รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
444
2
ชื่อหน่วยงาน(ร.พ./รพ.สต.ทุกแห่ง)....ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์.....จังหวัดศรีสะเกษ
3
รายงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2558
4
กรุณาลงข้อมูล หน่วยงาน จังหวัดรายงานวันที่ ครั้งที่ และข้อมูลในตารางให้ครบถ้วน
5
หน่วยงานทางลาดห้องน้ำที่จอดรถป้ายสัญลักษณ์บริการข้อมูลอื่นๆระบุ...........
6
ที่(ร.พ./รพ.สต.)
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
ดำ
เนิน
การ
แล้ว
ระ
หว่าง
ดำ
เนิน
การ
ยัง
ไม่ได้
ดำ
เนิน
การ
มี
แผน
ดำ
เนิน
การ
งบประมาณ
ที่ใช้(บาท)
7
48โคกโพน1000100010001000100000000
8
49
ตะเคียนบังอิง
10001000100010001000000070,000
9
50จะกง1000100010001000100000000
10
51ใจดี1000100010001000100000000
11
52กันจาน1000100010001000100000000
12
53อาวอย10001000100010001000000050,000
13
54หนองคล้า10001000001101001000000050,000
14
55ขนุน10001000001110001000000050,000
15
56ปรือใหญ่10001000010001001000010050,000
16
57ปรือคัน10001000010001000000000030,000
17
58
ทับทิมสยาม 06
01001000010001001000010040,000
18
59หนองลุง10001000010001001000010050,000
19
60สมบูรณ์10001000010010001000000030,000
20
61หัวเสือ10001000000100011000000050,000
21
62
ตะเคียนช่างเหล็ก
10000100000100021000000030,000
22
63กวางขาว10001000010100011000000050,000
23
64คลองกลาง10001000001010001000000030,000
24
65โคกเพชร1000100000101000100000003,000
25
66ปราสาท1000010000010100100000003,000
26
67บ่อทอง1000100000101000100000005,000
27
68
สำโรงตาเจ็น
10001000100010001000000020,000
28
69นาก๊อก1000100010001000100000000
29
70กฤษณา1000100010001000100000000
30
71วิทย์10001000100010001000100050,000
31
72ตรอย1000100010001000100000005,000
32
73
นิคมซอยกลาง
10001000100010001000000050,000
33
74โนน00011000100010001000000030,000
34
รวม25101252001365618604260001300746,000
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...