Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele : Temp. andmed