predajne UCM v Trnave
Áno
8
28.2.2017 12:30:45
Krajská knižnica v Žiline
Ul. A. Bernoláka 47
011 77 Žilina
29
Najväčším ťahákom budú u nás podujatia 2:
Ladíme spolu (hudobno-literárny večer)
Na tenkom ľade (beseda s autorom)
Hubobno-literárny večer je novinkou, plus bude tento týždeň zároveň aj Týždeň mozgu, tak tri podujatia budú zamerané aj na túto tému.
Áno
9
28.2.2017 12:37:34
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
6
Medailón k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana - 19.3.2017 ( spolupráca s ECAV),po skončení bohoslužby stretnutie účastníkov pri pamätníku J. M. Hurbana v meste s položením kytičky.
Vyhodnotenie projektu : Rozprávaj mi Macko Uško
( spolupráca s MŠ Budovateľská) - cieľom projektu bolo podnecovať detskú predčitateľskú gramotnosť a komunikatívne zručnosti vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.
Nie
10
28.2.2017 13:16:48
Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 KOŠICE
116
13.3.2017 o 09.40 hod. Čítajúca sovička, slávnostný zápis malých čitateľov, ktorých navštívia živé zvieratká z košickej
ZOO
13.3.2017 o 14.00 hod. Valentín Šefčík, autorská beseda
16.3.2017 o 16.30 hod. Poďme spolu do rozprávky, Deň ľudovej rozprávky, večerníčkové čítanie pre deti a ich rodičov
17.3.2017 o 12.00 hod. Peter Karpinský, Kde bývajú rozprávky, autorská beseda
17.3.2017 o 12.45 hod. Hudobník Janko Hrubovčák, Poznaj svoje dedičstvo
13.3.2017 o 09.40 hod. Čítajúca sovička, slávnostný zápis malých čitateľov, ktorých navštívia živé zvieratká z košickej
ZOO a ich opatrovatelia
Nie
11
1.3.2017 12:20:48
Obecná knižnica Kamanová
0žiadnenieNie
12
1.3.2017 12:45:04
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A.Dubčeka
Horný Šianec 9
Trenčín
911 01
9
Seminár Hľadať nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste - seminár v spolupráci s firmou Albertina Icome Bratislava
Posedenie s databázami - individuálne školenia v oblasti databáz v presne vymedzenom čase
Nie
13
2.3.2017 10:24:21
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Trnava
14
Otvorenie TSK v kraji, spojené s programom Piesne na teraz. Hlboké slovo z Hlbokého. Literárno-hudobná kompozícia s umeleckým slovom k 200. výr. narodenia J. M. Hurbana
Tradične sa uskutoční jedno podujatie aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Áno
14
2.3.2017 11:21:38
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického ul. 48
974 04, Banská Bystrica
15
Besedy s úspešnými autormi kníh, ktorých čitatelia poznajú a ich knihy sú v knižnici čitateľmi žiadané.

Tiež komunitné podujatia, podujatia pre študentov stredných škôl, ale i prezentácia vydavateľstva kníh.
Zaujímavé je podujatie so zrakovo znevýhodnenými redaktormi, ktorí sa úspešne presadili v mediálno svete (redaktori RTVS- rádio Regina).
Typy podujatí aké ponúkneme v rámci TSK patria medzi tie, ktoré sme už realizovali.
Skôr je zaujímavé, že ponúkneme širokú škálu podujatí - pre všetky vekové kategórie: deti, stredoškolská mládež, seniori, čitateľská verejnosti, znevýhodnení používatelia a i.
Nie
15
2.3.2017 11:31:46
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali
Hlavná 15/61
92701 Šaľa
2
Literárno-hudobno-filmové popoludnie s Alenou Čermákovou, autorkou knihy a filmu Anton Srholec
nie, ako každý rok, počas TSK odpúšťame poplatky za omeškanie vrátenia dokumentov
Nie
16
2.3.2017 13:00:52
Podtatranská knižnica v Poprade
30
- stretnutie so spisovateľkami Máriou Hamzovou, Zuzkou Šulajovou
-
- školenie školských knihovníkov v spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou pre Prešovský a Košický kraj
Nie
17
2.3.2017 14:26:32
Obecná knižnica, Veľké Ripňany
2
Informačná výchova a čítanie pre MŠ.
nieNie
18
2.3.2017 14:58:42
Mestská knižnica Kristíny Royovej
Štefánikova 378/55
916 01 Stará Turá

