LICH HKP CAO DANG NH 2016-2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CHỈ CÓ NHỮNG HỌC PHẦN CÓ TRÊN 5 SV MỚI ĐƯỢC TỔ CHỨC- CÁC HP KHÁC SV SẼ PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC VỚI KHOÁ SAU
2
XEM DANH SÁCH Ở SHEET DANH SACH
3
TUẦN
NGÀY
THỨ
BUỔI
HPTEN HP
TT BUOI
GD
KHOA
4
4617/72SDLDCSĐường lối ĐCS VN1/4
D11
CT
5
4617/72CBCKBệnh chuyên khoa1/6
D11
RHM
6
4617/72CXQCQ1
Chẩn đoán X Quang có dùng thuốc cản quang 1
1/3
D12
CĐHA
7
4618/73SGDSKGiáo dục sức khoẻ1/3
D11
YHCĐ
8
4618/73CPHCNPhục hồi chức năng1/3
D11
YHCT
9
4618/73CSLBSinh lý bệnh1/3
D12
NOI
10
4619/74SDLDCSĐường lối ĐCS VN2/4
D11
CT
11
4619/74CBCKBệnh chuyên khoa2/6
D11
RHM
12
4619/74CXQCQ1
Chẩn đoán X Quang có dùng thuốc cản quang 1
2/3
D12
CĐHA
13
4620/75SGDSKGiáo dục sức khoẻ2/3
D11
YHCĐ
14
4620/75CPHCNPhục hồi chức năng2/3
D11
YHCT
15
4620/75CSLBSinh lý bệnh2/3
D12
NOI
16
4621/76SDLDCSĐường lối ĐCS VN3/4
D11
CT
17
4621/76CBCKBệnh chuyên khoa3/6
D11
RHM
18
4621/76CXQCQ1
Chẩn đoán X Quang có dùng thuốc cản quang 1
3/3
D12
CĐHA
19
4622/77SSKMTSức khoẻ môi trường1/3
D41
YHCĐ
20
4622/77STTHCMTư tưởng Hồ Chí Minh1/3
D42
CT
21
4622/77CYDY đức1/3
D41
DD
22
4723/71SYDY đức2/3
D41
DD
23
4723/71CVSKSVi sinh ký sinh1/3
D41
XN
24
4723/71CCSTCChăm sóc tích cực1/3
D42
NOI
25
4724/72SDLDCSĐường lối ĐCS VN4/4
D11
CT
26
4724/72CBCKBệnh chuyên khoa4/6
D11
RHM
27
4724/72CML2CN Mác Lênin 21/4
D12
CT
28
4725/73SGDSKGiáo dục sức khoẻ3/3
D11
YHCĐ
29
4725/73CPHCNPhục hồi chức năng3/3
D11
YHCT
30
4725/73CSLBSinh lý bệnh3/3
D12
NOI
31
4726/74SDDTCDinh dưỡng tiết chế1/3
D11
NHI
32
4726/74CBCKBệnh chuyên khoa5/6
D11
RHM
33
4726/74CML2CN Mác Lênin 22/4
D12
CT
34
4727/75SDDTCDinh dưỡng tiết chế2/3
D11
NHI
35
4727/75CSKMTSức khoẻ môi trường2/3
D11
YHCĐ
36
4727/75CTTHCMTư tưởng Hồ Chí Minh2/3
D12
CT
37
4728/76SDDTCDinh dưỡng tiết chế3/3
D11
NHI
38
4728/76CBCKBệnh chuyên khoa6/6
D11
RHM
39
4728/76CML2CN Mác Lênin 23/4
D12
CT
40
4729/77SSKMTSức khoẻ môi trường3/3
D41
YHCĐ
41
4729/77STTHCMTư tưởng Hồ Chí Minh3/3
D42
CT
42
4729/77CYDY đức3/3
D41
DD
43
4830/71SVSKSVi sinh ký sinh2/3
D41
XN
44
4830/71SCSTCChăm sóc tích cực2/3
D42
NOI
45
4830/71CVSKSVi sinh ký sinh3/3
D43
XN
46
4830/71CCSTCChăm sóc tích cực3/3
D42
NOI
47
4830/71CSLSinh lý1/3
D41
NOI
48
4831/72SDLYDược lý1/3
D11
NHI
49
4831/72CDDSAN
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
1/3
D11
SAN
50
4831/72CML2CN Mác Lênin 24/4
D12
CT
51
481/83SDLYDược lý2/3
D11
NHI
52
481/83SYHCTY học cổ truyền1/3
D12
YHCT
53
481/83CDDSAN
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
2/3
D11
SAN
54
481/83CSLSinh lý2/3
D12
NOI
55
482/84SDLYDược lý3/3
D11
NHI
56
482/84SYHCTY học cổ truyền2/3
D12
YHCT
57
482/84CDDSAN
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
3/3
D11
SAN
58
482/84CSLSinh lý3/3
D12
NOI
59
483/85SYHCTY học cổ truyền3/3
D11
YHCT
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
LICH
DANH SACH