ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
GebruikershandleidingDeze gebruikershandleiding is bedoeld als eenvoudige toelichting op de werking van het videoadviessysteem. Afhankelijk van de gebruiksrechten zijn de beschreven functionaliteiten al dan niet beschikbaar voor jou als gebruiker van het systeem.
2
Deze gebruikershandleiding is een toelichting op de plug-in versie 182 d.d. 20 april 2021, als je opmerkingen en/of aanvullingen hebt stuur deze dan svp per mail aan info@jacker.nl
3
4
5
Video-advies en de AVGVanaf de invoering van de AVG op 25 mei 2018 is het van belang dat duidelijk is voor klanten en medewerkers van de gebruiker (i.c. de dierenkliniek) hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens:
6
verantwoordelijkheidDe verantwoordelijkheid voor het op een juiste manier toepassen en beheren van persoonsgegevens conform de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is en blijft volledig bij de gebruiker(s) van het videoadviessysteem. Jacker.nl zal en kan hier geen enkele verantwoordelijkheid in nemen.
7
gegevensregistratieDe gegevens van medewerkers en klanten die worden ingevoerd in het systeem zijn tot een functioneel minimum beperkt. Voor een goed functioneren van het systeem zijn nodig: naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden verstrekt door de medewerker/klant en geregistreerd in de centrale database van Jacker.nl. Iedere gebruiker (klant en medewerker) voert een wachtwoord in, dit wachtwoord is via encryptie beveiligd en is voor derden niet te zien of te herleiden. Klanten maken bij betaling gebruik van Mollie Payments, de door hen ingevoerde gegevens om een betaling te verrichten zijn voor derden niet te zien of te herleiden. Het is verstandig om het beheer van gegevens onderdeel te maken van het AVG-beleid binnen de eigen organisatie (zie ook: https://www.hulpbijprivacy.nl/ ) en het hiermee samenhangende privacy- en cookie-beleid.
8
opvragen en wissen gegevens In het kader van de AVG kunnen medewerkers en klanten verzoeken hun geregistreerde gegevens in te zien of te wissen. Degenen met een bedrijfsbeheerder autorisatie kunnen inzicht geven in de geregistreerde gegevens en deze ook wissen. De gebruiker van het videobellen is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van beleid m.b.t. het beheer van gegevens dusdanig dat dit strookt met de AVG.
9
gebruik van gegevens voor andere doeleindenIndien de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het video-advies, bijvoorbeeld als klantgegevens worden toegevoegd aan klantendossiers van de kliniek of als mailadressen worden gebruikt voor mailings o.d., dan dient er rekening mee gehouden te worden dat dit volgens de AVG vooraf instemming behoeft van de klant. Jacker.nl zal gegevens van uw medewerkers of klanten NIET voor andere doeleinden dan het technisch mogelijk maken van het video-advies gebruiken.
10
11
12
Apparatuur en verbindingOm ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt is het van belang dat uw verbinding en de apparatuur waar u mee werkt met deze applicatie van voldoende kwaliteit zijn.
13
apparatuur (hardware)Je apparatuur, bij voorkeur een laptop, dient tenminste te beschikken over een camera, speakers en microfoon om een videoverbinding mogelijk te maken. De kwaliteit van uw apparatuur is bepalend voor het beeld en geluid dat de gebruiker, uw klant, waarneemt. Het gebruik van een smartphone (android) of iPhone door de consultant wordt afgeraden. Zorg er voor dat je apparatuur voorzien is van een chrome-browser en dat je hiermee ook ingelogd bent! Het systeem werkt niet met een Safari-browser. Controleer ook of er geen andere applicaties op de laptop openstaan die gebruik maken van je camera of microfoon, dit kan een gebruik door deze applicatie van camera en mic blokkeren.
