Кошторис Білогір’я на 2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
3
28 січня 2002 року № 57
4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
5
від 04 12. 2015 № 1118 ) 
6
7
Затверджений у сумі:
8
10149282
9
10
Начальник відділу освіти,молоді та спорту Білогірської РДА
11
(посада)
12
О.В.Баранчук
13
(підпис)(ініціали і прізвище)
14
10 січня 2017 року
15
(число, місяць, рік)  М. П.
16
КОШТОРИС на 2017 рік
17
18
38297550 Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області
19
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
20
смт. Білогір'я Білогірського району Хмельницької області
21
(найменування міста, району, області)
22
Вид бюджету районний
23
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту
24
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
25
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільового методу ) 070201 " Загальноосвітні школи "
26
Білогірський НВК, гімназія(грн.) 
27
НайменуванняКод Усього на рік РАЗОМ 
28
Загальний фонд Спеціальний фонд 
29
30
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 101492821014928210149282
31
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 10149282х 10149282
32
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х 
33
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х 
34
Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідноз їх основною діяльністю25010100
35
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)25010200
36
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300
37
Надходженнябюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна )25010400
38
(розписати за підгрупами)
39
інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х 
40
(розписати за підгрупами)
41
інші надходження, у т.ч. 
42
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
43
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 
44
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х 
45
х **
46
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1014928210149282
47
Поточні видатки 2000101492821014928210149282
48
Оплата праці 211076588337658833
49
Заробітна плата 211176588337658833
50
Грошове забезпечення військовослужбовців  2112
51
Нарахування на оплату праці 212016856631685663
52
Використання товарів і послуг2200803836803836
53
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22107239072390
54
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 222078007800
55
Продукти харчування 22302484524845
56
Оплата послуг (крім комунальних)22403970739707
57
Видатки на відрядження 22501596115961
58
Видатки та заходи спеціального призначення2260
59
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270642683642683,00
60
Оплата теплопостачання 2271
61
Оплата водопостачання і водовідведення 22721500015000
62
Оплата електроенергії  22739355893558,00
63
Оплата природного газу 2274534125534125
64
Оплата інших енергоносіїв 2275
65
Оплата енергосервісу 2276
66
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  2280450450
67
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  2281
68
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282450450
69
Обслуговування боргових зобов'язань2400
70
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
71
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
72
Поточні трансферти 2600
73
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610
74
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
75
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
76
Соціальне забезпечення27000
77
Виплата пенсій і допомоги2710
78
Стипендії 2720
79
Інші виплати населенню 27300
80
Інші поточні видатки2800950950
81
Капітальні видатки 3000
82
Придбання основного капіталу 3100
83
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110
84
Капітальне будівництво (придбання) 3120
85
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
86
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122
87
Капітальний ремонт 3130
88
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
89
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
90
Реконструкція та реставрація 3140
91
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141
92
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
93
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
94
Створення державних запасів і резервів 3150
95
Придбання землі і нематеріальних активів  3160
96
Капітальні трансферти 3200
97
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
98
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
99
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
100
Капітальні трансферти населенню3240
Loading...