ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
จำนวนนักเรียนโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
2
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
3
4
ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2561
5
ระดับชั้นชายหญิงรวม
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13821
7
มัธยมศึกษาปีที่ 2
141024
8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13821
9
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น402666
10
มัธยมศึกษาปีที่ 4
71118
11
มัธยมศึกษาปีที่ 5
369
12
มัธยมศึกษาปีที่ 6
369
13
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย132336
14
รวมทั้งหมด
5349102
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...