ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAY
1
RASPORED PREDAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU 2021/2022.
2
I godina
3
891011121314151617181920
4
5
6
7
PONT
8
M
9
N
10
UTOT
11
M
12
NKomunikologoja - P A1
13
SRETFunkcionalna anatomija - V A1Sociologija u sportu - P+V A1Uvod u menadžment - P + V A1Funkcionalna anatomija - P A1
14
M
15
N
16
ČETTIstorija sporta i olimpizam - P A1
17
M
18
NKomunikologoja - V A1
19
PETT
20
M
21
N
22
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
23
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
24
P - Predavanja; V - Vežbe
25
26
27
II godina
28
891011121314151617181920
29
30
31
32
PONTPsihologija sporta - P A1Psihologija sporta - V A1
33
M
34
NNovinarske forme - V A3
35
UTOTIzborni: Ekonomika Sporta - A3
36
MPreduzetništvo u sportu - P U1
37
NNovinarske forme - P A2
38
SRETPedagogija sporta - P A3
39
M
40
NStilistika i retorika - P A4Stilistika i retorika - V A4
41
ČETTPedagogija sporta - V A1izborni.: Menadž.u sportu -A1
42
MMenadž.u sportu - A1
43
NIzborni: Menadž.u sportu -A1
44
PETTBiomehanika sporta - P A1
45
MIzborni: Biomehanika sporta - P A1
46
N
47
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
48
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
49
P - Predavanja; V - Vežbe
50
51
III godina
52
891011121314151617181920
53
54
55
56
PONTDijagnostika u sportu - U2
57
MStrategijski menadžment - A5
58
NNovinarstvo u štampi - V U2
59
UTOTŠpanski jezik - V A4Upravljanje ljudskim resursima - P + V A1Teo.sp.tr. - V K
60
MPoslovne finansije - P U1
61
NAgencijsko novinarstvo - P A1Agencijsko novinarstvo - V A3
62
SRETSportska medicina - V SPPoslovna komunikacija - P A2
63
M
64
N
65
ČETTŠpanski jezik - P A3Teorija sportskog treninga - P A1Sportska medicina - P U2
66
MIzborni: Teorija sp. treninga - P A1
67
NSport. nov. u štam. medijima - P A5
68
PETT
69
M
70
N
71
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
72
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
73
P - Predavanja; V - Vežbe
74
75
IV godina
76
891011121314151617181920
77
78
79
80
PONTFitnes i zdravlje - U2Španski jezik - V U1
81
M
82
NEtika novinar. - V A2Menadžment u medijima - P+V A2
83
UTOTTehnika i taktika u sportu - P A4Metodika trenažne tehnologije - P A4
84
MMenadžment sp. takmičenja - P A5
85
NEtika novinarstva - P U1Sportsko i radio novinarstvo - P A2
86
SRETŠpanski jezik - P A4Higijena i ishrana sp. P - U2
87
MUpravljanje kvalitetom u sp. - U1
88
NMenadžment sp. organizacija - P A5
89
ČETTTehnika i taktika u sportu - V A4Metodika trenažne tehnologije - V A4
90
MMenadžment sp. objekata - P U1Menadž. sp. ob. i takm. - V U1
91
NSportsko online novinarstvo - P RCSportsko online novinarstvo - V RCSportsko i radio novinarstvo - V A2
92
PETTKondicioniranje sp. po iz. sp. - A4
93
M
94
N
95
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
96
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
97
P - Predavanja; V - Vežbe
98
99
100