8
Prednáška MUDr. I. Bukovského PhD.
Besedu s moreplavcom.
Nie
19
3.3.2017 8:23:47
Mestská knižnica
Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
10
Beseda s autorom kníh pre deti a mládež Romanom Bratom
Beseda s hudobníkom a autorom detských kníh Branislavom Jobusom
Čítanie s pánom Mrkvičkom
Beseda s herečkou a autorkou kníh Bibianou Ondrejkovou
Bezplatný zápis nových čitateľov, odpúšťanie upomienok a krásne divadelné predstavenie pre deti - Babička z vajíčka - Divadlo PIKI
Áno
20
3.3.2017 8:26:37
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického ,
Štefánikova 20, 07101 Michalovce
6
Kráľ čitateľov,
Výstava Staré tlače z fondu Zemplínskeho múzea,
Šľachtické knižnice v minulosti prednáška spojená s besedou,
dramatizované čítania...
nieNie
21
3.3.2017 9:18:49
Slovenská pedagogická knižnica
Hálova 6
851 01 Bratislava
5
Ťažko sa dajú porovnávať obsahom i formou jednotlivé podujatia.
Veľmi originálnym podujatím bude 13.3.2017 workshop
s lektorom Mgr. Dávidom Králikom.
Nie.Nie
22
3.3.2017 10:03:59
Knižnica
Dom kultúry, Poštová 11, 94111 Palárikovo
5
-súťaže a kvízy
-slávnostný zápis prvákov za členov knižnice
-prednáška ,, Kniha ako terapia"
Počas celého roka bude prebiehať projekt,, Prednášky a besedy pre každého". Projekt finančne podporí Fond na podporu umenia.
Nie
23
3.3.2017 10:08:45
Technicka univerzita v Kosiciach
Univerzitna kniznica
Nemcovej 7
04200 Kosice
1
TUKE Research day 2017
nieNie
24
3.3.2017 10:10:51
Obecná knižnica Obce
Školská 637
951 95 Obyce
2
Popoludnie v knižnici s deťmi Materskej školy v Obyciach a popoludnie so žiakmi Školského klubu pri Základnej škole v Obyciach.
NieNie
25
3.3.2017 10:29:00
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18
950 51 Nitra
27
14. 3. 2017 o 10.00 hod. - Pes Maco - beseda s pani Šillerovou a terapeutickým psom
15. 3. 2017 o 9.00 hod. - Týždeň mozgu - kognitívny tréning a ukážky cvičenia a posilňovania mozgových hemisfér pre používateľov knižnice
15. 3. 2017 o 17.00 hod. - Slovenka v knižnici - beseda so šéfredaktorkou časopisu Slovenka pani Máriou Mikovou a so zástupkyňou šéfredaktorky pani Katarínou Hanzelovou
14. 3. 2017 od 7.30 do 18.00 hod. - Deň otvorených dverí
v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre spojený s bezplatnou registráciou

16. 3. 2017 od 7.30 do 18.00 hod. - Akcia 1+1 (registrácia dvoch používateľov za cenu jedného)
Áno
26
3.3.2017 11:02:13
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
Štúrova 56
031 80 Liptovský Mikuláš
9
Knižničný jarmok - antikvárny predaj kníh - 1 kniha = 0,50 € (13. - 18.3.)
Kniha Liptova 2016 - výstava + hlasovanie verejnosti (13. - 18.3.)
Púť za Matejom Hrebendom - beseda s Jánom Cígerom o jeho putovaní po stopách Mateja Hrebendu (13.3.)
Ulice, námestia a parky Liptovského Mikuláša - beseda s Annou Šmelkovou o jej novej knihe o pôvode názvov ulíc, námestí a parkov v L. Mikuláši (16.3.)

Rázusovie vtáča - tvorivá literárna dielňa pre deti špeciálnych škôl (14.3.)
Nie
27
3.3.2017 11:10:14
Obecná knižnica
Hlavné námestie 6
Dvory nad Žitavou 941 31
5
Oboznámime deti a mládež čaro čítania.
Urobíme burza kníh. Áno
28
3.3.2017 11:41:19
Turčianska knižnica v Martine
Divadelná č.4619/5
036 01 Martin
17
14.3. 2017 o 16.00 hod. - Slávnostné otvorenie TSK spojené s udeľovaním čestného členstva čitateľom, ktorí pomáhajú pri rozvoji knižnice
14.3.2017 o 10.00 hod. - Knižnica roka 2016 - vyhodnotenie súťaže medzi obecnými a mestskými knižnicami turčianskeho regiónu
14.3. 2017 o 16.00 hod. - O dvanástich mesiačikoch - pohybové hry a aktivity pre deti do 6 rokov a ich rodičov
13.3.2017 o 15.00 hod. - Popoludnie s hudbou - Muzikály - hudobné soirée pre návštevníkov knižnice - týmto podujatím začíname tradíciu hudobných popoludní v knižnici, ktoré sa budú uskutočňovať 1x mesačne
Nie
29
3.3.2017 12:01:25
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica, Námestie M. Tompu č. 5, 979 01 Rimavská Sobota
1
Predmet mesiaca marec 2017. Reštaurované staré tlače z knižnice Gemersko-malohontského múzea. Výstava. Trvanie výstavy: 1. - 31. marec 2017
Pripravujeme besedu so spisovateľkou z Rimavskej Soboty - Katarínou Borosovou. Beseda sa uskutoční 23. marca 2017
Nie
30
3.3.2017 12:29:54
Mestská knižnica Banská Štiavnica
6
Knižný Fénix
( Cieľom projektu je počas Týždňa slovenských knižníc vyhlásiť verejnú zbierku hodnotnej a zaujímavej literatúry, ktorá by mohla poslúžiť ďalším ľuďom, pre ktorých je mestská knižnica ťažko dostupná. (napr. Domovy dôchodcov, sociálne zariadenia a pod.), ktorým takto darované knihy naša knižnica rada sprostredkuje. Knihy môžu znovu povstať z popola a nájsť si svojich ďalších čitateľov.)
Projekt Fénix je pripravovaný prvýkrát, je novinkou v našej knižnici a vymysleli sme ho špeciálne pre TSK aj na základe malého prieskumu, týkajúceho sa záujmu o knihy z druhej ruky.
Nie
31
3.3.2017 12:33:11
Slovenská národná knižnica, Martin
10
Každoročne býva veľkým lákadlom tradičné komentované exkurzie v SNK a odpustenie sankčných poplatkov. Najmä mladých posledné dva roky láka vidieť proces, ako sa kniha dostane z police do tabletu, čiže samotný proces digitalizovania a spracovania údajov. Takže navštevujú naše špičkové Konzervačné a digitalizačné centrum vo Vrútkach. Milovníkov starých kníh zas preferujú návštevu reštaurátorských ateliérov, kde vidia ako sa stará kniha reštauruje, lepí, dolievajú strany, ošetruje. Čitatelia zas tradične využívajú možnosť bezplatnej medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby a odpustenie poplatkov pri registrácii čitateľov.

V tomto roku sme si pripravili aj ďalšie aktivity pre návštevníkov:
*„Cestami slovenského slova - pútavé ukážky z autobiografických románov M. Figuli, Ľ. Ondrejova a D. Chrobáka so sprievodným slovom
* „Fenomén ateliér papier a kniha“ - výstava
* „Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“ - komentované prehliadky stálej expozície
* Čítame s Dadom Nagyom“ - komentované autorské čítanie z obľúbených knižných titulov spojené s diskusiou
* Poklady v knihách ukryté“ - odborná prednáška
* „Reformačná tlač vo fondoch SNK“ - odborná prednáška.
* Máme radi rozprávky. A čo vy?“ - zážitkové vzdelávanie pre deti MŠ a ZŠ 1. stupňa
* seminár: „Vyskúšajte si výpožičky e-kníh“
* seminár: „Študentské práce na jednotku“
* možnosť návštevy Konzervačného a digitalizačného centra, kde si návštevníci pozrú proces digitalizovania a ochrany našich dokumentov a moderné pracoviská reštaurátov.
Nie
32
3.3.2017 12:39:44
Univerzitná knižnica ŽU v Žiline
Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
8
Elektronická pomôcka - Informačný panel
Knižničná hliadka
Vytočte si kolesom svoju odmenu (zaujímavé darčeky okrem odpúšťania poplatkov)
Elektronická pomôcka - Informačný panel
Erasmus point
Áno
33
3.3.2017 12:47:48
Obecná knižnica, Novozámocká cesta 4, 943 42 Gbelce
2
1. Voda, zdroj života, prednáška pre žiakov ZŠ vyššieho ročníka.
2. Rozprávka o vodníkovi, bábková rozprávka pre deti MŠ.
Premietanie dokumentárneho filmu o životnom prostredí.
Nie
34
3.3.2017 13:29:50
Knižnica A.A. Baníka Valaská
3
Podoby lásky - prednes poézie a prózy. S prednesom vystúpia deti, ale aj dospelí a niektorí predstavia vlastnú tvorbu.
Pod názvom sa rozumie - láska k prírode, vlasti, deťom, rodičom, láska - muž- žena....
Podujatie sa uskutoční 15.3.2017 o 16:00 hodine v obecnej knižnici A.A. Baníka
Mimoriadne nepripravujeme...
Skôr sa zameriavame na to, aby sme do knižnice pritiahli deti a mládež. Robíme prehliadku knižnice, oboznamujeme ich s vypožičným systémom, hovoríme o potrebe čítania...Deťom z MŠ čítame rozprávky, starším príbehy, povesti, pripravujeme rôzne súťaže...
Nie
35
3.3.2017 15:16:27
Zemplínska knižnica v Trebišove
7 + 6 informačn. výchov
13.3.2017 10,00
SLOVENSKO krajina plná tajomstiev – zážitkové spoznávanie Slovenska pre malých i veľkých - otvorenie výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej, ktoré zároveň nájdete v knihe „Slovensko krajina plná tajomstiev“

14.3.2017 16,30
Emily D. Beňová: V objatí milenca - krst a prezentácia novej knihy slovenskej autorky, knihu „V objatí milenca“ pokrstí tiež slovenská autorka Dominika Würll

15.3.2017 9,00 a 10,30
Slovensko – krajina plná tajomstiev - beseda so šéfredaktorkou vydavateľstva Class v Košiciach Lenkou Šingovskou, vydavateľkou knihy „Slovensko krajina plná tajomstiev“

17.3.2017 9,00 a 10,30
Leť a snívaj - beseda s regionálnou spisovateľkou Ruženou Anďalovou o jej knihách: Prázdninové odreninky, Freónové komando, Zub múdrosti, Vojna si všimne každého, Duša na dlani

