35. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.นิธิวดี ทองป้อง (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.นิธิวดี ทองป้องออกแบบแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคาราวะ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบอบต.ขัวเรียง ชุมแพ1004112557http://goo.gl/p7a8rm
4
2อ.นิธิวดี ทองป้องเขียนแบบกุฏิวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรม3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์10025122557http://goo.gl/Ps8Ogx
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0200
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ อ.นิธิวดี ทองป้อง
งานวิจัย อ.นิธิวดี ทองป้อง
บทความตีพิมพ์วารสาร อ.นิธิวดี ทองป้อง
บทความตีพิมพ์การประชุม อ.นิธิวดี ทองป้อง
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อ.นิธิวดี ทองป้อง
รวมคะแนน
data basic