ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
2
Klubbdokumentasjon for Austrått IL
3
Dok. nr.TittelFormatRevisjonForklaring/kommentar
4
1.1Håndbøker for idrettslaget og gruppene
5
1.1.01Lov for Austrått idrettslag.pdf06.02.2020
6
1.1.02Klubbhåndbok.pdf09.05.2021Alt du trenger å vite om klubben!
Inneholder også våre retningslinjer for utøvere, foreldre, trenere, reiser, alkohol og rusmidler, seksuell trakassering og mye mer.
7
1.1.03Økonomihåndbok.pdf20.02.2021Alt du trenger å vite om hvordan økonomien håndteres i klubben!
8
1.1.04Fullmaktsmatrise.pdf31.05.2021
9
1.1.05HMS håndbok.pdf07.07.2021
10
1.1.08Fotballens Sportshåndbok.pdf22.09.2021Tilleggsinformasjon for medlemmer i fotball
11
1.1.09Håndballens Sportshåndbok.pdf15.05.2021Tilleggsinformasjon for medlemmer i håndball
12
1.1.10Volleyballens Sportshåndbok.pdf15.05.2021Tilleggsinformasjon for medlemmer i volleyball
13
1.2Skjemaer
14
1.2.10Innkjøpsrekvisisjon.xlsx05.11.2016Brukes for alle innkjøp. Gjelder også for gruppestyrer, men da kun for innkjøp over NOK 50.000,-
15
1.2.13Mal for budsjettering.xlsm27.06.2021
16
1.2.14Skjema for refusjon av utgifter.xlsx27.05.2022Brukes for å få refundert utgifter ifbm. idrettslaget. Forbruk skal være avtalt med leder i idrettsgruppen.
17
1.2.15Skjema for bankinnskudd til AIL.xlsx05.11.2016Brukes for alle bankinnskudd til idrettslaget, bortsett fra dugnad/innsamling av penger hvor Superinvite skal benyttes.
18
1.2.16Skjema for reiseutgifter.xlsx05.11.2016Dokumentasjon av reiseutgifter. Husk å legge ved originale vedlegg som dokumentasjon på utgifter.
19
1.2.17Skjema for interne dommere.pdf07.12.2016Brukes av interne dommere for å få betaling for dømming av kamper. Pengene utbetales via vårt regnskapskontor ved å sende signert dommerregning til regnskap@bok-hinna.no.
20
1.2.18Skjema for lagbudsjett.pdf07.12.2016
21
1.2.19Skjema for kasseoppgjør.xlsx30.12.2019
22
1.2.20Skjema for billettsalg.docx30.12.2019
23
1.2.21Skjema for varetelling.xlsx30.12.2019
24
1.2.22Utstyr og materielloversikt.xlsx30.12.2019
25
1.2.23Skjema for varelager.xlsx30.12.2019
26
1.2.24Skjema for deltakeravgift.docx30.12.2019
27
1.2.25Rutiner for kiosk i Austråtthallen.pdf16.09.2020
28
1.2.26Skjema for dokumentasjon av bruk av kredittkort.docx05.11.2022
29
1.4.10Retningslinjer for kompensasjon av verv og utgifter.pdf21.12.2019
30
1.3Maler
31
1.3.01Årsmøte - innkalling.docx10.05.2020
32
1.3.02Årsmøte - saksliste og saksdokumenter.docx10.05.2020
33
1.3.03Årsmøte - årsberetning.docx16.05.2020
34
1.3.04Årsmøte - protokoll.docx16.05.2020
35
1.3.05Årsmøte - sjekkliste.docx08.02.2020
36
1.3.06Styremøte - innkalling.docx24.04.2015
37
1.3.07Styremøte - protokoll.docx24.04.2015
38
1.3.09Mal årshjul med faste oppgaver i klubben.docx02.05.2015
39
1.3.10Mal mandat.docx24.04.2015
40
1.3.11Mal for årshjul.pptx07.06.2015
41
1.3.12Mal Rapport fra avdeling til Hovedstyre.docx04.10.2015
42
1.3.13Logo Austrått IL.gif14.12.2017
43
1.3.14Årsmøte - mal for forslag til sak.docx10.05.2020Denne malen skal benyttes ved forslag til saker til årsmøter.
44
1.5Personal
45
1.5.01Timelister.xlsx05.11.2016Brukes av alle ansatte i AIL
46
1.5.03Ansettelseskontrakt - trenere.docx05.11.2016
47
1.6Styret, kontrollutvalget og valgkomiteen
48
1.1.03Sjekkliste for styrearbeid.docx16.05.2020
49
1.1.04Sjekkliste for kontrollutvalget.docx15.05.2021
50
1.1.05Kontrollutvalgets veilleder.docx28.02.2021
51
1.1.06Kontrollutvalgets beretning.docx28.02.2021Beretning skal foreligge og behandles i årsmøter.
52
1.1.07Valgkomiteens veileder.pdf27.06.2021
53
1.1.08Fordelingsnøkkel medlemmer.xlsx10.05.2020Fordelingnøkkel for inntekter/utgifter i idrettslaget basert på antall medlemmer i hver idrett
54
1.1.09Støtteordninger, tilskudd og tildelinger.pdf21.12.2019
55
1.7Presentasjoner / håndbøker
56
1.7.03Felles dokumenter AIL - Google Drive.pdf23.12.2019
57
1.7.10Bruk av Superinvite.pdf23.12.2019
58
1.7.12Bruk av Futurehome system og låser.pdf23.12.2019
59
2AIL - Fotball
60
2.1.02Sportsplan AIL Fotball 2020 - 2024.pdf13.03.2020
61
3AIL - Håndball
62
3.1.02Instruks for sekretariat funksjonen.docx01.01.2015
63
3.1.05Instruks for drift av kiosken i Austråtthallen.docx01.01.2015
64
3.1.07Velkommen til håndballkamp.pdf25.09.2020
65
3.1.08Hva skal jeg gjøre som hjemmelag?.pdf25.09.2020
66
4AIL - Volleyball
67
68
5AIL - Inline
69
5.1.01Håndbok Inline.pdfMå opprettes