אשכול 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שם משתמשסיסמהשם כפי שיוצג באתר
שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
שם בית הספר בעברית
פרויקט אמירים
מספר האשכול אליו יצורף התלמיד\ה
מס' הקבוצה
2
a172e01wymglnהבא מוהבא מוחמדאלבאטןאמירים
אשכול 2
1
3
a172e02wymglnמיאר סאמיאר סאהראלבאטןאמירים
אשכול 2
1
4
a172e03wymglnכאלד כמכאלדכמאלאלבאטןאמירים
אשכול 2
2
5
a172e04wymglnעדן אסעדןאסמאעילאלבאטןאמירים
אשכול 2
2
6
a172e05wymglnרובא אברובאאבראהיםאלבאטןאמירים
אשכול 2
3
7
a172e06wymglnטיבא חוטיבאחוסיןאלבאטןאמירים
אשכול 2
3
8
a172e07wymglnגנא כאגנאכארםאלבאטןאמירים
אשכול 2
4
9
a172e08wymglnלין מוליןמוסטפאאלבאטןאמירים
אשכול 2
4
10
a172e09wymglnמוחמד עבמוחמד עבדאלבאטןאמירים
אשכול 2
5
11
a172e10wymglnמהדי כממהדיכמאלאלבאטןאמירים
אשכול 2
5
12
a172e11wymglnגאנם אוגאנםאוסאמהאלבאטןאמירים
אשכול 2
6
13
a172e12wymglnאדם תואדםתופיקאלבאטןאמירים
אשכול 2
6
14
a172e13wymglnמהדי מומהדימוחמדאלבאטןאמירים
אשכול 2
7
15
a172e14wymglnיוסף מויוסףמוחמדאלבאטןאמירים
אשכול 2
7
16
a172e14wymglnיוסף מויוסףמוחמדאלבאטןאמירים
אשכול 2
7
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
الورقة1
 
 
Main menu