ทะเบียนยาเสพติด ปี 57
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ทะเบียนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด (รายใหม่) แยกราย รพ.สต. เขตอำเภอพนา ปีงบประมาณ 2558
2
3
สถานบริการตุลาคม 58พฤศจิกายน 58ธันวาคม 58มกราคม 59กุมภาพันธ์ 59มีนาคม 59เมษายน 59พฤษภาคม 59มิถุนายน 59กรกฎาคม 59กันยายน 59กันยายน 58
4
บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)บังคับบำบัด (คน)สมัครใจบำบัด (คน)
5
จานลาน000000000000000000000000
6
อุ่มยาง000000000000000000000000
7
โพนเมือง201010000000000000000000
8
นาสะแบง000000000010101010100000
9
ถ่อน000000000000000000000000
10
รพ.พนา000000000000000000000000
11
รวม201010000010101010100000
12
13
***หมายเหตุ ไฟล์นี้ใช้งานร่วมกันทั้ง สสอ.พนา กรุณากรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง เดี๋ยวข้อมูลเพื่อนๆ จะหายนะครับ
14
15
16
17
18
19
20
Loading...
 
 
 
บำบัด
 
 
Main menu