Klubbdokumentasjon
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2
Klubbdokumentasjon for Austrått IL
3
Dok. Nr:
Navn.
Format
RevisjonForklaring
4
1.1Styrende dokumenter
5
1.1.01Lov for Austrått idrettslagLast ned.pdf06.02.2020
6
1.1.02KlubbhåndbokLast ned.pdf10.02.2020
7
1.1.03Sjekkliste for styrearbeid i AIL.docx01.01.2016
8
1.2Økonomi
9
1.2.03Fordelingsnøkkel medlemmer.xlsx21.02.2017
10
1.2.04ØkonomihåndbokLast ned.pdf06.02.2020
11
1.2.06Støtteordninger, tilskudd og tildelinger.pdf21.12.2019
12
1.2.10Innkjøpsrekvisisjon.xlsx05.11.2016Brukes for alle innkjøp. Gjelder også for gruppestyrer, men da kun for innkjøp over NOK 5.000,-
13
1.2.12Fullmaktsmatrise.pdf19.04.2016
14
1.2.13Mal for budsjettering.xlsm22.12.2019
15
1.2.14Skjema for refusjon av utgifter.xlsx05.11.2016Brukes for å få refundert utgifter ifbm. idrettslaget. Forbruk skal være avtalt med leder i idrettsgruppen.
16
1.2.15Skjema for bankinnskudd til AIL.xlsx05.11.2016Brukes for alle bankinnskudd til idrettslaget, bortsett fra dugnad/innsamling av penger hvor Superinvite benyttes.
17
1.2.16Skjema for reiseutgifter.xlsx05.11.2016Dokumentasjon av reiseutgifter. Husk å legge ved originale vedlegg som dokumentasjon på utgifter.
18
1.2.17Skjema for interne dommere.pdf07.12.2016Brukes av interne dommere for å få betaling for dømming av kamper. Pengene utbetales via vårt regnskapskontor ved å sende signert dommerregning til regnskap@bok-hinna.no.
19
1.2.18Skjema for lagbudsjett.pdf07.12.2016
20
1.2.19Skjema for kasseoppgjør.xlsx30.12.2019
21
1.2.20Skjema for billettsalg.docx30.12.2019
22
1.2.21Skjema for varetelling.xlsx30.12.2019
23
1.2.22Utstyr og materielloversikt.xlsx30.12.2019
24
1.2.23Skjema for varelager.xlsx30.12.2019
25
1.2.24Skjema for deltakeravgift.docx30.12.2019
26
1.3Maler
27
1.3.01Årsmøte - innkalling.docx24.04.2015
28
1.3.02Årsmøte - saksliste og saksdokumenter.docx24.04.2015
29
1.3.03Årsmøte - årsberetning.docx24.04.2015
30
1.3.04Årsmøte - protokoll.docx24.04.2015
31
1.3.05Årsmøte - sjekkliste.docx08.02.2020
32
1.3.06Styremøte - innkalling.docx24.04.2015
33
1.3.07Styremøte - protokoll.docx24.04.2015
34
1.3.08Mal kommunikasjonsstrategi.docx01.05.2015
35
1.3.09Mal årshjul med faste oppgaver i klubben.docx02.05.2015
36
1.3.10Mal mandat.docx24.04.2015
37
1.3.11Mal for årshjul.pptx07.06.2015
38
1.3.12Mal Rapport fra avdeling til Hovedstyre.docx04.10.2015
39
1.3.13Logo Austrått IL.gif14.12.2017
40
1.4Retningslinjer
41
1.4.01Retningslinjer for alkohol og rusmidler.pdf21.12.2019
42
1.4.02Retningslinjer foreldre.pdf22.12.2019
43
1.4.03Retningslinjer mobbing.pdf22.12.2019
44
1.4.04Retningslinjer reiseledere.pdf22.12.2019
45
1.4.05Retningslinjer skikk og bruk av e-post.pdf21.12.2019
46
1.4.06Retningslinjer trenere.pdf21.12.2019
47
1.4.07Retningslinjer utdanningsansvarlig.pdf22.12.2019
48
1.4.08Retningslinjer utøvere.pdf21.12.2019
49
1.4.09Retningslinjer valgkomite.pdf22.12.2019
50
1.4.10Retningslinjer for kompensasjon av verv og utgifter.pdf21.12.2019
51
1.5Personal
52
1.5.01Timelister.xlsx05.11.2016Brukes av alle ansatte i AIL
53
1.5.03Ansettelseskontrakt - trenere.docx05.11.2016
54
1.7Presentasjoner / håndbøker
55
1.7.03Felles dokumenter AIL - Google Drive.pdf23.12.2019
56
1.7.04Fjernhjelp Google Chrome.pdf06.07.2015
57
1.7.07Info til trenere og lagledere (WEB).pdf10.02.2020Her finner du informasjon om hvordan du kan bruke hjemmesiden/systemet vårt. Dette inkluderer å legge til eller fjerne utøvere, og sjekke status for innbetaling av medlemskontingent eller treningsavgift.
58
1.7.10Bruk av Superinvite.pdf23.12.2019
59
1.7.12Bruk av Futurehome system og låser.pdf23.12.2019
60
2AIL - Fotball
61
2.1.00Håndbok Fotball.pdf01.03.2020Publiseres snart
62
2.1.01Kompensasjon for verv Fotball.docx08.05.2015
63
2.1.02Intern dugnad og dokumentasjon.docx21.05.2015
64
2.1.03Kostnader per lag i AIL Fotball.docx29.10.2015
65
2.1.04Kostnader per lag i AIL Fotball_budsjett.xlsxKLADD
66
2.1.05Retningslinjer banetildeling i AIL Fotball.docxKLADD
67
2.1.06Retningslinjer lisens og forsikring i AIL Fotball.docxKLADD
68
2.1.07Sportsplan AIL Fotball 2020 - 2024.pdf13.03.2020
69
2.1.08Ansvar- og rollebeskrivelser fotballgruppen.docx08.06.2015
70
3AIL - Håndball
71
3.1.01Håndbok Håndball.pdf23.08.2018
72
3.1.02Instruks for sekretariat funksjonen.docx01.01.2015
73
3.1.03Retningslinjer til trener, foresatte, spillere og oppmenn.docx01.01.2015
74
3.1.04Velkomstbrev til nye spillere og foresatte.docx01.01.2015
75
3.1.05Instruks for drift av kiosken i Austråtthallen.docx01.01.2015
76
3.1.06Reiseinstruks for lag og utøvere.docx01.01.2015
77
4AIL - Volleyball
78
4.1.01Håndbok Volleyball.pdf23.11.2017
79
5AIL - Inline
80
5.1.01Håndbok Inline.pdfMå opprettes
81
5AIL - Annet
82
5.1.01
Loading...