DS GV coi thi tuan 11 nam 2018-2019 Chinh qui bu ngay thu 2 va 3 (Khong tinh file này)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
22NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04XQNC1Sáng15/12/2018211C.1.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
3
22ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS04MAR1Sáng15/12/2018211C.4.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
4
22LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS04MAR1Sáng15/12/2018211C.4.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
5
22LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHS04MAR1Sáng15/12/2018211C.4.31
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
6
22PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
7
22TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
8
22ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
9
22NamDuocThái Hoàng NamDượcS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
10
22QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
11
22
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04MAR1Sáng15/12/2018211C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
12
22ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS04MAR1Sáng15/12/2018211D.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
13
22GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡngS04MAR1Sáng15/12/2018211D.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
14
22NoDDVõ Trung NởĐiều dưỡngS04MAR1Sáng15/12/2018211D.5.2
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
15
22SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11DDTC1Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
16
22HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD11DDTC1Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
17
22UyenDDVõ Thị Kim UyênĐiều dưỡngD11DDTC1Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
18
22HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD11DDTC1Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
19
22SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11DDTC2Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
20
22HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD11DDTC2Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
21
22UyenDDVõ Thị Kim UyênĐiều dưỡngD11DDTC2Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
22
22HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD11DDTC2Sáng15/12/2018211PM41PM
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
23
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịChungTTH4Chiều15/12/2018311C.1.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
24
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoChungTTH4Chiều15/12/2018311C.1.2
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
25
3HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiChungTTH4Chiều15/12/2018311C.1.3
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
26
3LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHChungTTH4Chiều15/12/2018311C.2.1
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
27
3QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcChungTTH4Chiều15/12/2018311C.2.2
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
28
3TienDuocPhan Tấn TiếnDượcChungTTH4Chiều15/12/2018311C.2.3
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
29
3QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.4.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
30
3
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.4.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
31
3NamDuocThái Hoàng NamDượcS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.4.31
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
32
3ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
33
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào TạoS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
34
3LinhDDNguyễn Thị Vũ LinhĐiều DưỡngS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.11
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
35
3GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều DưỡngS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
36
3LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
37
3HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS04BDCLT5Chiều15/12/2018311C.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
38
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS04BDCLT5Chiều15/12/2018311D.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
39
3ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS04BDCLT5Chiều15/12/2018311D.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
40
3TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04BDCLT5Chiều15/12/2018311D.5.21
Chuyển qua thứ 7 (15/12/2018)
Loading...