nová služba: Book-a-Librarian
Nie
36
6.3.2017 8:31:36
Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10(prechodná adresa), 832 32 Bratislava
3
* Citačný seminár pre študentov 4. a 5. ročníka
* Výstava noviniek vo fonde ÚK, zakúpených z Fondu na podporu umenia
Tento rok sa naša knižnica kompletne rekonštruuje, priestory na Kalinčiakovej 8 budú nanovo prerobené - aj stavebne. Väčšia časť fondu bude v modernom otvorenom prístupe.
Nie
37
6.3.2017 8:57:44
Obecná knižnica Topoľčianky
Hlavná 114
95193 Topoľčianky
5
Nainštalovanie a otvorenie pouličnej knižnice v centre obce a návštevy detí ZŠ.
Realizáciu pouličnej knižnice.
Nie
38
6.3.2017 9:00:03
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
8
Naše pozvanie prijali osobnosti kultúrneho a literárneho života. Predstaviť svoju knihu o pánovi Antonovi Srholcovi príde pani Alenka Čermáková, ktorá prijala pozvanie na dve besedy pre študentov i pre širokú verejnosť. ďalej to bude pani Michaela Ella Hajduková, či až z Viedne pani Monika Wurm. Neobídu nás ani naše regionálne spisovateľky- Vanda Rozenbergová, či Lenka Gáherová. Myslím, že všetky spomenuté osobnosti budú dostatočným ťahákom pre našich návštevníkov.
Každá beseda, či interaktívne podujatie s hudbou a piesňami spomínanej Alenky Čermákovej za hudobného doprovodu hudobného skladateľa Ivana Čermáka je pre nás mimoriadna udalosť.
Áno
39
6.3.2017 9:12:45
Záhorská knižnica
Vajanského 28, Senica 905 01
12
Lásky nebeské Jany Juráňovej - literárne stretnutie s prozaičkou Janou Juráňovou (14. 3. 2017 o 16,30)

Túry do detskej literatúry - beseda s autorkou detskej literatúry Zdenkou Lacikovou (15. 3. 2017 o 11.00)

Deň ľudovej rozprávky - Po stopách Pavla Dobšinského (16. 3. 2017 od 9.00 do 16.00)

Jozef Miloslav Hurban - odborný seminár pre študentov a verejnosť k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana (16. 3. 2017 o 10.00)
Každoročne pripravujeme mimoriadne podujatia.
Nie
40
6.3.2017 9:53:19
Obecná knižnica Trnovec
Trnovec č. 66, 90851
0žiadnenieNie
41
6.3.2017 10:06:50
Obecná knižnica Vinosady
Školská 49, 902 01 Vinosady
2
Hromadný zápis budúcich prvákov do knižnice
Inventarizáciu, nákup nových publikácií, vyradenie starých
Nie
42
6.3.2017 10:28:17
Obecná knižnica
925 82 Tešedíkovo
5
exkurzie, rozprávkové popoludnia, odpustenie sankcií za oneskorené vrátenie kníh, bezplatný zápis
nie, len obvyklé podujatia
Nie
43
6.3.2017 10:47:35
Mestská knižnica Michala Matunáka
SNP 16
942 01 Šurany
12
Beseda so spisovateľkou Monikou Macháčkovou - 14.3.2017 o 16.00 hod v knižnici.
Deň ľudovej rozprávky - 17.3.2017 - knihovníčky sú celý deň oblečené v kroji, každý čitateľ dostane malý darček, propagácia slovenskej ľudovej rozprávky, ľudových remesiel, komunikácia v šurianskom nárečí.
Výstava EVEREST - z histórie výstupu Slovákov na Mont Everest.
Návšteva Domova Jesienka: Kniha - priateľ človeka - rozprávanie o knihách pre klientov domova.
Výstava EVEREST - z histórie výstupu Slovákov na Mont Everest v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenským technickým múzeom a Slovenským športovým a olympijským múzeom.
Áno
44
6.3.2017 10:55:27
Mestská knižnica Ľ. Štúra
5. apríla 795/18
957 01 Bánovce nad Bebravou
3
16.3.2017 bude beseda s úspešnou kuchárkou, autorkou originálnych receptov, úspešnou blogerkou, ale aj dobrou fotografkou Luciou Súkeníkovu, rodáčkou z Bánoviec, ktorá za jeden rok vydala dve veľmi úspešné knihy a koncom februára sme ju mohli pravidelne vídať variť priamo v televízii v relácii Teleráno.
13. marca 2017 bude v knižnici prebiehať umelecký prednes poézie a prózy v rámci súťaže Vansovej Lomnička, ktorú knižnica pravidelne organizuje v spolupráci s Úniou žien Slovenska.
Nie
45
6.3.2017 11:18:45
Obecná knižnica
Unín č.234
Nepripravujeme
Nepripravujeme podujatia
NieNie
46
6.3.2017 11:27:49
Obecná knižnica Smolinské
0žiadnenieNie
47
6.3.2017 11:48:38
Obecná knižnica, Častkov 35
0--Nie
48
6.3.2017 13:38:18
Obecná knižnica, Školská 284, 90843 Čáry
00nieNie
49
6.3.2017 13:44:15
Obecná knižnica Veľký Kýr
Námestie Sv. Jána 1
941 07 Veľký Kýr
2
Marec mesiac knihy
- materská škola sa oboznámi s chodom a pravidlami knižnice,
- spoločné čítanie so žiakmi školského klubu detí (I. a II. oddelenie).
Nepripravujeme nič nové a mimoriadne.
Nie
50
6.3.2017 13:45:08
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
Trnava
4
Noc v knižnici s vôňou kávy - rozprávanie o káve, ukážka baristického umenia, ochutnávka kvalitnej kávy
Bibliografia diel Hadriána M. Radvániho - predstavia autori Branislav Matoušek a Bohumil Chmelík
Áno
51
6.3.2017 13:56:11
Mestská knižnica
Kollárova 21
908 51Holíč
3
Kráľ čitateľov 2017, Bonusový týždeň, Cesty za poznaním MT 300 - výstava k 300. výročiu narodenia Márie Terézie
nieNie
52
6.3.2017 14:05:23
Mestská knižnica vo Vrábľoch
11
Beseda so spisovateľkou.
nieNie
53
6.3.2017 14:16:28
Obecná knižnica Moravský Svätý Ján
0--Nie
54
6.3.2017 14:52:06
Tekovská knižnica v Leviciach
Ul. A. Sládkoviča 2
93468 Levice
14
Autorské stretnutia s autorkami kníh pred deti Martou Hlušíkovou a Lenkou Sivákovou a autorkou ženských románov Ruženou Scherhauferovou.

Hry s pamäťou. Pamäťové cvičenia v rámci Týždňa mozgu
Deň ľudovej rozprávky.

Čitateľské aktivity v rámci Týždňa hlasného čítania.
Stretnutie čitateľov so slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou na dvoch rôznych podujatiach:
Jarný zvykoslovný cyklus a Ľudová mágia a etnomedicína.
Nie
55
6.3.2017 14:52:16
Obecná knižnica Popudinské Močidľany
Obecný úrad
č. 56
908 61 Popudinské Močidľany
2
1. Návšteva detí miestnej Materskej školy
2. Návšteva žiakov z miestneho Školského klubu detí
Podujatia sú spojené s krátkym kultúrnym programom
(recitácia + čítanie z vybranej literatúry)
nieNie
56
6.3.2017 15:00:50
Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
12
Najväčším ťahákom bude prednáška psychologičky na tému Starajte sa o svoj mozog - odvďačí sa vám, ktorú organizujeme v spolupráci s Centrom MEMORY a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou.
Počas TSK budeme mať niekoľko interaktívnych čítaní pre deti - Ako išlo vajce na vandrovku, rozprávky Márie Ďuríčkovej...
Áno
57
7.3.2017 7:48:47
Obecná knižnica
908 44 Letničie 190
00nie
vedúca knižnice je chorá
58
7.3.2017 8:39:54
Obecná knižnica Prašice
1. mája 142, 956 22 Prašice
3
Spoločná výzdoba knižnice - maľované otlačky rúk na stenu čitateľov.
Zatiaľ zostávame pri obľúbenej burze kníh a v marci prebieha spomínaná výzdoba steny čitateľov a spoločné čítania s deťmi z prvého stupňa ZŠ.
Nie
59
7.3.2017 8:43:03
Podduklianska knižnica
8.mája 697/55
089 01 Svidník
9
ČITATEĽSKÝ MARATÓN - súťaž v čítaní pre žiakov ZŠ v meste
NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA - spoznávanie krajín, zvykov a rozprávok z jednotlivých krajín, pre náhodných detských čitateľov a Školské kluby
pri ZŠ
Nie
60
7.3.2017 8:52:21
Obecná knižnica v Lozorne
1
Škôlkári v knižnici (informačná výchova pre deti z MŠ)
nieNie
61
7.3.2017 8:56:34
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
7
Pre študentov registrácia za 1 euro a odpustenie poplatkov za upomienky

Pre pedagógov - prezentácia noviniek v databázach Scopus a Science Direct
Autorská prezentácia knihy "Značka: nositeľ imidžu výrobcu"

Ťaháčiky pre študentov "Citujem správne?"

Hra "Hľadaj knihokešku v knižnici"
Nie
62
7.3.2017 9:17:41
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
10
VIII. stretnutie spisovateľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju s verejnosťou - pozvanie prijalo 15 regionálnych literátov, ktorí sa stretnú so županom TSK a následne na besede so študentmi a verejnosťou.
Volali ste záchranku? - beseda so záchranárom, špecialistom urgentnej medicíny, prezidentom SČK V. Dobiášom.
Okrem obľúbených a očakávaných činností (bezplatného zápisu nových čitateľov, odpustenia sankčných poplatkov) pripravíme výstavu unikátnych diel z fondu knižnice - najstaršie, najmenšie, najväčšie, naj.... .
Áno
63
7.3.2017 9:26:52
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Ul. Eötvösa 35, 945 33 Komárno
7
Beseda s autorkou kníh pre deti Máriou Lazárovou.
Pamätové tréningy pre seniorov, vedomostné a kognitívne aktivity pre deti.
Beseda s Györgyom Battom o histórií Maďarska pre študentov gymnázia.
Počas Týždňa slovenských knižníc bezplatný zápis čitateľov a odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.