14
verbinding(snelheid)Een goede stabiele en voldoende snelle verbinding is van belang om een kwalitatief voldoende videoverbinding tot stand te brengen en te houden. Een uploadsnelheid van 10 Mb/sec is wenselijk maar 5 Mb/sec is minimaal vereist voor een stabiele verbinding. Je kunt de snelheid van je verbinding eenvoudig testen via bijvoorbeeld de site van speedtest.net
15
klant apparatuur (hardware)De klant kan gebruik maken van het systeem met diverse apparaten (smartphone, laptop, desktop) als deze voorzien zijn van een goede camera en microfoon. Bij voorkeur dient de klant gebruik te maken van Chrome als browser. Door softwarerestricties van Apple moeten klanten die gebruik maken van een iPhone altijd gebruik maken van de Huisdierenapp (eenmalig te downloaden) om een afspraak te kunnen maken en een videobelverbinding tot stand te brengen. Dit geldt ook voor de iPad met een release ouder dan medio 2014 en ouder Operating System dan iOS13.
16
17
InloggenAls Consultant en/of Bedrijfsbeheerder log je in via de beheersite van het systeem. Dit is het gedeelte van de site die voor de klanten niet zichtbaar/benaderbaar is, de zogenaamde 'back-end'.
18
eerste keer registrerenAls je de eerste keer de beheersite bezoekt moet je je registreren als 'nieuwe gebruiker' . Klik in de openingspagina op de button 'registreren'. Je wordt doorgeleid naar een volgend scherm met de aanduiding 'Registreren' en vult daar de gevraagde persoonlijke gegevens en je wachtwoord in, daarna druk je op de knop 'registreer' met blauwe achtergrond onderin je scherm.
19
inloggenJe kunt inloggen door naar de backend van de site te gaan en je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, door op de button 'inloggen' te klikken kom je in de backend.
20
wachtwoord wijzigenAls je onderin het beeldschem op je gebruikersnaam klikt verschijnt de pagina met de titel 'Profiel bewerken' , hier kun je je naamgegevens wijzigen maar ook je wachtwoord wijzigen. Na het wijzigen van je gegevens klik je op de knop (met blauwe achtergrond) 'opslaan' om te bevestigen.
21
verversen/actualiserenHet is verstandig om na het aanbrengen van mutaties in het systeem op de 'verversknop' van je computer te drukken om er zeker van te zijn dat de gewijzigde informatie direct wordt ververst en opgeslagen. Het systeem ververst de mutaties overigens ook automatisch met een korte tijdsinterval.
22
23
24
Bedrijfs-ControlepaneelNadat je bent ingelogd kom je als beheerder of consultant-beheerder automatisch in het scherm met het 'Bedrijfs-Controlepaneel', je komt in het Consultant dashboard als je in de footer op de naam van het bedrijf klikt.
25
paneel consultant-beheerderHet bedrijfs-controle paneel van de consultant-beheerder bestaat uit 5 hoofdtabs aan de bovenzijde van het scherm namelijk: 'Afspraken', 'Kalender', 'Medewerkers', 'Instellingen' en 'Nerd info', hieronder worden de werking en functionaliteiten van het systeem per tab toegelicht. De consultant beheerder kan via de knop 'Consultant' in de footer naar het 'Consultant dashboard' gaan.
26
paneel bedrijfsbeheerderHet controle paneel van de bedrijfsbeheerder bestaat uit 5 hoofdtabs aan de bovenzijde van het scherm namelijk: 'Afspraken', 'Kalender', 'Medewerkers', 'Instellingen' en 'Nerd info', hieronder worden de werking en functionaliteiten van het systeem per tab toegelicht. De beheerder heeft geen toegang tot de videoconsults, in de footer heeft hij dan ook geen knop 'consultant' om naar het 'Consultant dashboard' te gaan.
27
paneel consultantAls consultant kom je niet in het bedrijfscontrolepaneel maar direct in het controle paneel van de consultant ('Consultant dashboard'). Deze bestaat uit 3 hoofdtabs aan de bovenzijde van het scherm namelijk: 'Video', 'Afspraken', 'Kalender', hieronder worden de werking en functionaliteiten van het systeem per tab toegelicht. De consultant heeft geen toegang tot het bedrijfscontrolepaneel en kan dus ook geen afspraken wijzigen of aanmaken, dit kan alleen via de bedrijfsbeheerder-permissie.
28
29
30
hoofdtab 'Afspraken'Bij gebruik van de tab 'Afspraken' bovenin het bedrijfscontrolepaneel zie je een overzicht van alle afspraken en een aantal subtabs: ; 'nieuwe afspraak', Export CSV', ´Status', 'Gebruiker', Consultant', 'Filter'en 'Toon alles'. In het overzicht van de afspraken kun je met je cursor een afspraak aanklikken. De achtergrond van de afspraakregel wordt dan lichtblauw gemarkeerd. Bovendien verschijnt een aantal hoofdelementen van de betreffende afspraak onderin het beeldscherm in een lichtgrijs kader. Afspraken in het verleden hebben een lichtgrijze achtergrond en die in het heden of in de toekomst een witte achtergrond.
31
In dit scherm is het mogelijk om afspraken te zien, selecties te maken in de afspraken en afspraken toe te voegen of te wijzigen.
32
33
tab 'nieuwe afspraak'Met behulp van de tab 'nieuwe afspraak' kun je een afspraak maken met een geregistreerde gebruiker zonder dat de gebruiker hoeft in te loggen. Dit kan handig zijn als je een nieuwe afspraak wilt inplannen met een gebruiker waarvan je al weet wanneer de afspraak moet plaatsvinden en je geen kosten in rekening wilt brengen. Let op: Bij het direct via het controlepaneel aanmaken van een nieuwe afspraak loopt de bevestiging NIET via de betaalmodule!
34
Als je op de tab 'nieuwe afspraak' drukt zie je een pop-up scherm. In dit scherm toets je in het bovenste kader onder 'gebruiker' minimaal 3 letters van de gebruikersnaam. Selecteeer de juiste gebruiker uit de gebruikers die verschijnen door op de betreffende gebruiker te gaan staan, de achtergrond licht dan geel op, en op je linker muisknop te klikken te klikken. In het daaronder aangegeven kader ('geselecteerde gebruiker') verschijnt de naam van de door jou geselecteerde gebruiker.
35
Selecteer vervolgens in de kaders met uitklapschermen de 'datum' en 'tijdstip' en druk vervolgens op 'bevestig afspraak'. Er verschijnt een pop-up scherm met de afspraakgegevens. Als deze correct zijn druk je op 'OK' en indien niet correct druk je op 'annuleren'.
36
Je komt automatisch weer in het controlepaneel en kunt zien dat de afspraak die je net hebt gemaakt is opgenomen in de lijst met afspraken die je ziet onder de 'tabs'.
37
38
tab 'export CSV'Met behulp van de tab 'export CSV' kun je een afsprakenlijst exporteren naar een excelsheet en indien gewenst bewerken. De afspraken worden geëxporteerd naar de map downloads op je computer. Je kunt de informatie dan in bijvoorbeeld een excelsheet bewerken en koppelen aan klantdossiers e.d.
39
Bij toepassing van het exporteren verschijnt vooraf een pop-up waarin je kunt klikken op 'bevestigen' of 'annuleren' van het exporteren.
40
Instructie voor het opslaan van een csv bestand als een standaard Excel-bestand: Genereer het CSV bestand door op de beheerpagina op 'Export CSV' te klikken, Open op je computer een nieuw leeg excel werkblad. Ga naar 'gegevens' in de menubalk. Klik op "uit tekst/CSV". Selecteer het betreffende csv-bestand uit de download-map op je computer, Kies 'openen' Nu wordt de oorspronkelijke bestandsindeling getoond. Kies "Laden naar", Kies 'Tabel', Kies 'Opslaan als' en kies bij bestandsformat 'excel', klik op 'opslaan' ,je kunt het bestand nu bewerken/opmaken als een normaal excelbestand
41
42
tab 'aangemaakt/starttijd'Door het aanklikken van de tab 'aangemaakt' of 'starttijd' kun je de afsprakenlijst sorteren op de datum van aanmaken van de afspraak of op de starttijden van de afspraken. Van boven naar beneden wordt deze steeds geselecteerd van vroegste naar oudste datum en tijdstip.
43
De stand waarin de knop staat (dus 'aangemaakt' of 'starttijd' ) geeft tevens aan hoe de afsprakenlijst is geselecteerd.
44
45
Zoekfunctie:
46
zoeken/selecteren toepassenDe zoekfunctie bevindt zich als kaders 'Gebruikers'en 'Consultant' en de tabs 'Filter'en 'Toon alles' boven de geregistreerde gebruikers. Er kan gezocht worden op naam van de gebruiker of op naam van de Consultant.
47
Op naam zoeken: voer minimaal 1 letter van de naam van de arts of van de gebruiker die je wilt selecteren in en druk op de knop 'Filter'
48
zoeken/selecteren opheffenHet zoeken/selecteren kan worden opgeheven door te drukken op de knop 'Toon alles' , door toepassen van deze knop wordt weer het volledige overzicht zichtbaar.
49
50
Overzicht afsprakenIn het afsprakenoverzicht worden, als je geen selectie/filter toepast, alle afspraken getoond. Als je meer afspraken wilt zien die niet op het eerste scherm zichtbaar zijn dan druk je op de tab 'Toon meer'.
51
De afspraken in het verleden hebben een lichtgrijze achtergrond en die in het heden en de toekomst hebben een witte achtergrond.
52
Als je scrollt over de afsprakenlijst dan licht de achtergrond van de afspraak bij je cursor donkergrijs op. Door met je linkermuisknop op een afspraak te klikken licht de achtergrond van die afspraak blauw op. Deze afspraak verschijnt dan ook onderin je scherm waar je de afspraak kunt wijzigen. Je kunt daar ook een door de klant geuploade foto vergroten door er met je muis op te klikken en door er nog een keer op te klikken wordt deze weer klein.
53
Als een afspraak wordt ingepland door een klant of als een gemaakte afspraak wordt gewijzigd door een consultant/beheerder wordt automatisch een mailbericht gestuurd aan de consultant en de kliniek.
54
55
Wijzigen van afsprakenOnderin je scherm in een lichtgrijs kader zie je de gegevens van de afspraak die in het afsprakenoverzicht met een blauwe achtergrond is gemarkeerd. Als je scrollt en klikt zoals hierboven bij 'overzicht afspraken' aangegeven dan kun je de gewenste te wijzigen afspraak eenvoudig selecteren.
56
Door te klikken op de subtab 'bedrijf' kun je via een pop-up het bedrijf waarmee de afspraak is gemaakt wijzigen door het betreffende bedrijf te selecteren (achtergrond licht blauw op) en te klikken.
57
Door te klikken op de subtab 'Consultant' kun je via een pop-up de Consultant waarmee de afspraak is gemaakt wijzigen door de betreffende Consultant te selecteren (achtergrond licht blauw op) en te klikken.
58
Door te klikken op de subtab 'starttijd' kun je via een pop-up zowel de datum als het tijdstip wijzigen. De datum kan met de kleine cursors met telkens een dag omhoog of omlaag worden aangepast, je kunt echter ook een kalendertje uitklappen door op de grote naar beneden gerichte cursorpijl te drukken en een nieuwe datum te selecteren. Door het aanklikken van de cursor naast de tijd klapt een scherm open waar alle tijdblokken staan aangegeven, door aanklikken selecteer je een nieuwe tijd.
59
In het kader met 'Consultant opmerkingen' kunnen naderhand gegevens worden ingevoerd of gewijzigd.
60
Om de wijzigingen definitief door te voeren klik je nadat je alle gewenste wijzigingen in de afspraak hebt aangebracht op de button met 'opslaan'
61
De velden 'gebruiker' en 'klant opmerkingen' kunnen niet door jou worden gewijzigd.
62
63
Verwijderen van afsprakenLinksonder in het scherm bevindt zich een tab 'afspraak verwijderen' , als je deze aanklikt verschijnt er een pop-up met de vraag of je zeker weet dat je deze afspraak definitief wilt verwijderen. Als je op 'OK' klikt wordt deze afspraak definitief verwijderd en kan niet meer worden hersteld. Als je op 'Annuleren' drukt kom je weer terug in het afsprakenoverzicht.
