OBEC_Code
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SchoolIDSchoolNameHomeNoVillageNo
SubDistrictName
DistrictName
ProvinceName
Postcode
2
1041680847สีออศิลปศาสตร์
203 หมู่บ้านโนนงาม
11ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี41110
3
1041680846
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
58 บ้านโนนวัฒนา
8ห้วยเกิ้งกุมภวาปีอุดรธานี4111
4
1041680850หนองแดงวิทโยดมสีออกุมภวาปีอุดรธานี41110
5
1041680834อุดรพิทยานุกูล 24เชียงพิณ
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี41000
6
1041680887หนองแสงวิทยศึกษาทับกุงหนองแสงอุดรธานี
7
1041680860ไชยวานวิทยา711ไชยวานไชยวานอุดรธานี41290
8
1041680839กุดจับประชาสรรค์เมืองเพียกุดจับอุดรธานี
9
1041680880สามัคคีพิทยาคารสามัคคี8สามัคคีน้ำโสมอุดรธานี
10
1041680835อุดรพัฒนศึกษา
บ้านกุดลิงง้อ
3นาดี
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี41000
11
1041680878น้ำโสมพิทยาคมนางัวน้ำโสมอุดรธานี
12
1041680889
พิบูลย์รักษ์พิทยา
บ้านแดง8บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี41130
13
1041680842หนองวัวซอพิทยาคมโนนหวาย5โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี41220
14
1041680843
หนองยางชุมพิทยาคม
บ้านโคกก่อง4หนองวัวซอหนองวัวซออุดรธานี41360
15
1041680872ทรัพย์อุดมวิทยาบ้านจันทน์1บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
16
1041680224บ้านนาโฮงบ้านาโฮง2บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี1190
17
1041680262บ้านจันทน์บ้านจันทน์1บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
18
1041680263
บ้านหนองกาโนนสิมมา
บ้านหนองกา5บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
19
1041680264บ้านตูม
บ้านโนนศึกษา
2บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
20
1041680265บ้านทรายมูลบ้านทรายมูล3บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี1190
21
1041680225
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
บ้านหนองไฮ7บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี41190
22
1041680246บ้านทุ่งบ้านทุ่ง2บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี41190
23
1041680266
บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
9บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
24
1041680247บ้านชัยบ้านชัย1บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี41190
25
1041680249บ้านดงไพรวัลย์
บ้านดงไพรวัลย์
4บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี
26
1041680250บ้านกล้วยบ้านกล้วย3บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี41190
27
1041680267บ้านดงยางบ้านดงยาง8บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
28
1041680271บ้านดงหวายบ้านดงหวาย11บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี41190
29
1041680869ดงเย็นพิทยาคาร3125ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี41190
30
1041680251บ้านโนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด
5บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี41190
31
1041680252บ้านนาสีนวลบ้านนาสีนวล4บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี41190
32
1041680226กำแมดคำเจริญบ้านกำแมด5วังทองบ้านดุงอุดรธานี41190
33
1041680228บ้านนาจาน
บ้านโนนสำราญ
8โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี41190
34
1041680229บ้านฝางบ้านฝาง9โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี41190
35
1041680231บ้านดงค้าพัฒนา
บ้านดงค้าพัฒนา
10โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี41190
36
1041680268ชุมชนวังทองบ้านวังทอง1วังทองบ้านดุงอุดรธานี41190
37
1041680269บ้านเหล่าหลวง
บ้านเหล่าหลวง
3วังทองบ้านดุงอุดรธานี41190
38
1041680302บ้านดงหวายดงขวางบ้านดงหวาย12หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
39
1041680303บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองนกเขียน
7หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
40
1041680304หนองกุงวังแสงหนองกุง8หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
41
1041680305บ้านโคกสีแก้ว
บ้านโคกสีแก้ว
6หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
42
1041680260บ้านปอพานบ้านปอพาน8บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี41190
43
1041680270
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
บ้านห้วยปลาโด
5บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี41190
44
1041680306บ้านหายโศกบ้านหายโศก1หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
45
1041680307
บ้านธาตุประชานุกูล
ธาตุทรายมูล13หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
46
1041680308บ้านนาคำบ้านนาคำ3หายโศกบ้านผืออุดรธานี41160
47
1041680319บ้านเขือน้ำหนองปลาซิว9เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
48
1041680320บ้านเทื่อมเทื่อม3เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
49
1041680294
อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
บ้านศรีสะอาด
10บ้านผือบ้านผืออุดรธานี41160
50
1041680295ชุมชนบ้านแวงบ้านดง7บ้านผือบ้านผืออุดรธานี41160
51
1041680296บริบาลภูมิเขตต์บ้านถ่อน2บ้านผือบ้านผืออุดรธานี41160
52
1041680321บ้านหลุมข้าว
บ้านหลุมข้าว
2เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
53
1041680322
บ้านค้อปัญญานุสรณ์
บ้านค้อ (เขือน้ำ)
7เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
54
1041680323บ้านนาสีบ้านนาสี6เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
55
1041680324บ้านโนนสะอาด
บ้านโนนสะอาด
4เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี41160
56
1041680868บ้านดุงวิทยา1173ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี41190
57
1041680336บ้านนางามนางาม7หนองแวงบ้านผืออุดรธานี41160
58
1041680337ชุมชนสงเคราะห์
โนนสง่าพัฒนา
5หนองแวงบ้านผืออุดรธานี41160
59
1041680870
นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
7 บ้านนาไหม1นาไหมบ้านดุงอุดรธานี41190
60
1041680240
บ้านตาดโนนทองหลาง
บ้านตาด1บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี41190
61
1041680241บ้านโคกกลาง
บ้านโคกกลางใต้
4บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี41190
62
1041680242บ้านสมวิไลบ้านสมวิไล5บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี41190
63
1041680298บ้านนารายณ์
บ้านนารายณ์น้อย
5บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี41160
64
1041680299
บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)
บ้านค้อ6บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี41160
65
1041680301บ้านนาคูณนาคูณ4บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี41160
66
1041680310คำบงเจริญสุขบ้านคำบง1คำบงบ้านผืออุดรธานี41160
67
1041680339บ้านหนองแวงหนองแวง1หนองแวงบ้านผืออุดรธานี41160
68
1041680340บ้านแหลมทองพัฒนา
แหลมทองพัฒนา
4หนองแวงบ้านผืออุดรธานี41150
69
1041680437อนุบาลศรีธาตุ
ศรีสง่าเมือง
8ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี41230
70
1041680311
บ้านดงหมูชัยเจริญ
ดงหมู3คำบงบ้านผืออุดรธานี41160
71
1041680312บ้านนาล้อมบ้านนาล้อม5คำบงบ้านผืออุดรธานี41160
72
1041680313บ้านโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์7คำบงบ้านผืออุดรธานี41160
73
1041680244บ้านงิ้วมีชัยบ้านงิ้ว7บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี41190
74
1041680227อนุบาลศรีสุทโธ
บ้านศรีสุทโธ
3ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี41190
75
1041680230
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ศรีผดุง7ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี41190
76
1041680438บ้านโคกศรี
บ้านศรีเจริญ
11ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี41230
77
1041680439บ้านกอกบ้านกอก6ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี41230
78
1041680232ศรีขวัญเมืองศรีสมบัติ5ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี41190
79
1041680233บ้านอ้อมกอศรีเจริญ6อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี41190
80
1041680440บ้านห้วยวังปลาห้วยวังปลา5ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี41230
81
1041680341
บ้านหนองบอนเวียงชัย
คำบอนเวียงชัย
3หนองแวงบ้านผืออุดรธานี41160
82
1041680248
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
บ้านโนนอุดม9นาคำบ้านดุงอุดรธานี41190
83
1041680245
คำภูเงินโนนผักหวาน
บ้านคำภูเงิน
9บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี41190
84
1041680254บ้านนาคำพรสันติบ้านนาคำ1นาคำบ้านดุงอุดรธานี41190
85
1041680255บ้านหัวดงยาง
บ้านหัวดงยาง
5นาคำบ้านดุงอุดรธานี41190
86
1041680351บ้านติ้วติ้ว6เมืองพานบ้านผืออุดรธานี41160
87
1041680883จอมศรีพิทยาคาร
บ้านศรีเจริญ
จอมศรีเพ็ญอุดรธานี41150
88
1041680234บ้านดงดาราบ้านดงดารา2อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี41190
89
1041680235บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโนนสมบูรณ์
9อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี41190
90
1041680314บ้านสะคุวิทยาสะคุ8หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี41160
91
1041680352บ้านหนองกบนาแมนหนองกบ4เมืองพานบ้านผืออุดรธานี41160
92
1041680353
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
เมืองพาน7เมืองพานบ้านผืออุดรธานี41160
93
1041680315ยางโกนวิทย์บ้านยางโกน10หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี41160
94
1041680316บ้านโพธิ์บ้านโพธิ์4หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี41160
95
1041680390
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
บ้านนาบัว9นาบัวเพ็ญอุดรธานี41150
96
1041680391บ้านยางซองบ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญอุดรธานี41150
97
1041680392บ้านนาทรายนาม่วงบ้านนาทราย7นาบัวเพ็ญอุดรธานี41150
98
1041680354บ้านใหม่ใหม่2เมืองพานบ้านผืออุดรธานี41160
99
1041680355
จอมศรีโคกก่องวิทยา
จอมศรี1เมืองพานบ้านผืออุดรธานี41160
100
1041680325บ้านหนองหัวคู
บ้านหนองหัวคู
1หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี41160
Loading...
Main menu