เมือง 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760062103976006239010019โนนขมิ้นเมืองเมือง 4บ้านโนนคูณ1010100.3301นายณรงศักดิ์ หลวงพลปกติบ้้านโนนขมิ้นโนนขมิ้ิ้นเมืองหนองบัวลำภู3.51750620600027บ้านโนนขมิ้น3.517506000
093-4366354
นายณรงค์ศักดิ์ หลวงพล
5
2760064103976006439010021โนนขมิ้นเมืองเมือง 4บ้านห้วยไร่10021000.3301นายธงชัย แสวงกำไรปกติบ้านห้วยโจดโนนขมิ้นเมือง4.41211882671000064
081-9757593
นายธงชัย แสวงกำไร
6
3760008103976000839010046โพธิ์ชัยเมืองเมือง 4บ้านห้วยลึก1003000110นายทองอาน บุญพรมพื้นที่ปกติิบ้านนาวังเวินโพธิ์ิ์ชัยเมือง1.55448875500046
093-3985044
นางอังศุมาลิน บุญธรรม
7
4760009103976000939010047โพธิ์ชัยเมืองเมือง 4บ้านตำแยนายสนธิ วิริยะกุลพื้นที่ปกติบ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมือง2.30
8
5760011103976001139010049โพธิ์ชัยเมืองเมือง 4บ้านนาวังเวิน1002100101นางกนกนิภา พลท้าวพื้นที่ปกติบ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมือง1.55125345500039บ้านตำแย10
088 7844510
นางกนกนิภา พลท้าว
9
6760059103976005939010070หนองหว้าเมืองเมือง 4บ้านเพ็กเฟื้อย1006001101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1
นายกมล บุญจันทร์
พื้นที่ปกติ
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
หนองหว้้า
เมือง471915131612711000100
089-9425284
นายกมล บุญจันทร์
10
7เมืองเมือง 4บ้านห้วยโจด
11
8เมืองเมือง 4บ้านนาเลิง
12
9เมืองเมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์
13
10เมืองเมือง 4บ้านหนองผำโคกสวรรค์1004100110นางสาววาสนา แสงมุกดาปกติหนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมือง20711121017412900082
086-2198307
นางสาววาสนา แสงมุกดา
14
11เมืองเมืือง 4บ้านโนนขมิ้น10040010.3310นายโชคชัย ขันบุตรศรีปกติิบ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืือง3.50155864861000062บ้านโนนคูณ3.5000008610
096-6702056
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu