ม.5_7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางชลิดา เด่นนารีบุตร นายอมร ขรขวา
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายกฤษฎา ขัมภรัตน์
ม.5/7
2221222112221.75พอใช้
9
2นายเจษฎา ดวงใจ
ม.5/7
2221222112121.67พอใช้
10
3
นายณัฐกานต์ โสภาพ
ม.5/7
2221222222221.92พอใช้
11
4นายศราวุธ สีบัว
ม.5/7
2211222212221.75พอใช้
12
5
นายสนธยา วงศ์น้อย
ม.5/7
0.00FALSE
13
6
นายธนสาร ไชยสนิท
ม.5/7
1111122222221.58พอใช้
14
7
นายจิรวัฒน์ ท้าวนิล
ม.5/7
0.00FALSE
15
8นายธนะพล ศรีสุข
ม.5/7
2211222122221.75พอใช้
16
9นายธนากร กาพาด
ม.5/7
2111122222211.58พอใช้
17
10
นายภูริวัฒน์ สายเบาะ
ม.5/7
2221222222221.92พอใช้
18
11
นายสุรชาติ สาวฤทธิ์
ม.5/7
2221111222221.67พอใช้
19
12
นายอนุวัต กันหาลา
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
20
13
นายชัยวัฒน์ บัวกอ
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
21
14
นายภาณุพงษ์ เมืองพลอย
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
22
15
นายอนุชิต ด้ามพรม
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
23
16
นายสิทธิศักดิ์ บุตรดีขันธ์
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
24
17นายสุนทร ยอดพูน
ม.5/7
2221111122221.58พอใช้
25
18
นายชัยวัฒน์ ทองเทพ
ม.5/7
2222222222222.00พอใช้
26
19
นายณัฐวุฒิ ไชยันโต
ม.5/7
2222222222222.00พอใช้
27
20
นายปิยวัฒน์ มุสิกพันธ์
ม.5/7
3332333333332.92ดี
28
21
นางสาวกรชกร พานศรี
ม.5/7
3333333333333.00ดี
29
22
นางสาวสิริลักษณ์ ฟ็อกซ์ออล
ม.5/7
3333333333333.00ดี
30
23
นางสาวรัฐปวีร์ บุญธรรม
ม.5/7
3332333323232.75ดี
31
24
นางสาวอารียา สวงไธสง
ม.5/7
2222323223222.25พอใช้
32
25
นางสาวญาธิชา โชติพันธ์
ม.5/7
3333333223322.75ดี
33
260.00FALSE
34
270.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu