ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678สรุปผล
4
107713นายธตวรรณ มีวิรัตน์333333333
5
207714นายธนกร เอี่ยมอ่ำ333333333
6
307715นายธนกฤต จุลพันธ์333333333
7
407716นายธนกฤต นิลมูล333333333
8
507717นายธนวัฒน์ คำแก้ว333333333
9
607718นายธีระ บุญเรืองประภา333333333
10
707719นายพงศกร เพชรสิน232222222
11
807720นายพชร มัททวางกูร333333333
12
907721นายวิธวินท์ นิถากรณ์333333333
13
1007722นายวีรภัทร เหมสุวรรณ์222222222
14
1107723นายศรัณย์ ตันศิริพรภักดี333333333
15
1207799นายอภิสิทธิ์ การภักดี333333333
16
1307843นายวีระ คงอินทร์333333333
17
1407847นายอนุพงศ์ ชาญชัยมงคล333333333
18
157724นางสาวกานต์มณี ศียากุล333333333
19
1607725นางสาวจิราภรณ์ แช่มจู333333333
20
1707726นางสาวจุฬาลักษณ์ จงจิต333333333
21
1807727นางสาวญาณัจฉรา เจริญสุข333333333
22
1907728นางสาวนริศรา ทิพยวรรณ์333333333
23
2007729นางสาวณิชาภา น้อยจันทร์333333333
24
2107730นางสาวบุษกร จุลพันธ์333333333
25
2207731นางสาวประภัสสร บุญประสิทธิ์333333333
26
2307732นางสาวประภาภรณ์ บุญนิยม333333333
27
2407733นางสาวปาริชาติ อัปมา333333333
28
2507735นางสาวพิกุลแก้ว จันทร์กล้า333333333
29
2607738นางสาวสุรางคนา ศรีบุญเรือง333333333
30
2707740นางสาวอทิตยา อิ่มหิรัญ333333333
31
2807741นางสาวอาทิตยา ปี่แก้ว333333333
32
2907757นางสาวทิพวัลย์ เปล่งกล่ำ333333333
33
3007781นางสาวอาทิตยา วิทยา333333333
34
3107810นางสาวทักษิณานันท์ ลำภูพวง333333333
35
3208198นางสาวอัญญาดา ธงสี333333333
36
3308632นางสาวกาญธิดา ดวงปาโคตร333333333
37
34
38
35
39
40
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
ลงชื่อ……………………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
41
( นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา ) ( นางมยุรี มูลเดช )
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...