Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele : Kaugküttesoojuse tarbimine_prognoos