ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
2
Klubbdokumentasjon for Austrått IL
3
Dok. Nr:
Navn.
Format
RevisjonForklaring
4
1.1Styrende dokumenter
5
1.1.01Lov for Austrått idrettslag.pdf06.02.2020
6
1.1.02Klubbhåndbok.pdf10.02.2020
7
1.1.03Sjekkliste for styrearbeid i AIL.docx16.05.2020
8
1.1.04Sjekkliste for kontrollkomiteen i AIL.docx28.02.2021
9
1.1.05Veileder kontrollutvalg.docx28.02.2021
10
1.2Økonomi
11
1.2.03Fordelingsnøkkel medlemmer.xlsx10.05.2020
12
1.2.04Økonomihåndbok.pdf20.02.2021
13
1.2.06Støtteordninger, tilskudd og tildelinger.pdf21.12.2019
14
1.2.10Innkjøpsrekvisisjon.xlsx05.11.2016Brukes for alle innkjøp. Gjelder også for gruppestyrer, men da kun for innkjøp over NOK 5.000,-
15
1.2.12Fullmaktsmatrise.pdf19.04.2016
16
1.2.13Mal for budsjettering.xlsm22.12.2019
17
1.2.14Skjema for refusjon av utgifter.xlsx05.11.2016Brukes for å få refundert utgifter ifbm. idrettslaget. Forbruk skal være avtalt med leder i idrettsgruppen.
18
1.2.15Skjema for bankinnskudd til AIL.xlsx05.11.2016Brukes for alle bankinnskudd til idrettslaget, bortsett fra dugnad/innsamling av penger hvor Superinvite benyttes.
19
1.2.16Skjema for reiseutgifter.xlsx05.11.2016Dokumentasjon av reiseutgifter. Husk å legge ved originale vedlegg som dokumentasjon på utgifter.
20
1.2.17Skjema for interne dommere.pdf07.12.2016Brukes av interne dommere for å få betaling for dømming av kamper. Pengene utbetales via vårt regnskapskontor ved å sende signert dommerregning til regnskap@bok-hinna.no.
21
1.2.18Skjema for lagbudsjett.pdf07.12.2016
22
1.2.19Skjema for kasseoppgjør.xlsx30.12.2019
23
1.2.20Skjema for billettsalg.docx30.12.2019
24
1.2.21Skjema for varetelling.xlsx30.12.2019
25
1.2.22Utstyr og materielloversikt.xlsx30.12.2019
26
1.2.23Skjema for varelager.xlsx30.12.2019
27
1.2.24Skjema for deltakeravgift.docx30.12.2019
28
1.2.25Rutiner for kiosk i Austråtthallen.pdf16.09.2020
29
1.3Maler
30
1.3.01Årsmøte - innkalling.docx10.05.2020
31
1.3.02Årsmøte - saksliste og saksdokumenter.docx10.05.2020
32
1.3.03Årsmøte - årsberetning.docx16.05.2020
33
1.3.04Årsmøte - protokoll.docx16.05.2020
34
1.3.05Årsmøte - sjekkliste.docx08.02.2020
35
1.3.06Styremøte - innkalling.docx24.04.2015
36
1.3.07Styremøte - protokoll.docx24.04.2015
37
1.3.08Mal kommunikasjonsstrategi.docx01.05.2015
38
1.3.09Mal årshjul med faste oppgaver i klubben.docx02.05.2015
39
1.3.10Mal mandat.docx24.04.2015
40
1.3.11Mal for årshjul.pptx07.06.2015
41
1.3.12Mal Rapport fra avdeling til Hovedstyre.docx04.10.2015
42
1.3.13Logo Austrått IL.gif14.12.2017
43
1.3.14Årsmøte - mal for forslag til sak.docx10.05.2020Denne malen skal benyttes ved forslag til saker til årsmøter.
44
1.3.15Kontrollkomiteens beretning.docx28.02.2021
45
1.3.16Revisors beretning.docx16.05.2020Utgår fra 2021. Kontrollkomiteen overtar oppgavene som valgte revisorer har hatt tidligere.
46
1.4Retningslinjer
47
1.4.01Retningslinjer for alkohol og rusmidler.pdf21.12.2019
48
1.4.02Retningslinjer foreldre.pdf22.12.2019
49
1.4.03Retningslinjer mobbing.pdf22.12.2019
50
1.4.04Retningslinjer reiseledere.pdf22.12.2019
51
1.4.05Retningslinjer skikk og bruk av e-post.pdf21.12.2019
52
1.4.06Retningslinjer trenere.pdf21.12.2019
53
1.4.07Retningslinjer utdanningsansvarlig.pdf22.12.2019
54
1.4.08Retningslinjer utøvere.pdf21.12.2019
55
1.4.09Retningslinjer valgkomite.pdf22.12.2019
56
1.4.10Retningslinjer for kompensasjon av verv og utgifter.pdf21.12.2019
57
1.4.11Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.pdf28.02.2021
58
1.5Personal
59
1.5.01Timelister.xlsx05.11.2016Brukes av alle ansatte i AIL
60
1.5.03Ansettelseskontrakt - trenere.docx05.11.2016
61
1.7Presentasjoner / håndbøker
62
1.7.03Felles dokumenter AIL - Google Drive.pdf23.12.2019
63
1.7.10Bruk av Superinvite.pdf23.12.2019
64
1.7.12Bruk av Futurehome system og låser.pdf23.12.2019
65
2AIL - Fotball
66
2.1.01Kompensasjon for verv Fotball.docx08.05.2015
67
2.1.07Sportsplan AIL Fotball 2020 - 2024.pdf13.03.2020
68
2.1.08Ansvar- og rollebeskrivelser fotballgruppen.docx08.06.2015
69
3AIL - Håndball
70
3.1.01Håndbok Håndball.pdf14.09.2020
71
3.1.02Instruks for sekretariat funksjonen.docx01.01.2015
72
3.1.03Retningslinjer til trener, foresatte, spillere og oppmenn.docx01.01.2015
73
3.1.04Velkomstbrev til nye spillere og foresatte.docx01.01.2015
74
3.1.05Instruks for drift av kiosken i Austråtthallen.docx01.01.2015
75
3.1.07Velkommen til håndballkamp.pdf25.09.2020
76
3.1.08Hva skal jeg gjøre som hjemmelag?.pdf25.09.2020
77
4AIL - Volleyball
78
4.1.01Håndbok Volleyball.pdf23.11.2017
79
5AIL - Inline
80
5.1.01Håndbok Inline.pdfMå opprettes