ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KẾ HOẠCH CHI TIÊU CÁ NHÂN NĂM 2023
2
3
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
4
5
ThuLương
6
Thưởng
7
Trợ cấp
8
Các khoản thu khác *Lưu ý:
Các khoản thu chi khác *: là các mục tiêu của riêng bạn
9
Tổng000000000000
10
11
ChiTiền nhà
12
Tiền điện
13
Tiền nước
14
Tiền dịch vụ (Internet,
Wifi, Cáp, . . .)
15
Mua sắm
16
Đám tiệc
17
Các khoản chi khác *
18
Tổng000000000000
19
20
Tiền dư000000000000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100