Тематични области за курсови и дипломни работи
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Примерни темаРъководител/и
контакт с ръководителя
2
11Реализация на Облачни архитектури в различни икономически сектори Проф. д-р Румен Василев Николов
3
22Проф. д-р Румен Василев Николов
4
33Проф. д-р Румен Василев Николов
5
44Проф. д-р Румен Василев Николов
6
55Проф. д-р Румен Василев Николов
7
61Математически модели и тяхното приложение в практикатаПроф. д-р Галина Стоянова Панайотова
8
72Проф. д-р Галина Стоянова Панайотова
9
83Проф. д-р Галина Стоянова Панайотова
ИКТ решения/приложения в бизнеса и аминистрацията
10
94Проф. д-р Галина Стоянова ПанайотоваВнедряване на ERP в производствено предприятие
11
105Проф. д-р Галина Стоянова ПанайотоваВнедряване на CRM
12
111Концепции, модели и архитектури на екосистеми на Интернет на нещатаПроф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова
Анализ и добавена стойност на Отворени данни(OpenData)
13
122Блокчейн технологии в Интернет на нещата/ Индустрия 4.0/ Бизнес анализПроф. д.т.н. Елена Дикова ШойковаBI & Open Data
14
133Изследване и развитие на Интелигентни образователни среди (Smart Educational Environments Development) Проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова
15
144Сравнителен анализ и дефицити в платформите за Интернет на нещатаПроф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова
16
155Модели за дизайн на потребителски опит за Интернет на Нещата (UXD for IoT)Проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова
17
161Доц. д-р Александър Иванов ШикалановИнтернет на нещата/Internet of things
18
172Доц. д-р Александър Иванов Шикаланов
19
183Приложения за мобилни телефониДоц. д-р Александър Иванов Шикаланов
20
194Smart city решенияДоц. д-р Александър Иванов Шикаланов
21
205Доц. д-р Александър Иванов ШикалановSmart home решения
22
211Проф. д.м.н. Николай Маринов Николов
Световна практика в регулацията на споделената икономика
23
222Проф. д.м.н. Николай Маринов Николов
24
233Проф. д.м.н. Николай Маринов Николов
25
244Проф. д.м.н. Николай Маринов НиколовПравни и технологични аспекти на кибер защитата
26
255Проф. д.м.н. Николай Маринов Николов
27
261
Проф. д.т.н. Александър Светославов Ников
IoT & Security
28
272
Проф. д.т.н. Александър Светославов Ников
Security in the Cloud
29
283
Проф. д.т.н. Александър Светославов Ников
Кибер сигурност
30
294
Проф. д.т.н. Александър Светославов Ников
31
305
Проф. д.т.н. Александър Светославов Ников
32
311Проф. д-р Радослав Димов Павлов
33
322Проф. д-р Радослав Димов Павлов
34
333Проф. д-р Радослав Димов Павлов
35
344Проф. д-р Радослав Димов Павлов
36
355Проф. д-р Радослав Димов Павлов
37
361Режим на електронната идентификация. Публични и частни моделиПроф. д-р Георги Георгиев Димитров
38
372Еволюция в в защитата на авторските права в интернетПроф. д-р Георги Георгиев Димитров
39
383Квалифицирани и неквалифицирани удостоверителни услуги в електронната среда Проф. д-р Георги Георгиев Димитров
40
394Европейско регулиране на сигурността на информационните мрежи Проф. д-р Георги Георгиев Димитров
41
405Защита на личните данни и личната сфера според новата европейска уредбаПроф. д-р Георги Георгиев Димитров
42
411
Проучване приложенията на интелигентните решения и интернет на нещата за представяне на културно-историческото наследство и изграждането на музеи
Доц. д-р Евгения Петрова Ковачева
43
422Изследване и развитие на платформи за сериозни игри и добавена реалностДоц. д-р Евгения Петрова Ковачева
44
433Бизнес модели за дигитализация на обекти и представянето им във виртуалното пространствоДоц. д-р Евгения Петрова Ковачева
45
444Бизнес модели на дигитални библиотеки в различни областиДоц. д-р Евгения Петрова Ковачева
46
455Проучване и развитие на платформи приложението на интернет на нещата в здравеопазването и well-beingДоц. д-р Евгения Петрова Ковачева
47
461
Доц. д.т.н. Димитър Грозданов Христозов
48
472
Доц. д.т.н. Димитър Грозданов Христозов
49
483
Доц. д.т.н. Димитър Грозданов Христозов
50
494
Доц. д.т.н. Димитър Грозданов Христозов
51
505
Доц. д.т.н. Димитър Грозданов Христозов
52
511Компютърно моделиране и симулация на процеси и явления изискващи суперкомпютърни архитектури.Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
53
522Платформи за паралелни изчисления. Паралелни компютри с обща памет.Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
