Dodatkowe rezerwacje rok ak 2018-2019 : UWM w Olsztynie