Dodatkowe rezerwacje rok ak 2017-2018 : UWM w Olsztynie