Raspored predavanja - letnji semestar 2020/2021- online
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
RASPORED PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU 2020/2021.
2
I godina
3
910111213141516171819
4
5
6
7
PONTEngleski jezik 1 - V - А1Fiziologija sa biohemijom sporta - V - А1
8
M
9
N
10
UTOTEngleski jezik 1 - P - А1 Istorija sporta i olimpizam - P - A1
11
M
12
NOsnove novinarstva - P - A1
13
SRET
14
M
15
NOsnove novinarstva - V - A1
16
ČETTTeorija sporta - P - А1Fiziologija sa biohemijom sporta - P - А1
17
M
18
N
19
PETT
20
M
21
N
22
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
23
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
24
P - Predavanja; V - Vežbe
25
26
27
II godina
28
910111213141516171819
29
30
31
32
PONTEngleski jezik 2 - P - А1
33
MMarketing u sportu - P - A3
34
NFiziol. sa bioh. sporta - V - А1Razv. ist. veština - P - A4
35
UTOTSelekcija u sportu - P - A2
36
M
37
N
38
SRETEtika u sportu - V - A1Sportsko pravo - P - А1
39
M
40
NPismeno i usmeno izraž. - P - U1Pismeno i usmeno izraž. - V - U2Teorija i tehnika nov. P - A2
41
ČETTEngleski jezik 2 - V - А1 Etika u sportu - P - А1 Antropomotorika - P - RCSelekcija u sportu - V - A2
42
M
43
NTeorija i tehnika nov. V - U1Razv. ist. veština - V - A2Fiziol. sa bioh. sporta - P - А1
44
PETT
45
M
46
N
47
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
48
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
49
P - Predavanja; V - Vežbe
50
51
III godina
52
910111213141516171819
53
54
55
56
PONTPromocija u sportu - A1
57
M
58
N
59
UTOTFizičke pripreme - U1
60
MSponorstvo u sportu - P - U1Industrija sporta - P - U1Industrija sporta - V - U1
61
N
62
SRETMen. u sp. rekreaciji - P - A1Sportski turizam - P - A1Skauting u sportu - A2
63
M
64
NMarket. i prom. u sportu - A4Multimedije i grafika - P - A3
65
ČETTPR u sportu - P + V - RC
66
M
67
NMultimedije i grafika - V - PR u novinarstvu - P + V - RC
68
PETTSportski turizam - V - A1
69
M
70
N
71
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
72
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
73
P - Predavanja; V - Vežbe
74
75
IV godina
76
910111213141516171819
77
78
79
80
PONTŠpanski jezik - P - A1
81
MKrizni menadžment - A1
82
NSportsko TV novinarstvo - P - A2
83
UTOTProgramiranje takmičarske forme - K
84
MBezbednost u sportu - A2
85
NSportske vesti i ist. - V - SPSportske vesti i ist. - P - A3
86
SRETPravila po sportovima - A4Sport posebnih grupa - A4
87
MLiderstvo u sportu - A3
88
N
89
ČETTŠpanski jezik - V - A5
90
MUpravljanje promenama - SP
91
NSportsko TV novinarstvo - V - A5
92
PETT
93
M
94
N
95
T - smer Trener u sportu; M - smer Menadžment u sportu; N - smer Sportsko novinarstvo
96
A1 - Amfiteatar 1; A2 - Amfiteatar 2; A3 - Amfiteatar 3; A4 - Amfiteatar 4; A5 - Amfiteatar 5; K - Konsultacije
97
P - Predavanja; V - Vežbe
98
99
100