เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 ภาค1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
แบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ 10
2
ศสม.ห้วยเหนือ.............อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียนที่อยู่
นักเรียนทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน (คน)
คิดเป็นร้อยละอ้วนและเริ่มอ้วน
โทรศัพท์E - mail
4
1โรงเรียนวัดเขียน
หมู่4ต.ห้วยเหนือ
170169.42
5
2โรงเรีียนบ้านเรียม
หมูู่่5ต.ห้วยเหนือ
6123.28
6
3
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
หมู่6ต.ห้วยเหนือ
123714411.65
7
4
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
หมู่9 ต.ห้วยเหนือ
280176.08
8
5
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
หมู่6ต.ห้วยเหนือ
538397.25
9
6โรงเรียนบ้้านสะอาง
หมู่12ต.ห้วยเหนือ
110109.09
10
2396228
11
12
ผู้รายงาน นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์
13
ตำเเหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนานการ
14
ุ7ม.ค.2559
15
16
17
Loading...
Main menu