แบบสำรวจ Facebook ของคุณครู สว.ศก. (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCEFGJKLOPRSTU
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะFacebook ก็อปปี้ลิงก์มาวางได้เลยค่ะWebsite / Webblog ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น http://dayleelee.wordpress.com/2. Facebook / Fanpage / Group ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น https://www.facebook.com/groups/m4group25564. Facebook / Fanpage / Group ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น https://www.facebook.com/groups/m4group25565. Facebook / Fanpage / Group ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น https://www.facebook.com/groups/m4group25561. Facebook / Fanpage / Group ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น https://www.facebook.com/groups/m4group25563. Facebook / Fanpage / Group ที่คุณครูใช้ประกอบการสอน เช่น https://www.facebook.com/groups/m4group2556
2
26/2/2557, 19:58:20นางสาวกรประภา สระแก้วครูhttps://www.facebook.com/kornprapa.srakeawhttps://www.facebook.com/kornprapa.srakeawhttps://www.facebook.com/groups/MSP11.SWSK/
3
27/2/2557, 10:10:46นายประหยัด หัดโถครูhttps://www.facebook.com/prayad.hadthohttps://www.facebook.com/prayad.hadtho
4
27/2/2557, 7:57:55นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครูhttps://www.facebook.com/punyapat.sutapanhttps://www.facebook.com/punyapat.sutapan
5
27/2/2557, 9:40:32นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชครูhttps://www.facebook.com/patamaporn.atiwechhttps://www.facebook.com/patamaporn.atiwechhttps://www.facebook.com/groups/1426909384214388/https://www.facebook.com/groups/1426909384214388/
6
28/2/2557, 12:58:03นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูhttps://www.facebook.com/dokponghttps://www.facebook.com/dokponghttps://www.facebook.com/groups/MSP11.SWSK/
7
28/2/2557, 18:49:38นางจงรัก ประทุมชาติครูhttps://www.facebook.com/kujong.nirahttp://jongraknee.wordpress.com/
8
13/2/2015, 12:47:47นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครูhttps://www.facebook.com/charmchureesome
9
16/2/2015, 10:43:12นางสาวอนัญญา ยอดจักร์ครูhttps://www.facebook.com/anayayod
10
17/2/2015, 12:56:56นางศิรินทร์ทิพย์ มงคลรุ่งทรัพย์ครูhttp://www.facebook.com/Mongkolrungsub Sirinthip
11
27/2/2557, 14:33:50นางสาวดวงสมร กาบมาลีครูชำนาญการhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100001087396985https://www.facebook.com/profile.php?id=100001087396985
12
28/2/2557, 16:49:08นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีครูชำนาญการhttps://www.facebook.com/aj.parichat?fref=tshttps://www.facebook.com/aj.parichat?fref=ts
13
13/2/2015, 14:13:53นายพิเชฐ อินลีครูชำนาญการhttps://www.facebook.com/pichet.inlee?fref=ts&ref=br_tf
14
26/2/2557, 19:56:50นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/pissamai.nanthavisithttps://www.facebook.com/pissamai.nanthavisit
15
27/2/2557, 10:01:33นางสิรินาท พันธ์รัมย์ครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/lala.bell.733076https://www.facebook.com/lala.bell.733076
16
27/2/2557, 10:04:34นางอละสา เถาว์รินทร์ครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100000775180352https://www.facebook.com/profile.php?id=100000775180352
17
27/2/2557, 10:07:59นางบุญฐิตา ศรีภาครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/boonthita.sripa?fref=tsboonthita89.wordpress.comkruboonthita.wordpress.com
18
27/2/2557, 14:13:31นายสุภรณ์ พรหมคุณครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/supornspkhttp://www.sadetmusic.com/music/soth.htmhttp://www.sadetmusic.com/music/boilfish.html
19
27/2/2557, 14:28:33นางลัดดาวัลย์ ชูแก้วครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/nchukaewhttps://www.facebook.com/nchukaew
20
27/2/2557, 7:16:01นางสาวฎายิน ลีลาครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/dayinleelahttp://dayleelee.wordpress.com/https://www.facebook.com/groups/m5group2556https://www.facebook.com/groups/epswskGraphic2014/https://www.facebook.com/groups/SWSKGraphicM4/https://www.facebook.com/groups/m4group2556https://www.facebook.com/groups/m6group2556
21
27/2/2557, 7:41:55นางสาววรรณภา ทองรองครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/wanapa.thongronghttps://www.facebook.com/wanapa.thongrong
22
27/2/2557, 8:25:46นางสาวฐิติพร มีเดชครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/thitipon.meedethttp://caistudio.info/