64
65
66
hoofdtab 'Kalender'Met behulp van deze tab kom je, door er op te klikken, in het overzicht met jouw kalendergegevens. De beschikbaarheid van andere Consultants is niet zichtbaar behalve als je in het overzicht bij je naam bovenin het scherm klikt en in het uitklapvenster ' Alle Consultants' aanklikt. Deze laatste functie is handig om te kunnen zien welke tijden al door collega's zijn gereserveerd en hoeveel afspraken er bij hen reeds zijn gereserveerd.
67
datum zoeken in kalenderIn de bovenste balk van de planning wordt standaard de datum van vandaag getoond met daarachter 24 uren en elk uur verdeeld in 6 blokjes (=10min). Daaronder staan de komende 13 dagen, totaal zijn er in een scherm dus 14 dagen zichtbaar. Boven de kalender staat de zichtbare periode aangegeven als 'van-tot'. Door gebruik te maken van de pijltjestoetsen '<<' en '>>' kun je met elke klik respectievelijk twee weken naar achteren of naar voren springen in de tijd.
68
openingstijden videoadviesDe door de bedrijfsbeheerder ingestelde openingstijden voor video-advies worden met een rode kleur aangegeven. Alleen de bedrijfsbeheerder kan deze tijden wijzigen onder de tab 'Instellingen'
69
inplannen beschikbaarheid consultantJe kunt je beschikbaarheid - let wel, deze zijn voor consumenten alléén zichtbaar als ze zijn ingepland tijdens de bedrijfsopenstellingstijden - opgeven op 3 verschillende manieren:
70
Je kunt je beschikbaarheid voor de gehele openstellingstijd van een dag opgeven door op een datumaanduiding links te gaan staan (deze licht groen op) en te klikken, alle blokjes tijdens de openstellingstijd van die dag veranderen van rood in groen.
71
Je kunt je beschikbaarheid per uur opgeven door het betreffende uur te selecteren door op het cijfer te gaan staan (deze licht groen op) en te klikken, alle blokjes tijdens de het geselecteerde uur veranderen van rood in groen.
72
Je kunt je beschikbaarheid per blokje van 10 min. opgeven door het betreffende blokje te selecteren door op het blokje te gaan staan (deze licht groen op) en te klikken, het betreffende blokje verandert van rood in groen.
73
Om je beschikbaarheid in het systeem vast te leggen klik je op de (blauwe) knop met 'Opslaan'. Doe dit bij elke planningspagina van 14 dagen.
74
Mocht je als Consultant uren willen inplannen die BUITEN de openingstijden liggen, verruim dan eerst de openingstijden via de Bedrijfsbeheerder. Anders kunnen consumenten die tijdslots NIET zien en boeken
75
Maximaal inplanbare beschikbaarheidJe kunt je beschikbaarheid per tweewekelijkse blokken vooruit inplannen. Zorg ervoor dat je de wijzigingen in elk tabblad van twee weken opslaat voordat je naar een volgend tabblad met planningsdata gaat.
76
beschikbaarheid andere consultantsJe kunt zien of er al (meerdere) Consultants actief zijn op een tijdslot doordat er dan een cijfermatige aanduiding van het aantal andere Consultants in de bovenste helft van het tijdblokje verschijnt. Door op het cijfertje te klikken verschijnt er een pop-up waarin is aangegeven welke Consultants hun beschikbaarheid voor dit tijdstip hebben vastgelegd.
77
beschikbaarheid meerdere bedrijvenAls je bij meerdere bedrijven Consultant bent dan kun je door de knop waar de bedrijfsnaam zichtbaar is kiezen voor een ander bedrijf door te klikken op het uitklapscherm en het andere bedrijf te selecteren.
78
beschikbaarheid opheffenJe kunt je beschikbaarheid opheffen door op een dag, een uur of een blokje in een uur te gaan staan en te klikken. Het aangeklikte veld verandert van groen in rood. Om dit te bevestigen moet je daarna op de (blauwe) tab 'Opslaan' te klikken.
79
herkenning boeking videoadviesIn de kalender is een klantafspraak zichtbaar door een gele markering van het tijdblokje. Als er meer klanten zijn op hetzelfde tijdstip dan is dit herkenbaar door een cijfermatige aanduiding van het aantal andere klanten in de onderste helft van het tijdblokje.
80
81
82
hoofdtab 'Medewerkers'Onder deze tab wordt een overzicht van de gebruiker-medewerkers gegenereerd. Met behulp van deze tab kunnen medewerkers worden toegevoegd en verwijderd en kunnen functionaliteiten per medewerker worden aangepast. Alleen de bedrijfsbeheerder heeft de permissie om de instellingen onder deze tab te wijzigen.
83
Medewerker toevoegenKlik Linksboven in het scherm op het vergrootglas icoontje, in het pop-up scherm vul je in het veld 'zoek gebruiker' minimaal 3 letters in, je selecteert de gebruiker door te scrollen (de achtergrond licht geel op) en de gewenste gebruiker aan te klikken. In het scherm 'geselecteerde gebruiker' verschijnt de naam van deze gebruiker. Klik vervolgens op de button (blauwe achtergrond) 'selecteren gebruiker' of 'annuleren'. Als er de medewerker zich nog niet als gebruiker heeft geregistreerd klik je Linksboven in het scherm op de '+' in het pop-up scherm vul je alle gegevens in en drukt op de knop 'maak medewerker aan' of op de knop 'annuleren'. Als je een gebruiker hebt geselecteerd dan zie je de gegevens in het medewerkersoverzicht verschijnen. De nieuwe medewerker krijgt automatisch het gebruiksrechtniveau 'geen permissies'. Het gebruiksrechtniveau kun je aanpassen zoals hieronder bij 'permissie/gebruiksrechten wijzigen' aangegeven.
84
Medewerker verwijderenAls je scrollt over de medewerkerslijst dan licht de achtergrond van de medewerker bij je cursor lichtgrijs op. Door met je linkermuisknop op een medewerker te klikken licht de achtergrond van die regel blauw op. Deze medewerker verschijnt dan ook onderin je scherm (grijs kader). Klik linksboven in het scherm op de '-' In een pop-up scherm wordt gevraagd om een bevestiging 'Gebruiker....verwijderen uit bredrijf?', je kunt klikken op 'OK' of 'Annuleren'. Als je op OK klikt is de medewerker verwijderd.
85
Permissie/gebruiksrechten wijzigenAls je scrollt over de medewerkerslijst dan licht de achtergrond van de medewerker bij je cursor lichtgrijs op. Door met je linkermuisknop op een medewerker te klikken licht de achtergrond van die regel blauw op. Deze medewerker verschijnt dan ook onderin je scherm (grijs kader) waar je in het uitklapscherm de permissie van een medewerker kunt wijzigen. De mogelijkheden zijn 'Geen permissie, Beheerder, Consultant en Consultant-Beheerder.
86
GebruiksrechtniveausHet systeem kent een viertal gebruiksrechtniveaus: 'Gebruiker, Geen permissies, Bedrijfsbeheerder, Consultant en Consultant-Beheerder'. Bij elk niveau horen bepaalde rechten.
87
GebruikerDe 'Gebruiker' heeft de rechten van de klant dus op dit niveau zijn de gebruiksrechten beperkt tot het maken van een afspraak aan de 'voorkant' of 'front-end' van de site en het uploaden van foto's en een beschrijving van de klacht/vraag voorafgaand aan het adviesgesprek. Aan de 'achterkant' van het systeem ( de 'back-end') kun je dit gebruiksrechtniveau niet kiezen.
88
Geen permissiesAls een medewerker wordt geregistreerd heeft deze geen gebruiksrechten in de back-end, alle handelingen en bedrijfsinformatie wordt afgeschermd. Na het registreren van de medewerker kan de Bedrijfsbeheerder/Consultant-beheerder de gebruiksrechten van de medewerker aanpassen door onderin het scherm (grijs kader) in het uitklapscherm onder het tekstvak 'geen permissie' dit te wijzigen. Er verschijnt na de wijziging een pop-up in je beeldscherm ter bevestiging van de wijziging.
89
ConsultantDe 'Consultant' heeft gebruiksrechten om in de back-end zijn beschikbaarheid op te geven in de kalender, in de tab afspraken te kijken en te muteren voor wat betreft zijn eigen afspraken, een videoadviesgesprek te voeren en de opmerkingen/resumé van het adviesgesprek in tekst vast te leggen t.b.v. het klantdossier.
90
Consultant-beheerderDe 'Consultant-beheerder' heeft dezelfde rechten als een consultant maar kan daarnaast medewerkers toevoegen en verwijderen, permissie van een medewerker wijzigen en de instellingen (openingstijden, tarifering, boodschap bij einde gesprek e.d.) aanpassen.
91
BedrijfsbeheerderDe 'Bedrijfsbeheerder' kan medewerkers toevoegen en verwijderen, permissie van een medewerker wijzigen, de instellingen (openingstijden, tarifering, boodschap bij einde gesprek e.d.) aanpassen, beschikbaarheid van consultants opgeven in de kalender en deze te muteren voor de consultants. De Bedrijfsbeheerder heeft geen toegang tot het consultantscherm t.b.v. het voeren van adviesgesprekken, deze functie is alleen beschikbaar voor de consultant/consultant-bedrijfsbeheerder.
92
93
94
hoofdtab 'Instellingen'Onder deze tab kan een aantal instellingen op bedrijfsniveau worden beheerd en eventueel aangepast zoals open- en sluitingstijd van de videodienst, de wachttijd tussen boeken en het gesprek, de kosten per gesprek en de bedankbodschap na afloop. Alleen de bedrijfsbeheerder heeft de permissie om deze instellingen te wijzigen.
95
wachttijd wijzigenDe 'wachttijd' is de tijd die automatisch minimaal zit tussen een boeking van een videoadvies door een gebruiker en het videoadvies zelf. Aangezien de klant een datum en tijd selecteert maar daarna nog een aantal stappen moet doorlopen (gebruiksgegevens opgeven, betaling verrichten, klantinfo en eventueel foto's oploaden, zich gereed maken voor het videogesprek e.d.) is het verstandig om hier een wachttijd voor in te stellen. De keus of en hoe lang de wachttijd wordt ingesteld ligt bij de organisatie/bedrijfsbeheerder. Het advies is echter om standaard 20 minuten in te stellen zodat het zeker is dat de klant betaald heeft voor het adviesgesprek start. De wachtttijd kan ingesteld worden, door op het vak te gaan staan en een nieuwe wachttijd in te voeren doort met de cijfertoetsen of met de cursors de ingestelde tijd met stapjes van een minuut te verhogen of verlagen.
96
Prijs per afspraakDe prijs per afspraak is standaard ingesteld op Euro 15,--. Door op het vak te gaan staan kan de prijs worden gewijzigd door een nieuwe prijs in te voeren met cijfertoetsen (dat kan ook tot twee cijfers achter de komma) of met de cursors de ingestelde prijs met stapjes van een Euro te verhogen of verlagen.
97
Tekst voor klant na afspraakIn dit veld kan de tekst die de klant ontvangt nadat het videoadvies heeft plaatsgevonden, worden ingevuld. Het tekstveld is ongelimiteerd.
98
opening- en sluitingstijdenPer dag van de week kunnen de openings- en sluitingstijden worden ingevoerd door op het betreffende vak te gaan staan kan de tijd worden gewijzigd door een nieuwe tijd in te voeren of met de cursors de ingestelde tijd met stapjes van een uur (linkerdeel) of minuut (rechterdeel) te verhogen of verlagen. Als er dagen zijn waarop de kliniek gesloten is zet dan zowel de openings- als de sluitingstijd op 0:00.
99
100