ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
PRINCIPLE OF DERIVATIVES AND CW IN VIETNAM 2024
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH & THỰC TẾ MUA BÁN OPTION TẠI VN
Hedge.Academy@gmail.com Zalo Only (+84) 0396611394 https://hedgeacademy.com.vn/
2
SUBJECTSCONTENTSSections[Class CW02] SAT-SUN (7-CN)
From 2pm to 4pm
Tutor
3
Orientation-Học thửChủ Nhật, 31 tháng 3, 2024
4
PRINCIPLE OF DERIVATIVES AND CW IN VIETNAM 1Role of Derivatives in Derivative Products (Đạo hàm trong phái sinh) Session 1Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024GV. Nguyễn Khánh
5
2Derivative Products and Taylor Aproximation (Bản chất sản phẩm phái sinh) Session 2Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024
6
3
Fixed Income as Derivative Products (Phân tích trái phiếu như sản phẩm phái sinh)
Session 3Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024
7
4Hedging Exposure (Nguyên lý hedging và gia tăng vị thế) Session 4Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024
8
5Principle of Options (Các thuộc tính option căn bản) Session 5Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024
9
6Binomial and BSM model in Option Pricing (Định giá option) Session 6Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024
10
7Greek Letter (I) (Yếu tố Option 1) Session 7Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024
11
8Greek Letter (II) and Practice (Yếu tố option 2 và thực hành) Session 8Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024
12
9Structured Product I ( Fx swp, Repo... ) Session 9
13
10Structured Product II ( IRS, CCS... ) Session 10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100