ศรีบุญเรือง 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760190103976019039010146ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านหนองอุ1015220110จิตรอาสา1นายวีระ โพธิ์ศรีปกติบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดีทรายทองศรีบุญเรือง30
081-9655749
นายวีระ โพธิ์ศรี
5
2760191103976019139010147ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านหนองขามท่างาม1006000110ครูจิตอาสา1นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุนปกติบ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืือง40
089-6046897
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
6
3760192103976019239010148ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านดอนข่า10021100.51นายชัยณรงค์ ไชยโยปกติบ้านเหล่านาดี สาขาบ้านกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรือง509924754400044
087-2269553
นายชัยณรงค์ ไชยโย
7
4760193103976019339010149ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด0010000000นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
ปกติบ้านดอนข่าทรายทองศรีบุญเรือง50131011020009บ้านดอนข่า
513121102
087-1267761
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
8
5760194103976019439010150ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี0011000000นางสาวแก้วใจ อินทรเพชรปกติบ้านดอนข่าทรายทองศรีบุญเรือง502140233500020บ้านดอนข่า521402335
095-6528966
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
9
6760141103976014139010211หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านนาทับควาย1004100110นายสมพงศ์ โคตะหาปกติหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุุญเรือง4.30
10
7760142103976014239010213หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านหนองโนนายประชา ไชยศรีปกติโคกกลางกลางใหม๋โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู1.20
11
8760143103976014339010214หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านสร้างเสี่ยน0
กรอกเลข ๘ (ตัวเลขจำนวนครู)ไม่ได้
นายทิวากร ศรีชาติปกติดอนปอวิทยาหนองบััวใต้ศรีบุญเรืือง2.90
12
9ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านทรายมูล
13
10ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4ดอนปอวิทยา
14
11ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu