คุณลักษณะพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธา 2560 (link)(ws)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHJK
1
พัสดุ(3)กองชย.ทอ.ที่ปี(2) ชื่อคุณลักษณะ(1)หน่วยราคาเอกสาร PDFคำแนะนำ
2
2300กวก.ฯ
พัสดุหมวด 23 ยานยนต์ รถพ่วงและจักรยาน จำนวน 17 รายการ
3
2320กสน.ฯ
2320 1/52
52รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตรคัน10,500,00023202320
4
2320กสน.ฯ
2320 2/52
52รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตรคัน11,350,0002320
5
2320กสน.ฯ
2320 1/52
52รถปั้นจั่น เคลื่อนย้ายพัสดุคัน2,650,0002320
6
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2320กฟฟ.ฯ
2320 1/53
53รถกระเช้าไฟฟ้าคัน2,600,0002320
7
2320กสน.ฯ
2320 3/54
54รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ เเบบกระบะเทท้ายคัน982,0002320
8
2320กสน.ฯ
2320 1/55
55รถบรรทุกขยะ เเบบอัด ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรคัน2,300,0002320
9
2320กสน.ฯ
2320 3/55
55รถสุขา เคลื่อนที่คัน7,000,0002320
10
2320กสน.ฯ
2320 2/56
56รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิดลากจูง (AIRCRAFT REFUELING TRAILER ) ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตรคัน2,800,0002320
11
2320กสน.ฯ
2320 3/56
56รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ชนิดลากจูง (AIRCRAFT REFUELING TRAILER) ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตรคัน2,900,0002320
12
2320กสน.ฯ
2320 1/56
56รถเติม WATER METHANOL อากาศยาน ขนาด 5,000 ลิตรคัน6,500,0002320
13
2320กสน.ฯ
ชย.ทอ. 2/56
56รถปั้นจั่น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันคัน70,000,0002320
14
2320กสน.ฯ
ชย.ทอ. 1/56
56รถปั้นจั่น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตันคัน50,000,0002320
15
2320กสน.ฯ
2320 2/57
57รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อคัน982,0002320
16
2320กสน.ฯ
2320 3/57
57รถบรรทุก แบบกระบะเทท้ายคัน1,980,0002320
17
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2320กสน.ฯ
2320 1/57
57รถบริการงานช่างโยธาเคลื่อนที่คัน900,0002320
18
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2320กฟฟ.ฯ
2320 6/58
58รถกระเช้าไฟฟ้าคัน3,500,0002320
19
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2320กฟฟ.ฯ
2320 5/58
58รถซ่อมบำรุงไฟฟ้าคัน3,210,0002320
20
2320กสน.ฯ
2320 2/58
58รถบรรทุกขนาด 12 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเทท้ายคัน4,800,0002320
21
2320กสน.ฯ
2320 4/58
58รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายคัน1,980,0002320
22
2320กสน.ฯ
2320 3/58
58รถบรรทุกขยะแบบอัดขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรคัน2,300,0002320
23
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2320กฟฟ.ฯ
2320 1/59
59รถกระเช้าไฟฟ้าคัน3,900,0002320
24
2320กฟฟ.ฯ
2320 2/59
59รถซ่่อมบำรุงไฟฟ้าคัน3,210,0002320
25
2320กสน.ฯ
2320 4/59
59รถบบทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีคัน1,980,0002320
26
2320กฟฟ.ฯ
2320 1/60
60รถกระเช้้าไฟฟ้าคัน6,000,0002320
27
2320กสน.ฯ
2320 3/60
60รถบริการงานช่างโยธาเคลื่อนที่คัน2320
28
2320กรง.ฯ
2320 4/60
60รถบริการงานช่างโยธาเคลื่อนที่เร็วคัน88,0002320
29
รอเข้าพิจารณา คุณลักษณะฯ2320กสน.ฯ
2320 2/61
61รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตรคัน
30
2320กสน.ฯ
2320 1/61
61รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตรคัน12,000,000
31
รอเข้าพิจารณา คุณลักษณะฯ2320กสน.ฯ
2320 3/61
61รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดบรรจุ 8,000 ลิตรคััน
32
2400
พัสดุหมวด 24 รถแทรกเตอร์ จำนวน 2 รายการ
33