Nie
64
7.3.2017 10:44:29
Mesto Brezno, Mestská knižnica Brezno, Rázusova 2,
977 01 Brezno
6
Aká bola dávna škola- 425.výr.nar. J.A.Komenského - zážitkové čítanie a beseda o škole v minulosti pre deti ZŠ -2 x,

16. marec deň ľudovej rozprávky - humor v slovenských rozprávkach - zážitkové čítanie pre deti MŠ -2 x,

Beseda s psychosomatičkou Antoniou Krzemieňovou 1 x pre deti ZŠ 1.st. a 1x pre deti ZŠ 2.st.
Besedu s psychosomatičkou pre deti, vôbec , čo sa týka zdravia alebo nejakej prevencie robíme 1. krát.
Nie
65
7.3.2017 11:15:34
Knižnica Antona Bernoláka
Nové Zámky
9
* autorská beseda sa spisovateľkou Luciou Saskovou
* " Kto bol Jozef Miloslav Hurban" - beseda s Mgr.Janou Pácalovou, pracovníčkou SAV
* stretnutie so spisovateľkami: Erikou Jarkovskou, Tatianou Mackovou a Evou Avou Šrankovou
*autorská beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou
*V TSK začneme vydávať výherné poukazy na 50 % zľavu z registračného poplatku ( pre účastníkov podujatí). Zlosovanie v júni a decembri. Výhercovia získajú zaujímavé vecné ceny.
Nie
66
7.3.2017 13:18:03
Obec Rovensko, s. č. 146, 905 01 Rovensko
0--Nie
67
7.3.2017 13:41:54
Miestne kultúrne stredisko - Knižnica
Obchodná 21
946 51 Nesvady
5
Medzigeneračné stretnutie pri čítaní rozprávkových kníh
Rozprávkové dopoludnie pre Rómske deti
Áno
68
7.3.2017 14:29:33
Mestská knižnica
Nám. A.Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
12
Najväčším ťahákom bude beseda s regionálnym spisovateľom M.Piusom, besedy so slovenskými spisovateľkami L.Riečanskou a R.Scherhauferová pre deti a verejnosť.
Nie.Nie
69
7.3.2017 14:34:45
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

tel. 043 568 2277
podujatia@oravskakniznica.sk
www.oravskakniznica.sk
25
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova.

Kurz Tréning pamäti pre seniorov.

Prednáška trénerky pamäti a koučky Liby Chiary Hladekovej "Trénovanie pamäti" v rámci celoslovenskej akcie Týždeň uvedomovania si mozgu. Podujatie pripravujeme v spolupráci s Českou spoločnosťou pre trénovanie pamäti a mozgový jogging.
Áno
70
7.3.2017 15:05:10
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Ľ.Štúra 5, Zvolen
16
13.3.2017 o 16.30 hod. Daj času čas - Valéria Bohmová, prezentácia poézie známej zvolenskej pedagogičky.

15.3.2017 o 17.00 Burza kníh - predaj, kúpa, výmena kníh.

17.3.2017 o 10.00 a o 13.30 hod. Ján Uličiansky - beseda, autogramiáda, predaj kníh.
13.3.2017 o 16.30 hod. Daj času čas - Valéria Bohmová, prezentácia poézie známej zvolenskej pedagogičky.
Áno
71
7.3.2017 15:53:33
Obecná knižnica Petrova Ves
1
Beseda so žiakmi Základnej školy Petrova Ves
Pripravujeme verejný prístup na internet a elektronický katalóg kníh.
Nie
72
7.3.2017 17:43:05
Obecná knižnica
Nám.A.Cabana
94106 Komjatice
0
Vzhladom na to,že Marec je mesiac knihy,v našej knižnici
prebiehajú podujatia-besedy najma s mladými čitatelmi,
dalšie podujatia špeciálne orientované na TSK neplánujeme.
Nie.Nie
73
8.3.2017 7:07:49
Obecná knižnica, Nová doba, 027 43 Nižná
0--Nie
74
8.3.2017 7:11:03
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
10
Beseda ku knihe a filmu o Antonovi Srholcovi s Alenkou Čermákovou a hudobným doprovodom Ivana Čermáka
V Týždni slovenských knižnic - od 13.3.-19.3. je aj Týždeň mozgu - naše kolegynky z úseku pre deti a mládež pripravili pre deti a mládež interaktívne podujatia s názvom "Hry s detskou pamäťou- tréning mozgu".
Áno
75
8.3.2017 8:10:14
Mestská knižnica
Radničná 123
027 44 Tvrdošín
10
Deň ľudovej rozprávky 2017
ako obvykle: rozprávkové dopoludnia, kvíz a ilustrácie ku Dňu ľudovej rozprávky, hlasné čítania, prezentácie nových detských kníh, informačné prípravy detí, výstavka detských ilustrácií
Nie
76
8.3.2017 8:56:16
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
knižnica
Akademická 4
949 01 Nitra
2
pozvánka do knižnice spojená s výstavkou jedinečných dokumentov z Depozitnej knižnice FAO
nieNie
77
8.3.2017 9:31:45
Obecná knižnica Častá
Na Vŕšku 430
900 89 Častá
2
Výstavky z novo zakúpených kníh, ktoré finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Podujatia s deťmi ZŠ zamerané na čítanie s porozumením a aby sa zvýšil záujem detí o čítanie kníh
Nie
78
8.3.2017 11:16:20
Obecná knižnica
Obec Smrdáky
000Nie
79
8.3.2017 11:44:55
Obecná knižnica v Kráľovej pri Senci
2
Návšteva detí Materskej a základnej školy v Kráľovej pri Senci. Spoločné čítanie a diskusia k prečítaným príbehom.
NieNie
80
8.3.2017 12:37:03
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
12
15.3.2017 FABLABIK
3D tlač v Hornozemplínskej knižnici

