Zoznam došlých faktúr (škola)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGH
1
Zoznam došlých faktúr
(ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica)
2
3
Došla dňaČíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácie Fakturovaná sumaSplatnosť dňa
4
1/14/20111721858080Slovak Telekom.a.s.telefón45,36 €1/17/2011
5
1/14/20117326828548SPP ,a.s. odber plynu761 €1/17/2011
6
1/14/2011721004950Konica Minolta Slovakia s.r.o.kopírovacie služby25,6 €1/25/2011
7
1/14/201174020ajfa + avis Žilinapublikácia pre PaM48 €1/14/2011
8
1/14/2011426958SÚVAHA Žilinaza Finanč.spravodajcu15,1 €1/24/2011
9
1/14/2011201017381KOMENSKÝ s.r.o.virtuálna knižnica16,56 €1/14/2011
10
1/24/201112011ŠJ pri ZŠ Bakossovadiétne stravovanie-vzorka17,25 €1/14/2011
11
1/14/2011510105385BBES a.s.teplo a TÚV2 646,06 €1/21/2011
12
1/24/2011201101808BBES a.s.teplo a TÚV4 177 €1/24/2011
13
2.1.20116500002313Prvá Komunálna Finančná a.s.poistenie majetku13,11 €2/15/2011
14
2.1.2011100007379Prvá Komunálna Finančná a.s.poistenie majetku453,12 €2/15/2011
15
2.1.2011560110071Fax Copy a.s.kopírovacie služby57,72 €2.9.2011
16
2.1.2011721005351Konica Minolta Slovakia s.r.o.kopírovacie služby18,96 €2.8.2011
17
2.1.20112011036M.Baník SUPER TEPčistenie odtoku84 €2.5.2011
18
2.2.20117326835424SPP ,a.s. odber plynu737 €2/15/2011
19
2.2.2011201101275KOMENSKÝ s.r.o.virtuálna knižnica16,56 €2/14/2011
20
2.2.20111100009SATTVA s.r.o.switch, kabel41,5 €1/31/2011
21
2.11.2011201100048TONER servis s.r.o.náplne do tlačiarní34,2 €2/17/2011
22
2/14/20114722968969Slovak Telekom.a.s.telefón47,22 €2/18/2011
23
2.2.20112011002Ján Valent VÁHY Vkontrola a overenie váh119,76 €1/24/2011
24
2/14/2011111038PYROBOSS s.r.o.školenie54 €2/20/2011
25
2/14/2011510110442BBES a.s.teplo a TÚV10 477,81 €2/23/2011
26
2.8.20119108355095Sttredoslov.energetika a.s.dodávka el.energie1 345,98 €2/21/2011
27
2/18/20111121034Chladenie-Lamper s.r.o.Oprava chladiac.zariadenia59,54 €2/25/2011
28
2/18/2011211ŠJ pri ZŠ Bakossovadiétne stravovanie-vzorka17,25 €3.4.2011
29
2/18/2011111ŠJ pri ZŠ Bakossovaza stravné zamestnancov368,16 €3.4.2011
30
2/18/2011211ŠJ pri ZŠ Bakossovaza stravné zamest.zo SF60,18 €3.4.2011
31
2/21/201121101484RAABE s.r.o.publikácia36,19 €2/28/2011
32
2/22/2011721005795Konica Minolta Slovakia s.r.o.kopírovacie služby18,96 €3.3.2011
33
25.2.20115601100135Fax Copy a.s.kopírovacie služby57,723.7.2011
34
21.2.20114311017165GTS Slovenskoza hovory1,6325.2.2011
35
7.3.2011201103277KOMENSKÝ s.r.o.virtuálna knižnica16,5614.3.2011
36
7.3.2011513110166BBES a.s.teplo a TÚV8283,853.10.2011
37
7.3.20117286978160SPP ,a.s. odber plynu69515.3.2011
38
7.3.20112112201441ŠEVT a.s.za tlačivá21,18
39
8.3.20116723986065Slovak Telekom.a.s.za telefón42,6717.3.2011
40
8.3.20119108355096Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1155,621.3.2011
41
8.3.2011210505961Stred.vod.prev.spol.a.s.vodné,stočné,zráž.voda489,8621.3.2011
42
8.3.20119110078PYROBOSS s.r.o.revízia has.prístrojov166,217.3.2011
43
8.3.201112011ELBIR servisoprava myčky riadu1654.1.2011
44
11.3.2011311ŠJ pri ZŠ Bakossovaza diétne stravovanie26,45
45
22.3.2011411ŠJ pri ZŠ Bakossovaza stravné zamestnancov370,24
46
11.3.2011511ŠJ pri ZŠ Bakossovaza stravné zamestnancov SF60,52
47
11.3.201111/0013Ján Ďurčovoprava elektroinštalácie2418.3.2011
48
2/14/20112100503095Stred.vod.prev.spol.a.s.vodné,stočné,zráž.voda568,15 €2/21/2011
49
15.3.2011436698Edenred Slovakia s.r.o.za stravné lístky119,1915.3.2011
50
15.3.2011510110890BBES a.s.teplo a TÚV5126,9521.3.2011
51
15.3.20113032011Michal Hudík S.O.D.zhotovenie arény12018.3.2011
52
4.4.20119108355097Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1290,1720.4.2011
53
4.4.2011510111340BBES a.s.za teplo a TUV6937,2821.4.2011
54
29.4.201110/2011EXIMSTAV s.r.o.maliarske práce1170,-10.5.2011
55
20.5.2011510111789BBES a.s.za teplo a TUV2 147,15 €21.5.2011
56
9.6.20119108355099Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1 031,6 €20.6.2011
57
13.6.2011510112237BBES a.s.za teplo a TUV1 049,02 €21.6.2011
58
1.8.201120110808BBES a.s.za teplo a TUV4 177 €15.8.2011
59
8.11.2011201111808BBES a.s.za teplo a TUV4 177 €15.11.2011
60
8.11.2011210531697Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1 293,79 €21.11.2011
61
13.12.20119108355105Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1 430,76 €21.12.2011
62
13.12.2011201112808BBES a.s.za teplo a TUV4 177 €15.12.2011
63
22.12.2011110038Peter Snopko SNOSTAVoprava dlažby4 105,9 €31.12.2011
64
30.12.2011201112808BBES a.s.za teplo a TUV14 053,22 €31.12.2011
65
5.1.20127262377765SPP ,a.s. za plyn916 €16.1.2012
66
9.1.2012734075002Slovak Telekom.a.s.za telefón40,46 €17.1.2012
67
10.1.20129108355106Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1 350,26 €23.1.2012
68
16.1.20125201201007KOMENSKÝ s.r.o.za virtuálnu knižnicu198,72 €23.1.2012
69
16.1.20127127599Konica Minolta Slovakia s.r.o.za kopírovacie služby9,61 €18.1.2012
70
23.1.20129120000086ASC agendaškolská agenda129 €23.1.2012
71
23.1.20122JEEL s.r.o.revízia bleskozvodov264 €30.1.2012
72
2.2.20127317323814SPP ,a.s. za plyn887 €15.2.2012
73
6.2.20128735085732Slovak Telekom.a.s.za telefón53,18 €17.2.2012
74
6.2.20122012033Marian Baník Super-tepčistenie odtoku215,16 €26.2.2012
75
6.2.201212012BOOMS spol.s.r.o.za OOPP13,21 €17.2.2012
76
2.2.20125041200026Fax Copy a.s.za kopírovacie služby57,72 €6.2.2012
77
2.2.201213387AJfa + avis Žilinaza publikáciu49 €6.2.2012
78
2.2.20123020120061KYBEKO SK s.r.o.za čistiace prostriedky103,32 €8.2.2012
79
2.2.2012119Piliar Jozefinštalácia priet.ohrievačov70,6 €8.2.2012
80
2.2.20123020120062KYBEKO SK s.r.o.za čistiace prostriedky111,24 €8.2.2012
81
2.2.2012112ŠJ pri ZŠ Bakossovaza diétne stravovanie19,72 €8.2.2012
82
2.2.201211000126958SÚVAHA Žilinaza Finanč.spravodajcu49,43 €8.2.2012
83
2.2.20127129940Konica Minolta Slovakia s.r.o.za kopírovacie služby18,96 €6.2.2012
84
2.2.201221200652PAPERAza kancelársky paier80,64 €8.2.2012
85
15.2.20122ŠJ pri ZŠ Bakossovaza diétne stravovanie23,2 €
86
15.2.2012201202808BBES a.s.za teplo a TUV5 418 €15.2.2012
87
15.2.20126500002318Prvá Komunálna Finančná a.s.za poistenie majetku13,11 €17.2.2012
88
15.2.20121000047379Prvá Komunálna Finančná a.s.za poistenie majetku453,13 €17.2.2012
89
8.2.20129108355107Stredoslov.energetika a.s.za el.energiu1 311,6 €20.2.2012
90
8.2.20124812012100GTS Slovenskoza telefón1,32 €21.2.2012
91
2.3.201221204582RAABE s.r.o.za publikáciu77,91 €9.3.2012
92
2.3.201221201893RAABE s.r.o.za publikáciu43,19 €8.3.2012
93
2.3.20125041200070Fax Copy a.s.za kopírovacie služby57,72 €6.3.2012
94
2.3.20127132810Konica Minolta Slovakia s.r.o.za kopírovacie služby18,96 €6.3.2012
95
2.3.2012308Mgr.Bačíkza revíziu TV163,45 €8.3.2012
96
2.3.2012120004SNOSTAVza opravu radiátorov90,6 €8.3.2012
97
2.3.201212010Sklenárstvo L.Mikušiakzasklievanie okien38,62 €8.3.2012
98
2.3.201220120158STYK servisoprava kotla78 €8.3.2012
99
5.3.20127252429068SPP ,a.s. za plyn836 €15.3.2012
100
7.3.20126736082341Slovak Telekom.a.s.za telefón40,24 €17.3.2012
Loading...