ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAY
1
FZS - RASPORED PREDAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU 2023/2024.
2
I godina
3
dan/sat891011121314151617181920
4
5
6
7
PONEDELJAKTuS
8
MuS
9
SN
10
UTORAKTuSUvod u menadžment - P + V A1
11
MuS
12
SN
13
SREDATuSIstorija sporta i olimpizam - P A1Funkcionalna anatomija - P A1
14
MuS
15
SNOsnove novinarstva - P A1Osnove novinarstva - V A1
16
ČETVRTAKTuSFunkcionalna anatomija - V A1Sociologija u sportu - P A1Sociologija u sportu - V A1
17
MuS
18
SN
19
PETAKTuS
20
MuS
21
SN
22
TuS - smer Trener u sportu; MuS - smer Menadžment u sportu; SN - smer Sportsko novinarstvo
23
A1 – Amfiteatar 1; Crvena – Crvena učionica; Zelena – Zelena učionica, Žuta – Žuta učionica; Lab. - Laboratorija NIL;
24
Izb. - Izborni predmet; P – Predavanja; V – Vežbe
25
26
27
II godina
28
dan/sat891011121314151617181920
29
30
31
32
PONEDELJAKTuSIzb.: Pravo u sportu - P A1Biomehanika sporta - P A1Psihologija sporta - P A1Psihologija sporta - V A1
33
MuSIzb.: Biomehanika sporta - P A1
34
SN
35
UTORAKTuS
36
MuSPreduzetništvo u sportu P - crvena
37
SNNovinarske forme - P crvenaNovinarske forme - V crvena
38
SREDATuSPedagogija sporta - P Zelena
39
MuS
40
SNPismeno i usmeno izražavanje - P ŽutaPismeno i usmeno izražavanje - V Žuta
41
ČETVRTAKTuSizb.: Menadž.u sportu -A1Pedagogija sporta - V Zelena
42
MuSMenadž.u sportu - A1
43
SNIzb.: Menadž.u sportu -A1
44
PETAKTuS
45
MuS
46
SN
47
TuS - smer Trener u sportu; MuS - smer Menadžment u sportu; SN - smer Sportsko novinarstvo
48
A1 – Amfiteatar 1; Crvena – Crvena učionica; Zelena – Zelena učionica, Žuta – Žuta učionica; Lab. - Laboratorija NIL;
49
Izb. - Izborni predmet; P – Predavanja; V – Vežbe
50
51
III godina
52
dan/sat891011121314151617181920
53
54
55
56
PONEDELJAKTuSSportska medicina - P Zelena
57
MuSStrategijski menadž.- Crvena
58
SN
59
UTORAKTuSUpravljanje ljudskim resursima - P + V A1Teo.sp.tr. - V U2
60
MuSPoslovne finansije - P Crvena
61
SNAgencijsko novinarstvo - P ZelenaAgencijsko novinarstvo - V Zelena
62
SREDATuSDijagnostika u sportu Lab.
63
MuSPoslovna komunikacija - P ŽutaPoslovna komunikacija - V Žuta
64
SNSportsko nov. u štampi - P ZelenaSport. nov. u štam. medijima - V Zelena
65
ČETVRTAKTuSTeorija sportskog treninga - P ZelenaSportska medicina - V Zelena
66
MuS
67
SN
68
PETAKTuS
69
MuS
70
SN
71
TuS - smer Trener u sportu; MuS - smer Menadžment u sportu; SN - smer Sportsko novinarstvo
72
A1 – Amfiteatar 1; Crvena – Crvena učionica; Zelena – Zelena učionica, Žuta – Žuta učionica; Lab. - Laboratorija NIL;
73
Izb. - Izborni predmet; P – Predavanja; V – Vežbe
74
75
IV godina
76
dan/sat891011121314151617181920
77
78
79
80
PONEDELJAKTuSŠpanski jezik 2 - P zelenaŠpanski jezik 2 - V zelena
81
MuS
82
SN
83
UTORAKTuS
84
MuSMenadžment sp. organizacija - P žutaUpravljanje kvalitetom u sp. - žuta
85
SN
86
SREDATuSIzb.: Higijena i ishrana sp. P - ZelenaIzb.: Fitnes i zdravlje - Zelena
87
MuS
88
SNSportsko i radio novinarstvo - P - A2
89
ČETVRTAKTuSProgramiranje takmičarske forme - P ZelenaMetodika trenažne tehnologije - P ZelenaMetodika trenažne tehnologije - V Zelena
90
MuSMenadž. sp. objekata - P CrvenaMenadž. sp. objekata - V Crvena
91
SNEtika i kodeks novinarstva - P ŽutaEtika i kodeks novinarstva - V ŽutaSportsko online novinarstvo - P ŽutaSportsko online novinarstvo - V Žuta
92
PETAKTuS
93
MuS
94
SN
95
TuS - smer Trener u sportu; MuS - smer Menadžment u sportu; SN - smer Sportsko novinarstvo
96
A1 – Amfiteatar 1; Crvena – Crvena učionica; Zelena – Zelena učionica, Žuta – Žuta učionica; Lab. - Laboratorija NIL;
97
Izb. - Izborni predmet; P – Predavanja; V – Vežbe