Nomenaments vigents (segons dades actuals dels SSTT)