Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele : 2000...2014 energiatarbimise taandamine