פרטי קשר - 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שם אשהדואר אלקטרוני - אשהנייד אשהשם בעלדואר אלקטרוני - בעלנייד - בעלכתובת מגוריםטלפון בבית
2
אברמן-שמרוןרויטלrshimron@gmail.com054-6610022אברמיavrahama@abramson-law.co.il052-3471885אליהו בראון 2002-5872112
3
איצקוביץחנהhanaitz@gmail.com052-4767126בניbeniitzko@gmail.com054-5250749קושניר 6
4
אונונהשרהouahnouna@12.net.ilדודouahnouna@12.net.il054-2026540המשוררת זלדה 2586-1114
5
איש שלום רבקהrivkaish@gmail.com054-7586195בנימיןishalom2@gmail.com052-2384411אליהו בראון 1402-5868960
6
אלמןמרי ג'וmjelman@gmail.com054-2142841בובbob.elman@gmail.com054-2142840ג'ינאו מאיר 4402-5711052
7
אלסטרליןlynnalster@gmail.com050-6660720יצחקjalster@sar-law.com054-4333105ראובן שרי 602-5711855
8
ארנוולדשרה5712113@gmail.com507866432יהודהyehudaa3@bezeqint.net544332793ההעברה 7
9
בא-גדדפנה052-2636995מיליקmilik999@walla.co.il052-2534943גינאו 4002-5711975
10
בינדיגר זיוהzbindiger@gmail.com050-9554060גרשוןzbindiger@gmail.com050-6223010מאיר ג'ינאו 4\502-5879726
11
בלאוחפציהheftziablau@gmail.com054-5665140נחוםnnblau@gmail.com054-4999464ראובן שרי 3002-5866998
12
גוטליב דבורהherstory@bezeqint.net050-7448050אברהם050-4866597סגל 502-5866597
13
גוטמןדבורה050-6565211יחיאלyehgut@gmail.com050-5745111קושניר 2202-5710038
14
גולדברגאןanngoldberg@yahoo.com050-4156328פנחסpgoldberg09@gmail.com050-4156327שלום סיון 1602-5867106
15
גולןיהודיתyehuditgol@gmail.com505235233רפיgolan@moneynetint.co.uk528263988ישראל זרחי 5602-5862328
16
גולןרוניתRonitgo36@gmail.com050-7479064מנחםgolanm@umtb.co.il054-7424307משה צבי סגל 3602-5870808
17
גנץחנהgantzhana@gmail.com054 4860638זאב zgantz@elta.co.il052-7201495גינאו 7/302-5860638
18
ג'רביאוריתgorit@hadassah.org.il050-8573446איציק526303165אריך מנדלסון 7
19
דאבקרןkarendub18@gmail.com544565221לאריlarry@dub-law.com544712610ההעברה 902-5870487
20
דיקג`נטjeanette_dick@yahoo.com054-6410126מיכאלmdick@bezeqint.net054-5664153ראובן שרי 3302-5868614
21
דרעירבקהkikamendelson@gmail.com052-2244050שלמהshlomo530530@gmail.com054-4285355אריך מנדלסון 13
22
הבאאסתיestimh@yahoo.com050-3992333משהmoshehava70@gmail.com050-5300091זרחי 6602-5870234
23
הוסרחל (דנצי)danzi2137@gmail.com525540098שמואלShmuelhu@netvision.net.il522330428זרחי 3302-5861390
24
הורוביץרוביhorowitzruby@hotmail.com050-5913048משהmoshe.horowitz1@gmail.com054-2000605ישראל זרחי 7002-5864640
25
הלרחוויevviheller@yahoo.comשמחהevviheller@yahoo.com052-3783048זלדה 2102-586-3127
26
ויילמיכל michal.weill123@gmail.com050-2060648עמנואל manweill6@gmail.com050-6230634ניסן קושניר 1602-5870729
27
ויסברטברוריהBruriawei@gmail.com054-5345627צביzviweissbart@yahoo.com050-5520020דוד באזוב 1902-5866136
28
זילביגרצפורהzilbiger9@walla.com052-4561178יהודהzilbiger9@walla.com052-2408611יהושע פראוור 12/202-5865077
29
זילברדבורהsilber1@zahav.net.il054-5636612חייםsilber1@zahav.net.il050-8685248ניסן קושניר 202-5863758
30
זלינגריפיתyafitz@neto.net.il050-8787454יחיאלyehielzel@gmail.com052-4284840קושניר 3202-5711918
31
ינאיניליdr.nili.yanai@gmail.comצביzvi.yanai@gmail.com052-3850216סגל 302-5869721
32
יפהברברהbjaffe27@gmail.com054 4866294דניאלjaffefam@netvision.net.il054 4490711דוד באזוב 802-5866293
33
כהאןחנהchanakahan@gmail.com052-3992279יצחקyitzhak@jkp.co.il052-2519893ההעברה 1402-5864616
34
כהןמוריאלmuriel@hadassah.org.il050-4048201רמיramicohen2009@gmail.com054-5203141ג'ינאו מאיר 1, דירה 402-5879919
35
כץ זיוהziva.katz@gmail.com052-2226412דודdkatz@ouisrael.org050-7311790מאיר ג'ניאו 3402-5860942
36
לוייהודיתjudy223@walla.co.il054-4981434מאיר ג'ינאו 4202-5860022
37
לינקאדלליונלlinolinky@gmail.comאליעזר הגדול 6/73 02 5867126
