LỊCH THI ĐẤU VÒNG TUYỂN CHỌN SEA OPEN CHAMPIONSHIP 2017 : SOC - HCM 1