Hry s pamäťou pre deti a dospelých
(Trénujeme si svoj mozog)
Stretnutie so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou (16.3.217 o 10. hod. a o 16. hod.)
Poď sa hrať s Pavlom Kušnírom - odhoďme mobily, wifi a vráťme sa k spoločenským hrám.
Kating kníh - prezentácia nových kníh
16.3.2017 Deň ľudovej rozprávky - dramatizácia rozprávky Soľ nad zlato
Nie
81
8.3.2017 12:42:41
Obecná knižnica
Cintorínska 1680/15
Mojmírovce
3
- čítanie s deťmi z MŠ
- vyhľadanie knihy podľa zadania - súťaž pre žiakov ZŠ
- prehliadka obecnej knižnice žiakmi OUI
NieNie
82
8.3.2017 13:06:37
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
14
14.3.2017 - 10:30 - Beseda so spisovateľom pre deti Valentínom Šefčíkom - pobočka KVP, Hemerkova 39
14.3.2017 - 16:00 - O dokumentoch Užhorodskej únie - prednáška Petra Zubka a Vavrinca Žeňucha, Hlavná 48
15.3.2017 - 10:00 - O psíčkovi a mačičke - zážitkové podujatie pre deti, Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5
15.3.2017 - 13:30 - Druhý život knihy – tvorivá dielňa – recyklácia starých kníh s p. Jankurom, pobočka Barca, Abovská 32
15.3.2017 - 17:00 - 1+1 - beseda so spisovateľom Jánom Mičuchom a fotografom Jurajom Fleischerom - Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5
16.3.2017 - 14:00 - Beseda so spisovateľkou Beou Bazalovou - pobočka Nad Jazerom, Uralská 3
16.3.2017 - 16:30 - Beseda so spisovateľkou Beou Bazalovou - pobočka Terasa, Tr. SNP 48
16.3.2017 - 17:00 - Koncert Konzervatória Timonova 2 – Hudobné oddelenie, Hlavná 48
17.3.2017 - 08:30 - 1+1 - beseda so spisovateľkou Elenou Elekovou a Jelou Timkovou - Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5
17.3.2017 - 10:30 - 1+1 - beseda so spisovateľkou Elenou Elekovou a Jelou Timkovou - pobočka Furča, Jaltská 2
17.3.2017 - 16:00 - Čitateľský klub s Michaelou E. Hajdukovou - pobočka Terasa, Tr. SNP 48
NieNie
83
8.3.2017 13:11:14
Obecná knižnica Kúty
Bratislavská 328
908 01 Kúty
6
-rozprávkové doobedie pre deti z materskej školy
-návšteva detí zo základnej školy
nieNie
84
8.3.2017 13:19:35
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
6
Bledomodré ženské písmo - prezentácia knihy a stretnutie s prekladateľkou

Sprievodnými podujatiami sú aj Týždeň otvorených dverí v SLDK - 50% zľava pri registrácii a prolongácii čitateľských preukazov, odpustenie poplatkov za upomienky pri návrate literatúry
Sprievodné podujatia:

Výstava fotografií - Človek a huby - prístupná do konca marca 2017 - v spolupráci s Lesníckou fakultou a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene - prístupná používateľom aj mimo univerzity;

Burza vrúbľov starých a krajových odrôd v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky, Bielokarpatský ovocný poklad - projekt záchrany starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát - prístupná používateľom aj mimo univerzity.

Áno
85
8.3.2017 15:12:21
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
20
Pridaj sa k nám- dve dramatizované čítania ľudových rozprávok študentmi VŠMU katedry bábkoherectva- pobočka Turnianska 10
Detské pobočky knižnice- Dobšinský dnes a Rozprávková truhlica - podujatia k Dňu ľudovej rpzprávky
Lektorské prednášky k výstave Petržalka 1973-1989 II.
Detské podujatia- Špinuška, Pitva knihy, Veľká knižná záhada, kvízy a pod.
Pridaj sa k nám- dve dramatizované čítania ľudových rozprávok študentmi VŠMU katedry bábkoherectva- pobočka Turnianska 10

Nie
86
8.3.2017 15:19:27
Obecná knižnica , Dulovce
3
Beseda zo spisovateľom
NieÁno
87
8.3.2017 15:26:08
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5
902 01 Pezinok
15
Literatúra v Radnici - Hosť Daniel Hevier 13.3.2017 - pre dospelých
Slávnostné vyhodnotenie celoročnej Literárno-výtvarnej súťaže 15. 3. 2017, spojené s uvedením zborníka víťazných prác a vernisážou výstavy prác - pre deti
V spolupráci s mestom Modra - podujatie Berona - scénické čítanie pri príležitosti životného jubilea spisovateľka Veroniky Šikulovej, účinkuje Dámska divadelná spoločnosť
Áno
88
8.3.2017 15:52:20
Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany
7

