อ11
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการตรวจน้ำดื่มด้วย อ.11
ปีงบประมาณ 2562
2
รพสต.ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
3
สีตรงกับขวดที่
สีตรงกับขวดที่
สีตรงกับขวดที่
สีตรงกับขวดที่
4
08721 รพสต.บ้านดอนจวง333
5
08722 รพสต.บางสะพาน323
6
08723 รพสต.บ้านบางเบิด334
7
08724 รพสต.ทรายทอง333
8
08725 รพสต.ช้างแรก324,4
9
08726 รพสต.บ้านศรีนคร334
10
08727 รพสต.ไชยราช433,5
11
08728 รพสต.บ้านบางเจริญ433
12
13
14
หมายเหตุ ผลการตรวจ1ผลลบ
15
2ผลลบ
16
3ผลลบ
17
4ผลลบ
18
5ผลบวก ++
19
6ผลบวก +++
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...