54
533Платформи за паралелни изчисления. Паралелни компютри с разпределена памет.Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
55
544Програмиране при компютри с обща памет. Open MP и нишки (threads)Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
56
555Програмиране при компютри с обща памет. MPI (Message Passing Interface)Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев
57
561Доц. д-р Велиян Александров Димитров
58
572Доц. д-р Велиян Александров Димитров
59
583Доц. д-р Велиян Александров Димитров
60
594Доц. д-р Велиян Александров Димитров
61
605Доц. д-р Велиян Александров Димитров
62
611Smart home - технологии, решения, бизнес модели, имплементацииДоц. д-р Боян Колев Жеков0888561848
63
622Облачни и мобилни решения в банковия сектор (за ИТФИ)Доц. д-р Боян Колев Жековb.jekov@unibit.bg
64
633Анализи и управлние на данни и извличане на знание от правителствени отворени данниДоц. д-р Боян Колев Жеков
65
644Сравнителен анализ на корпоративни и правителствени политики и практики по кибер-сигурностДоц. д-р Боян Колев Жеков
66
655Реализация на Облачни архитектури в различни икономически сектори Доц. д-р Боян Колев Жеков
67
666Платформи на споделената икономикаДоц. д-р Боян Колев Жеков
68
677Нови ИКТ решения за нови бизнес модели;Доц. д-р Боян Колев Жеков
69
688Анализ и добавена стойност на Отворени данни(OpenData)Доц. д-р Боян Колев Жеков
70
699Smart city- технологии, решения, бизнес модели, имплементацииДоц. д-р Боян Колев Жеков
71
7010Cyber Security marketДоц. д-р Боян Колев Жеков
72
7111Automotive IoT for maintenanceДоц. д-р Боян Колев Жеков
73
721Информационни технологии и културно-историческо наследствоГл. ас. д-р Олег Константинов
74
732Мениджмънт на мултимедийни и онлайн визуални изкустваГл. ас. д-р Олег Константинов
75
743Мултимедийни приложения за електронно обучениеГл. ас. д-р Олег Константинов
76
754Перспективи за глобално развитие на образованието и научната дейностГл. ас. д-р Олег Константинов
77
765Проектиране на сериозни игриГл. ас. д-р Олег Константинов
78
776Средства и системи за управление на цифрово съдържаниеГл. ас. д-р Олег Константинов
79
781Перспективи за развитие на електронното управление в условия на кризаГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
80
792Модерни тенденции в електронното обучение и приложение на облачни ИКТ услугиГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
81
803Влияние на електронното управление върху националната икономикаГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
82
814Глобални перспективи пред електронното обучение за създаване на нови професии и мобилни работни местаГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
83
825Ролята на е-правителството за изграждането на икономика, базирана на знаниетоГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
84
836Ролята на облачните технологии за развитие на електронното управление – същност и реализация на Government CloudГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
85
847Основни предизвикателства пред икономиката на знанието в контекста на електронното правителство и механизми за ускоряване на цифровизацията на обществените отношенияГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
86
858Предпоставки за изграждане на успешни модели за електронно правителство с помощта на облачните технологии и роля на мобилните устройства за успешно е-управлениеГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
87
869Нови измерения на процеса на електронно управление в условията на икономика, базирана на знания и дигиталните умения като необходимо условие за обществено развитиеГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
88
8710Цифрова инфраструктура и електронно управление – проблеми и възможности. Добри практики в електронните административни услуги чрез използване на мобилни технологииГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
89
8811Влияние на електронните административни услуги върху цифровия дневен ред на обществотоГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
90
8912Роля на мобилните технологии за развитие на екосистемата за електронно управление и добри практики в електронните административни услуги (ЕАУ) в облачна средаГл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
91
92
Ас. Илия Георгиев Вукарски
93
Гл. ас. д-р Стефка Янкова Толева-Стоименова
94
95
96
97
98
99
100
Loading...