38
ליפשיץ -כהןמיכל michalli@savion.huji.ac.il054-7993936איציקizik2222@gmail.com054-2302222סגל 12 ירושלים02-5869341
39
למפרטמאיהmaya.lampert@gmail.com545773994אברהםlampertavraham@gmail.com545773995מסליאנסקי 28/902-5870458
40
לנדיסוזןבנימיןlande.ocp@gmail.comראובן שרי 1502-5863571
41
מןאיריתirmann@walla.com052-5540079רוניrony@accubeat.co.il052-5540087סגל 4402-5710891
42
מנגלאסנתasnatm1@walla.com054-6050214אפריםefraim.mangell@gmail.com054-5664600אצ"ג 2002-5713999
43
מרקוביץעידיתmarkowitz.edith054-7694742
44
משעליענתanatm@savion.huji.ac.il054-5651340מאירmeir.mishali@il.pwc.com054-4561027דוד באזוב 2902-5860726
45
נוטהאילהnotasa@gmail.com052-6666595אלפרד ויתקון 195860975
46
סוסנוביץאסתרesther.sosnovitch@gmail.com052-6784864דודdsos@yahoo.com050-4042714יצחק אולשן 502-5874674
47
סילברשטייןשירהsgshira@gmail.com054 -4363017מרדכיsf.silverstein@gmail.com054-5316018תיאודור לביא 602 - 5863018
48
סכלקנסאסתרsester@mam.org.ilיונהjona@mail.huji.ac.ilמאיר ג'יניאו 3/202-5711428
49
סלוטקי טלי507163104שמואלsslotki@gmail.com507261622אלבו 402-5712539
50
ספירורותיrutispero@gmail.com052-3318255מייקלmikus.spero@gmail.com054-5803651מאיר גניאו 1802-5870074
51
ענבררבקהrivkainbar1@gmail.com505650101אפריםefraim.inbar@biu.ac.il546603409משה צבי סגל 8/502-5870169
52
פינקיעלibex350@gmail.com545657102דניאלdfink@szmc.or.il508685071המשוררת זלדה 10 02-5879029
53
פלדליאונהimafeld@gmail.com508805453אלןalanf@vintage-ip.com545952299יחזקאל קוטשר 3702 5713349
54
פתל- קאהןמיכל zekalmpk@gmail.com546511778דוד545665735אליהו בראון 525715165
55
צימלסרחל ,zimels@yahoo.com546310752שימי szimels@hotmail.com054-7008070ג'ינאו מאיר 302-5879928
56
קוטלריהודיתyykotler@gmail.com052-286-3317יצחק kotlers@hotmail.com052-286-3877משה צבי סגל 302-586-3972
57
קויפמןאיריתirit.kaufman@gmail.com507631155דניאלkaufmand@netvision.net.il505364822מאיר ג'ינאו 9/102-5879407
58
קיפניספביאןfabienne.kipnis@gmail.com054-5664976שלמהshlomo.kipnis@gmail.com054-5662751ראובן שרי 1402-5711876
59
קניאלניריתנחוםnahumkan@gmail.comג'יניאו 1702-5863099
60
רביןשושנהshrabin@walla.com544451578אברהם547445672זלדה 725864956
61
רייךאביבהreich2@walla.com506820007איתן506298865זרחי 86/525863381
62
ריינמןבתיהbatyarein@gmail.com052*4592168מאירmmrein67@gmail.com052-8340527ישראל זרחי 3502-5863315
63
שביציוןשרילtzion100@bezeqint.net052-4755886ריצ'רדrs-wcm@zahav.net.il052-8385775יוסף אלבו 1602-5870806
64
שטיינברגסביוןsavioneds100@013.net543193050יעקבyacov@excalibur.co.il543193040ג'ינאו 1/6
65
שלומוביץיפהyslamowicz@gmail.com545289901משהslamowicz@gmail.com5463491111ויתקון 1502-5713563
66
שפיגל מלכהmalkashpigel@gmail.com546226323משה542307608סגל 3202 5866323
67
שרטריrtscher5@gmail.com054-4520122רויroyscher@gmail.com054-4683751בן זאב 17/502-5710134
68
שרףגאולהsharfg@netvision.net.il052-6333516קלמןsharfk@netvision.net.il052-2601076ההעברה 2202-5866275
69
מישלmchwach@yahoo.com545570045קליף544364547קוטשר 7402-5715197
70
אורןavi@oren-bituhim.co.ilאבי050-9355593
71
לוינסוןאיהayalevenson@gmail.com 054-6352728 נתנאלnetanell86@gmail.com054-2018208 זרחי 82
72
קורןדבורהpdcorn@lifesdoor.org525291333בןbencorn@tlvmc.gov.il524266533זלדה 115713916
73
אלטמןמיכלaltman_michal@walla.com506616967דודdavid_altman@walla.com547707018ויתקון 175710265
74
ריףאורנה rifforna@gmail.com546386534רוברטriff.robert@gmail.com544586534ג'ינאו מאיר 1/302-5865346
75
בן עמינעה522349182רועיroyb4@bezeqint.netצבי מסליאנסקי 345867939
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
גיליון1
גיליון15
גיליון13
גיליון11
גיליון10
גיליון9
גיליון7
גיליון8
גיליון6
גיליון3
גיליון2
גיליון5
גיליון16
גיליון12
גיליון4
גיליון14
 
 
Main menu