จัดทำใบเกียรติคุณบัตร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลาPASSWORD
เลขที่เกียรติคุณบัตร
ชื่อ-นายสกุล ผู้ขอรับเกียรติคุณบัตร
บริจาคให้ไว้ ณ วันที่
ผู้จัดทำเกียรติคุณบัตร
ที่อยู่อีเมลคะแนน
28
29
1/12/2018, 14:23:4925231111ปค.00/2561
นายทดสอบ ระบบใช้งาน
ทุนการศึกษา เป็นจำนวน 3000 บาท
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
งานทะเบียน
https://docs.google.com/presentation/d/1urJEbCtTG05QsYG64QRvCEpUVBrni32fK5klxwTX0ls/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IhTbldn3bZU6SYxZT-RUaV_s3zjjE6Ic/view?usp=drivesdk
30
1/12/2018, 14:33:2025231111ปค.02
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
เงืน13 พฤศจิกายน 2561สาร
https://docs.google.com/presentation/d/1dlyZ1oYXxHe0VpcsDwHfu9mjYrhuCjCMWErtYZ9DjM4/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uDdWMMF1Bf8nL53u0TY_9R4mpm_l65Nn/view?usp=drivesdk
31
28/3/2019, 11:40:3225231111ปค.01/2562
เด็กชายจักราวุธ อ่อนพุทธา
มีคะแนน O-NETเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
29 มีนาคม 2562
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://docs.google.com/presentation/d/1oOR7dUyOHCeWE7ygrxBAzz3vegpUtbxICHsCwQPyuIk/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ocG8n6yvhNjjvI4bGgonRB4k676m-XWD/view?usp=drivesdk
32
28/3/2019, 11:43:5325231111ปค.02/2562
เด็กชายภวภูมฺ กรศิริ
เป็นผู้ที่มีจิตอาสาดีเยี่ยม
29 มีนาคม 2562
นางพรรณี แก้ววิเชียร
https://docs.google.com/presentation/d/1PokPBMDSUtGbzXfu6xTCptUhITnrHJ2AzFMYQDaNf8E/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1mDtz4JUVNkIqLLEAZtS9wl8Ve7Pw2fvc/view?usp=drivesdk
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Loading...