23
27/2/2557, 9:25:36นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/KrujoomSiriporn.wordpress.com
24
27/2/2557, 9:53:47นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100001619041278http://kanyarath.wordpress.com
25
28/2/2557, 9:02:04นางสาวบังอร ศรีเนตรครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003075750195https://www.facebook.com/profile.php?id=100003075750195
26
28/2/2557, 12:10:51นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/buppha.mook?fref=tshttps://www.facebook.com/buppha.mook?fref=ts
27
2/3/2557, 12:59:47นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/chayanoihttps://www.facebook.com/chayanoi
28
27/2/2557, 11:14:18นายคงกะพัน ชัยพรครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/kme.kme.10https://www.facebook.com/kme.kme.10
29
28/2/2557, 16:39:35นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งามครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/natthanicha.phohttps://natthanichapho.wordpress.com/
30
27/2/2557, 9:02:11นายปรมินทร์ แก้วดีครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/paramin.kaehttp://paraminkaew.wordpress.com/https://www.facebook.com/groups/219535741540288/https://www.facebook.com/groups/750211861662785/https://www.facebook.com/groups/517733631652385/https://www.facebook.com/groups/352809244862476/
31
13/2/2015, 12:58:00นายสุภรณ์ พรหมคุณครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/supornspk
32
13/2/2015, 13:34:50นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/chittapan.martkamjan?fref=ts
33
13/2/2015, 20:39:37นางเกศรา จันทร์แสงครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/nchukaew?fref=ts
34
16/2/2015, 11:19:35นางอละสา เถาว์รินทร์ครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100000775180352
35
17/2/2015, 13:11:25นางปราณีต ใจพรครูชำนาญการพิเศษhttps://www.facebook.com/praneetjai
36
26/2/2557, 21:33:11นายศักดิ์ชัย อุไรครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/sakchai.Uraihttps://www.facebook.com/sakchai.Urai
37
27/2/2557, 10:20:46นางสาวจินดาพร แก้วคำครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/koy.nattasinhttps://www.facebook.com/koy.nattasinhttp://www.facebook.com/groups/140039765688559
38
27/2/2557, 13:04:28นายsut sorinครูอัตราจ้างwww.facebook.com/sutsorinkhwww.khmercamp.comhttps://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3/458454954243303
39
27/2/2557, 14:53:59นายMr. Onyango Tonny Felix Otienoครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/Xiangmiang.Na.Sisakethttps://www.facebook.com/Xiangmiang.Na.Sisakethttps://www.facebook.com/groups/726602537351439/https://www.facebook.com/groups/536073196477369/https://www.facebook.com/pages/Tonnys-Language-Center/164257400396457
40
27/2/2557, 15:13:53นางสาวTeresa Sumagang Pakiwagครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/teresa.sumagang.3https://www.facebook.com/groups/322739877750591/
41
27/2/2557, 15:22:15นางสาวChelsea Lundครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/chelsea.lund.9https://www.facebook.com/chelsea.lund.9
42
27/2/2557, 15:27:50นายtarik Kerzabiครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/tarik.kerzabihttps://www.facebook.com/tarik.kerzabi
43
28/2/2557, 18:00:17นางสาวนิสาชล พันธ์ขาวครูอัตราจ้างhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100001076845292https://www.facebook.com/profile.php?id=100001076845292
44
26/2/2557, 21:09:46นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการhttps://www.facebook.com/chitlada.jampanyahttps://www.facebook.com/chitlada.jampanya
45
21/3/2015, 20:52:49นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลครูชำนาญการพิเศษchayanoi@hotmail.com
46
16/6/2015, 10:31:12
47
26/6/2015, 10:33:13นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครูhttps://www.facebook.com/charmchureesome
48
23/7/2015, 9:12:48นายคงกะพัน
49
23/7/2015, 9:15:28
50
24/11/2015, 15:04:49
51
16/4/2016, 12:24:47นางสาว
52
23/8/2016, 14:15:31นางฐิติพร
53
2/10/2016, 10:03:42นางรัตนาภรณ์ หัดโถ
54
4/10/2016, 11:44:58นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ครูhttps://www.facebook.com/KrooMoukhttps://www.facebook.com/groups/681086078709892/
55
15/5/2017, 14:41:56นางสาวพรพิลา
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำตอบแบบฟอร์ม