Check căn tòa K2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
BẢNG GIÁ & CHECK CĂN TRỰC TUYẾN TÒA K2 - 5 PHÚT CẬP NHẬP 1 LẦN - 0969.31.7989 - 0904.983.989
2
3
Căn số1234567891011121415
4
HướngTN-DNTNTNTNTN-TBTBTBTB-DBDBDBDBDB-DNDNDN
5
Diện tích93.0657.9667.9767.9783.2453.4859.0583.2467.9767.9757.9693.0658.867.27
6
Tầng 02
TKP-K2.0201
TKP-K2.0202
TKP-K2.0203
TKP-K2.0204
TKP-K2.0205
TKP-K2.0206
TKP-K2.0207
TKP-K2.0214
TKP-K2.0215
7
2,057tr1,374trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,305tr1,345tr1,452tr
8
Tầng 03
TKP-K2.0301
TKP-K2.0302
TKP-K2.0303
TKP-K2.0304
TKP-K2.0305
TKP-K2.0306
TKP-K2.0307
TKP-K2.0308
TKP-K2.0309
TKP-K2.0310
TKP-K2.0311
TKP-K2.0312
TKP-K2.0314
TKP-K2.0315
9
2,057tr1,374trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,305trĐã bánĐã bánĐã bán1,326trĐã bán1,345tr1,452tr
10
Tầng 04
TKP-K2.0401
TKP-K2.0402
TKP-K2.0403
TKP-K2.0404
TKP-K2.0405
406
TKP-K2.0407
TKP-K2.0408
TKP-K2.0409
TKP-K2.0410
TKP-K2.0411
TKP-K2.0412
TKP-K2.0414
TKP-K2.0415
11
2,026trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,275trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán2,054tr1,314trĐã bán
12
Tầng 05
TKP-K2.0501
502
TKP-K2.0503
TKP-K2.0504
505506
TKP-K2.0507
TKP-K2.0508
TKP-K2.0509
TKP-K2.0510
TKP-K2.0511
TKP-K2.0512
TKP-K2.0514
TKP-K2.0515
13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,288trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
14
Tầng 06
TKP-K2.0601
602
TKP-K2.0603
TKP-K2.0604
605606
TKP-K2.0607
608609
TKP-K2.0610
611612614
TKP-K2.0615
15
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
16
Tầng 07
TKP-K2.0701
TKP-K2.0702
TKP-K2.0703
704705
TKP-K2.0706
TKP-K2.0707
TKP-K2.0708
TKP-K2.0709
TKP-K2.0710
TKP-K2.0711
TKP-K2.0712
714
TKP-K2.0715
17
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,288trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,430tr
18
Tầng 08801802803804805806
TKP-K2.0807
808809810811812814815
19
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,300trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
20
Tầng 09901902903904905906
TKP-K2.0907
908909910911912914
TKP-K2.0915
21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
22
Tầng 10100110021003100410051006
TKP-K2.1007
100810091010101110121014
TKP-K2.1015
23
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
24
Tầng 1111011102
TKP-K2.1103
110411051106
TKP-K2.1107
1108110911101111111211141115
25
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,300trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
26
Tầng 11A
TKP-K2.11A01
11A02
TKP-K2.11A03
11A0411A0511A06
TKP-K2.11A07
11A0811A0911A1011A1111A1211A1411A15
27
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,300trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
28
Tầng 1212011202
TKP-K2.1203
120412051206
TKP-K2.1207
120812091210121112121214
TKP-K2.1215
29
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
30
Tầng 1414011402
TKP-K2.1403
140414051406
TKP-K2.1407
1408140914101411
TKP-K2.1412
TKP-K2.1414
TKP-K2.1415
31
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,281trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
32
Tầng 15150115021503150415051506
TKP-K2.1507
1508150915101511151215141515
33
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,305trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
34
Tầng 16160116021603160416051606
TKP-K2.1607
1608160916101611161216141615
35
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
36
Tầng 17170117021703170417051706
TKP-K2.1707
17081709171017111712
TKP-K2.1714
TKP-K2.1715
37
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,300trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,340trĐã bán
38
Tầng 18180118021803180418051806
TKP-K2.1807
18081809181018111812
TKP-K2.1814
TKP-K2.1815
39
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,305trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,345trĐã bán
40
Tầng 191901
TKP-K2.1902
TKP-K2.1903
190419051906
TKP-K2.1907
190819091910191119121914
TKP-K2.1915
41
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,305trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
42
Tầng 2020012002
TKP-K2.2003
2004
TKP-K2.2005
2006
TKP-K2.2007
20082009201020112012
TKP-K2.2014
TKP-K2.2015
43
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,288trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,327trĐã bán
44
Tầng 21
TKP-K2.2101
2102
TKP-K2.2103
TKP-K2.2104
21052106
TKP-K2.2107
21082109
TKP-K2.2110
21112112
TKP-K2.2114
TKP-K2.2115
45
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,320trĐã bán
46
Tầng 22
TKP-K2.2201
2202
TKP-K2.2203
2204
TKP-K2.2205
22062207220822092210221122122214
TKP-K2.2215
47
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
48
Tầng 23
TKP-K2.2301
TKP-K2.2302
TKP-K2.2303
TKP-K2.2304
TKP-K2.2305
2306
TKP-K2.2307
23082309231023112312
TKP-K2.2314
TKP-K2.2315
49
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,275trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,314trĐã bán
50
Tầng 24
TKP-K2.2401
TKP-K2.2402
TKP-K2.2403
TKP-K2.2404
TKP-K2.2405
TKP-K2.2406
TKP-K2.2407
TKP-K2.2408
TKP-K2.2409
TKP-K2.2410
TKP-K2.2411
TKP-K2.2412
TKP-K2.2414
TKP-K2.2415
51
Đã bán1,302trĐã bánĐã bánĐã bán1,158tr1,263trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán2,033tr1,301tr1,403tr
52
53
Đặt cọc284
54
Chưa bán34
55
Đặt chỗ5
Loading...
 
 
 
Trang tính1