Prezentácia filmového dokumentu Profesionálna cudzinka za účasti spisovateľky Ireny Brežnej a režisérky Anny Gruskovej.
festival DNI DETSKEJ KNIHY - 10. - 12.4.
Nie
89
8.3.2017 16:06:45
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
9
Deň ľudovej rozprávky: čítanie rozprávok Pavla Dobšinského spojené s tvorivou dielňou na tému "Poskladaj si rozprávku", pričom v ten deň budú knižnično-výpožičné služby i podujatia realizovať knihovníčky odeté v ľudových krojoch. Tréningy pamäte pre čitateľov s odborníkmi z RÚVZ. Exkurzie, čítanie rozprávok z regiónu, spomienkové dopoludnie o živote a diele J. M. Hurbana.
Knižnica pripravuje prezentáciu knihy knihovníčky Danky Šagiovej - Matej Hrebenda Hačavský spojenú s jej uvedením do života.
Áno
90
8.3.2017 16:08:02
Mestská knižnica Stropkov
Hlavná 3
091 01 Stropkov
4
Prezentácia knihy "Záhadná tuláčka"
Autor Miroslav Majerník
Registrácia nového čitateľa ZDARMA
Nie
91
8.3.2017 19:19:27
Miestna ľudová knižnica
908 74 Malé Leváre
2
1. Podujatie pre deti z MŠ .
2. Podujatie pre deti základnej školy
Pripravujeme Noc s Andersenom v spolupráci s miestnym hasičským zborom .
Nie
92
9.3.2017 7:36:56
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
ul.Lipová 3
048 01 Rožňava
18
- Albert Šmihula "Neboj sa, som s Tebou" - uvedenie básnickej zbierky do života

- "Výstava pre nevidiacich o nevidiacich" - kreslený humor putovnej výstavy v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
krst knihy regionálneho autora Alberta Šmihulu
Áno
93
9.3.2017 8:05:44
Tribečská knižnica v Topoľčanoch, ul. Čsl. armády 28, Topoľčany
16
- Žijeme život prospievajúci mozgu? – prednáška PhDr. Márie Trenčanskej v rámci celoslovenskej kampane Týždeň mozgu
- Mám básničku na jazýčku - okresná súťaž detí MŠ v prednese poézie a prózy
Tento rok nieNie
94
9.3.2017 8:16:32
Miestna ľudová knižnica
906 03 Koválov 216
000Nie
95
9.3.2017 8:27:58
Mestská knižnica Michala Chrásteka
SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
5
Zázračné topánky zavedú vás do rozprávky-zábavné pásmo pre MŠ
Keď má knižka sviatok - zábavno-náučné pásmo o tom ako vznikne knižka
Nie
96
9.3.2017 10:11:11
Obecná knižnica, Sološnica č. 527, 906 37 Sološnica
3
Návšteva Jednoty dôchodcov
Návšteva predškolákov Materskej školy
Čítanie rozprávok
NieNie
97
9.3.2017 10:21:09
Mesto Hurbanovo --Mestská knižnica - Verejná univerzálna
knižnica

Hurbanovo, Námestie M. Konkolyho- Thege č. 1
presný počet až po týždni uvedieme
Robíme klasické podujatia ako literárne kvízy, informačné výchovy pre MŠ A ZŠ, ale myslím si že bezplatný zápis
návštevníkov a odpustenie poplatkov za oneskorené
vrátenie kníh
nieNie
98
9.3.2017 10:56:29
Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra č. 1258, Čadca
15
- Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín. Prezentácia novej publikácie Andreja Renčka.
- Európske rozprávky . Zážitkové čítanie v podaní zahraničných študentov.
- Deň otvorenej mysle.
Sprístupnenie fondu e-kníh a čítačky na prezenčné štúdium literatúry.
Telefonické rezervovanie voľných knižničných dokumentov.
Áno
99
9.3.2017 11:03:54
Knižnica Jána Kollára, Kremnica
10
„Deň a noc“
O jednotkách času, vysvetlenie pojmov deň, noc, rok, slnovrat, rovnodennosť, slnečná sústava.

„Autorská rozprávka“
Čo je autorská rozprávka, interaktívne čítanie

„Jarné lesné príbehy“
O tom, ako sa prebúdzajú rastliny a zvieratá v lese po dlhom spánku.

„Bábkové divadlo“
Charakteristika báb. divadlo, kedy vzniklo a prečo, hľadanie informácii v náučnej literatúre

„Po vlčích stopách“
odborná prednáška spojená s prezentáciou a názornými ukážkami. Kapitoly: Vlk v Európe a vo svete, popis vlka, mýty a legendy, život vo svorke, komunikácia vlkov, lov a korisť, ochrana druhu.

„Strašidelník“
Interaktívne čítanie z knihy D. Heviera zamerané na vysporiadanie sa so strachom, výroba „bubozmizu“

"Jana Pronská"
autorská beseda, prezentácia tvorby spojená s predajom

Pripravujeme celoslovenskú súťaž v spolupráci so Zoo Bojnice pod názvom Slovenská ZOOOlympiáda 2017.
Ide o celoslovenskú vedomostnú súťaž pre MŠ, ZŠ a SŠ a hlavnou cenou bude horský bicykel.
plagát tu: www.kjkk.sk
Áno
100
9.3.2017 12:01:07
Obecná knižnica v Zázrivej
9
témou podujatí bude krása, múdrosť a čaro rozprávky - tematické rozprávanie o ľudových rozprávkach a povestiach,
autorská beseda s autorom povestí, zážitkové čítania pre žiakov, náučné kvízy.
pozveme k nám hosťa autora povestí a pre žiakov uskutočníme besedu s týmto autorom
Nie
Loading...