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ2420กสน.ฯ
2420 1/56
56รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าคัน740,00024202420
34
รอเข้าพิจารณา คำแนะนำฯ2420กสน.ฯ
2420 1/60
60รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ตำกว่า 85 แรงม้าพร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าและชุดใบมีดปรับพื้นที่คัน1,400,000
35
2700
พัสดุหมวด 27 (ยังไม่กำหนด) จำนวน 0 รายการ
36
3200
พัสดุหมวด 32 เครื่องจักรกลงานไม้และบริภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
37
3220กอค.ฯ
3220 1/57
57เครื่องเลื่อยสายพาน ชนิดตั้งแท่น
เครื่อง
32203220
38
3220กอค.ฯ
3220 2/58
58เครื่องไสและปรับไม้
เครื่อง
32203220
39
3230กอค.ฯ
3230 1/57
57เครื่องเลื่อยปรับองศา ขนาด 12 นิ้ว
เครื่อง
32303230
40
3400
พัสดุหมวด 34 เครื่องจักรกลงานโลหะ จำนวน 13 รายการ
41
3405กอค.ฯ
3405 1/52
52เครื่องตัดโลหะ ชนิดใช้แผ่นไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
เครื่อง
34053405
42
3413กอค.ฯ
3413 1/52
52สว่านเจาะ แบบแท่นชนิดตั้งโต๊ะ
เครื่อง
15,00034133413
43
3416กรง.ฯ
3416 1/55
55เครื่องกลึง ขนาดเล็ก
เครื่อง
36,00034163416
44
3416กรง.ฯ
3416 3/59
59เครื่องกลึงโลหะอเนกประสงค์
เครื่อง
550,0003416
45
3417กรง.ฯ
3417 1/55
55เครื่องกัด ขนาดเล็ก
เครื่อง
36,00034173417
46
3431กสน.ฯ
3431 2/53
53เครื่องเชื่อม พร้อมเเหล่งกำเนิดไฟฟ้า
เครื่อง
34313431
47
3431กรง.ฯ
3431 1/54
54เครื่องเชื่อม เเบบมือถือ
เครื่อง
14,00034313431
48
3431กรง.ฯ
3431 1/55
55เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมแปร์
เครื่อง
12,00034313431
49
3432กปภ.ฯ
3432 1/54
54เครื่องเชื่อมท่อ พีอี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 - 500 มิลลิเมตร
เครื่อง
55,00034323432
50
3432กปภ.ฯ
3432 1/56
56เครื่องเชื่อมท่อ พีอี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 - 315 มิลลิเมตร
เครื่อง
260,00034323432
51
3433กรง.ฯ
3433 1/53
53ชุดเชื่อมเเละตัดโลหะ ด้วยเเก๊สออกซิเจนเเละอะเซทีลีนชุด16,00034333433
52
3433กรง.ฯ
3433 1/54
54ชุดเชื่อมเเก๊สออกซิเจนเเละเเก๊สปิโตรเลียมเหลวชุด8,50034333433
53
3442กสน.ฯ
3442 1/53
53ชุดเหล็กดูด แบบไฮดรอลิค ขนาด 50 ตันชุด34423442
54
3442กสน.ฯ
3442 1/58
58เครื่องอัดขยะก้อนด้วยระบบไฮโดรลิก
เครื่อง
34423442
55
3700
พัสดุหมวด 37 เครื่องจักรกลและบริภัณฑ์เกษตรกรรม จำนวน 6 รายการ
56
3750กปภ.ฯ
3750 2/52
52เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
เครื่อง
9,50037503750
57
3750กปภ.ฯ
3750 2/53
53เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
เครื่อง
13,00037503750
58
3750กปภ.ฯ
3750 3/53
53เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ ขนาด 10 แรงม้า
เครื่อง
182,00037503750
59
3750กปภ.ฯ
3750 1/53
53เครื่องตัดหญ้า เเบบล้อจักรยาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 เเรงม้า
เครื่อง
11,00037503750
60
3750กสน.ฯ
3750 1/55
55ชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าไหล่ทางชุด722,00037503750
61
3750กปภ.ฯ
3750 1/58
58เครื่องหั่นย่อยไม้สด ขนาด 16 แรงม้า
เครื่อง
185,80037503750
62
3750กสน.ฯ
3750 1/59
59ชุุดเครื่องพ่วงตัดหญ้า ROTARY ชุด150,0003750
63
3750กปภ.ฯ
3750 1/61
61เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เครื่ื่อง
64
3800
พัสดุหมวด 38 บริภัณฑ์การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การขุดและการซ่อมบำรุงถนน จำนวน 21 รายการ
65
3805กสน.ฯ
3805 2/52
52รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้าคัน3,300,00038053805
66
3805กสน.ฯ
3805 1/56
56รถขุดพร้อมทุ่นลอยคัน12,000,00038053805
67
3805กสน.ฯ
3805 2/56
56รถขุดล้อยาง(WHEEL EXCAVATOR)คัน7,000,00038053805
68
3805กสน.ฯ
3805 2/57
57รถขุดล้อยางคัน7,900,00038053805
69
3805กสน.ฯ
3805 1/57
57รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าคัน3,800,00038053805
70
3805กสน.ฯ
3805 1/59
59รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้าคัน4,500,00038053805
71
3805กสน.ฯ
3805 1/60
60รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ 3805
72
อยู่ระหว่างการพิจารณา คุณลักษณะฯ3805กสน.ฯ
3805 1/61
61รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าคัน
73
รอเข้าพิจารณา คุณลักษณะฯ3805กสน.ฯ
3805 2/61
61รถถากถาง สายพานตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้าคัน
74
3820กวก.ฯ
3820 1/55
55เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวพื้นงานการทาง
เครื่อง
580,00038203820
75
3820กวก.ฯ
3820 2/55
55เครื่อง CORING CONCRETE
เครื่อง
300,00038203820
76
ผ่านการพิจารณา รอ จก.ชย.ทอ.ลงนาม3820กวก.ฯ
3820 2/61
61เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวพื้นงานการทาง
เครื่อง
580,0003820
77
3820กวก.ฯ
3820 1/61
61เครื่องเจาะสกัดโครงสร้างชั้นฐานของทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดของสนามบิน
เครื่ื่อง
80,0003820
78
3825กสน.ฯ
3825 2/53
53เครื่องพ่นสีจราจรธรรมดา เเบบสามารถโรยลูกเเก้วสะท้อนเเสงจากตัวเครื่องได้
เครื่อง
270,00038253825
79
3825กสน.ฯ
3825 1/53
53รถกวาดดูดฝุ่น คัน10,000,00038253825
80
3825กสน.ฯ
3825 1/53
53รถพรมน้ำ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร คัน1,250,00038253825
81
3825กสน.ฯ
3825 1/54
54รถรดน้ำต้นไม้ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตรคัน2,400,00038253825
82
3825กสน.ฯ
3825 2/56
56รถกวาดถนน ชนิดลากจูงคัน345,00038253825
83
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ3825กปภ.ฯ
3825 1/58
58รถรดน้ำต้นไม้คัน2,400,00038253825
84
3825กสน.ฯ
ชย.ทอ. 1/59
59รถกวาดดูดฝุ่นสนามบินคัน3825
85
3825กปภ.ฯ
3825 1/59
59รถรดน้้ำต้นไม้คัน2,400,00038253825
86
3895กสน.ฯ
3895 1/53
53เครื่องกระทุ้งดิน แบบกระโดดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
เครื่อง
50,00038953895
87
3895กสน.ฯ
3895 2/53
53เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่อง
45,00038953895
88
3895กอค.ฯ
3895 1/55
55เครื่องทำอิฐบล็อกประสาน
เครื่อง
38953895
89
3895กสน.ฯ
3895 1/56
56เครื่องปูแอสฟัลท์ติดคอนกรีต แบบตีนตะขาบ
เครื่อง
38953895
90
3895กสน.ฯ
3895 1/57
57เครื่องตบดิน
เครื่อง
20,00038953895
91
รอเข้าพิจารณา คำแนะนำฯ3895กสน.ฯ
3895 -/60
60รถบดล้อเหล็กบิเทลลี ดีทีวี 75 ขนาด 8 ตันคััน
92
3900
พัสดุหมวด 39 บริภัณฑ์ยกย้ายพัสดุ จำนวน 15 รายการ
93
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ3930กสน.ฯ
3930 3/54
54รถยกงาเเซะ ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ปอนด์คัน2,065,00039303930
94
3930กสน.ฯ
3930 2/54
54รถยกงาเเซะ ระบบไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลกรัมคัน39303930
95
3930กสน.ฯ
3930 2/55
55รถยกระบบไฟฟ้า แบบนั่งขับ ขนาด 1,500 กก.คัน1,330,00039303930
96
3930กสน.ฯ
3930 1/55
55รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด 1,500 กก.คัน1,330,00039303930
97
3930กสน.ฯ
3930 2/57
57รถขนวัสดุชนิดกระดกเท ขับเคลื่อนด้วยตัวเองคัน172,00039303930
98
3930กสน.ฯ
3930 1/57
57รถยกงาเเซะ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ปอนด์คัน960,00039303930
99
รอการขอยกเลิกคุณลักษณะ3930กสน.ฯ
3930 3/58
58รถกระเช้าเลื่อนไฟฟ้าปรับระดับขึ้นที่สูงแนวดิ่ง (ELECTRIC SCISSOR LIFTS)คัน1,035,00039303930
100
3930กสน.ฯ
3930 1/58
58รถยกงาหนีบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ปอนด์คัน1,160,00039303930
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu