ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
St/D*e
2
Sæt dig på en tjans, som passer dig / Select an activity that suits you best :)
Har du fx lyst til at pakke, sælge eller tælle kassen op,
så find en vagt du synes der er sjov og spændende og som passer til dine tider.
Opgaverne nedenfor, som er stjernemarkeret, retter sig kun mod de ansvarlige på vagtplanen.
3
VAGTBESKRIVELSER: For meget mere udførlige vagtbeskrivelser besøg Nørrebros wiki1. vagt / 1st. shift
12.30 - 14.45
Første vagt:

Afhentning af nøgle:
Vagten starter kl. 12.30, men inden da bedes du hente nøglen i Restaurant ”Plads’n”, Blågårdsgade 27 (Allan).

OBS: Vær opmærksom på, at nøglen ikke skal helt ind i nøglehullet, og at den skal drejes mod uret.

Modtagelse af grønsagerne:
Stil borde og vægte parat.

Grønsagerne ankommer på et tidspunkt efter 12:30. Fælleslageret kontakter den ansvarlige for første vagt om forventet ankomsttidspunkt. (I tilfælde af problemer kan du evt. kontakte Jonathan Aardestrup - 28 88 79 23)

Vi hjælpes ad med at bære grønsagerne ned i butikken. Ifølge regler fra fødevarestyrelsen må grønsagerne ikke stilles direkte på gulvet, men skal stilles på et bord.

Med grønsagerne følger en pakkeliste.

Tjek fra pakkelisten, om du har modtaget alle grønsager. Hvis der er mangler, står det muligvis på pakkelisten. Hvis afvigelserne er store, kan du evt. kontakte Jonathan Aardestrup (28 88 79 23), men ofte er der ikke noget at gøre ved det, og så må vi improvisere ud fra de grønsager, vi har.

Ved vægtene på hylden i den første kælder ligger en kinabog. Hvis der er fejl eller mangler, noteres dette, sådan at anden vagt kan forklare medlemmerne, hvorfor der er uoverensstemmelser mellem, hvad de modtager, og hvad der står om indholdet af ”ugens pose”.

Pakning:
Hent vægte, stofposer og papirsposer nede i kælderen.
Tøm stofposerne for gamle glemte grønsager og jord.
Løssalgsposerne pakkes i et kartoffelnet.

Vej af og fordel grønsagerne ifølge pakkelisten i stofposerne, tunge grønsager i bunden. Vej frugt, asparges og svampe af og stil dem frem.

Somme tider kommer der ekstra svampe eller æbler med fra fælleslageret. Så står det på pakkesedlen, og de sælges som løssalg.

Manglende grønsager:
Hvis der mangler grønsager til poserne, så brug løssalgsposen som buffer. Hvis løssalgsposen får for lidt indhold, så sæt prisen ned på den, og sæt en seddel med nedsat pris på den.

Overskydende grønsager:

Hvis der er grønsager, svampe og æbler tilbage, fordeles de overskydende i de bestilte grøntposer. Check dog lige først, om nogle af grønsagerne er beregnet til løssalg, så skal de sælges som løssalg.

Afslutning:
Læg kinabogen frem i baren, så anden vagt er opmærksom på eventuelle mangler.

Tør bordene af og fej gulvene – ryd generelt op efter pakningen.

Aflåsning
Korsgade:
Bemærk, at håndtaget skal stå lodret, når man låser.

Nøglen til Korsgade afleveres, hvor du hentede den: ”Plads’n”, Blågårdsgade 27.
VAGTBESKRIVELSEN/FULL SHIFT DESCRIPTION
4
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Anden vagt:
Vagten starter kl. 15:45.

Den vagtansvarlige skal have kassemesteradgang. Man får kassemesteradgang ved at skrive til norrebro@kbhff.dk.

Husk at medbringe en computer eller en mobil, der kan gå på nettet.
Korsgades netforbindelse hedder ”kafa-x”, og koden er: ”Korsgade19” (står på væggen til venstre inde i det lille åbne vindue).

Hent nøglen hos Restaurant ”Plads’n”, Blågårdsgade 27 (Allan).
OBS: Vær opmærksom på, at nøglen ikke skal helt ind i nøglehullet, og at den skal drejes mod uret.

Check ”Kinabogen” for eventuelle beskeder fra første vagt.
Hent tørvarer, mel, olie, honning etc. i kælderen.

Medlemmer bydes velkommen, og vi minder om, at de afleverer den medbragte stofpose i den sorte spand.
Hvis de ikke har stofpose med, kan de få grønsagerne i et kartoffelnet. De kan evt. (hvis lager haves) købe en stofpose til kr. 50 via MobilePay (84267).

Hvis der ligger en pose med brød, kan man tage af det gratis. Det kommer fra ’Det Rene Brød’ og er økologisk.

Registrering af afhentede poser:
Når et medlem kommer og henter sine varer, skal det registreres i systemet. Det gør du under ’Kassemester’ ’Vis ordreliste’. Her kan du se alle bestillinger og hvem, der har bestilt hvad den pågældende dag.

Husk at registrere alle varer. Hvis fx et medlem har bestilt en grønsagspose, en frugtpose og en svampepose, skal alle tre registreres. Du registrerer ved at klikke af ud for bestillingerne i systemet, hvorefter de fjernes fra listen.
Bestilling af næste uges poser:
Hvis medlemmer spørger, om de kan bestille en pose til næste uge eller nogle uger frem, så spørg, om de kan gøre det selv, når de kommer hjem. Det er det nemmeste.

Hvis de IKKE kan (hvis de for eksempel ikke har en dansk bankkonto), kan du gøre det for dem under ’Kassemester’ ’Registrer ordrer’.

Søg efter medlemmets navn i søgefeltet. Nederst på siden dukker navnet op, som du så klikker af. Herefter kan du bestille de ønskede varer ovenfor.
Husk at dobbeltchecke, at du bestiller varerne under den korrekte dato.

Når varerne er krydset af, trykker du ’Register MobilePay’ 84267 - bed medlemmet om at betale for sine varer under de korrekte koder.

Løssalg:
Hvis der er varer til løssalg, kan de købes til den kg pris, der står på følgesedlen fra Fælleslageret (MobilePay 84267). Man finder den QR-kode, der står løssalg under og scanner den.

I tilfælde af uafhentede poser kl. 17, ville det være fint at sende en sms til dem, der ikke har afhentet. Det gøres med et tryk på ”SMS” på ordrelisten.
I tilfælde af problemer tilbyder Kirsten Monrad at være behjælpelig. Vagten er velkommen til at ringe til hende: 22 66 65 53.

Nye medlemmer:

Hvis nogen kommer forbi for at melde sig ind, oplyser vi dem om fødevareforeningens idé, vagter etc. Vi kan i øjeblikket ikke holde intromøder p.g.a. Corona situationen. Interesserede er også velkomne til at kontakte butiksgruppen (se nedenfor).

Indmelding sker i ’kassemester’ ved at vælge ’registrering af MobilePay indmelding af nyt medlem’. Indmeldelsesgebyr 100 kr.


Afslutning af vagten:
Tørvarer sættes tilbage i kælderen.
Uafhentede poser sættes i kælderen, og der sendes en sms med navnet på posernes ejermand til Kirsten Monrad Jensen (22 66 65 53), som kontakter den pågældende.

Hvis løssalgsposen ikke er solgt, tages de grønsager op, som ikke kan holde sig til næste uge. De foræres til Allan som tak for nøgleopbevaring. De grønsager, der godt kan holde sig, dækkes til, så de ikke får lys – løg og hvidløg for sig.

De grønne kasser slås sammen og lægges ned i den første kælder. Papkasser skæres i stykker og lægges i container i gården (nøglen hænger ved siden af køkkenet). Bordene vaskes, og gulvet fejes og svabres. Vi efterlader i det hele taget lokalerne i god orden.

Lukning:
Vær opmærksom på, at nøglen ikke skal helt ind i nøglehullet, at den drejes med uret, og at håndtaget skal stå lodret.
Nøglen afleveres i restaurant ”Plads’n”, Blågårdsgade 27.

Vagten slutter kl. 18.

……..

Butiksgruppen pr. 15.3.2021:
Jeanne Vuaille, jeanne.vuaille@gmail.com, 91 76 70 59
Marie Louise Sodemann, sodemann@lindeburg.dk, 20 62 83 95
Mia Leed Jensen, mialeedjensen@gmail.com, 28 61 11 96
VAGTBESKRIVELSEN/FULL SHIFT DESCRIPTION
5
6
7
VAGTER UDEN FOR NØRREBRO AFDELINGEN - HER KAN DU OGSÅ LÆGGE DINE TIMERS PR MÅNED
8
FÆLLESLAGERETNavnTelefonnummerEmail
9
Vagt hver 8. onsdag
9.00 - 15.00
PakkevagtKatrina Barney60727322knbarney@gmail.com
10
PakkevagtAnton Knudstrup Vest26796069anton@knudstrup.dk
11
PakkevagtDaniel Pihl28908601dp.danielpihl@gmail.com
12
LINK TIL VAGTPLANPakkevagtSigurd Jakobsen60776627siggi@riseup.netEr stoppet i KBHFF
13
PakkevagtRikke Jespersen52240025multikrikke@gmail.com
14
Pakkevagt
15
VAGTBESKRIVELSEPakkevagt
16
Pakkevagt
17
Pakkevagt
18
19
CHAUFFØRERNavnTelefonnummerEmail
20
Vagt hver 6. onsdag
11.30 - 15.30
eller
12.30 - 16.30
Chauffør
21
Chauffør
22
Chauffør
23
Chauffør
24
VAGT- OG RUTEBESKRIVELSEMedhjælper begge steder !21950282hva er det her til ?
25
Medhjælper
26
Medhjælper
27
Medhjælper
28
29
30
ONSDAGSVAGTER I KORSGADE
31
32
33
859
860
DATO: 25. August
861
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
862
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
863
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleAnne-Lise Breuning91792922annelisebreuning@gmail.com
864
Hjælper / HelperJesper Henrik Holmen25113534jxholmen@hotmail.com
865
866
DATO: 01. September
867
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
868
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
869
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleJesper Henrik Holmen25113534jxholmen@hotmail.com
870
Hjælper / HelperBrian Stevn Hansen20625019
brianstevnhansen@hotmail.com
871
872
DATO: 08. September
873
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / ResponsibleHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
874
Hjælper / Helperannelise breuning fra kl 13.30
875
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
876
Hjælper / Helperkirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
877
878
DATO: 15. September
879
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsible
880
Hjælper / HelperYannick Seis50324304
881
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleJeanne vuaille91767059jeanne.vuaille@gmail.com
882
Hjælper / HelperConnie Brask22531808
883
884
DATO: 22. September
885
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
886
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
887
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleHanne Charina22642525
888
Hjælper / HelperConnie Brask22531808
889
890
DATO: 29. September
891
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
892
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
893
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleAlice de Champfleury53589400champalice@gmail.com
894
Hjælper / HelperClaudia Acevedo Reid27182763
claudia.acevedo.reid@gmail.com
895
896
DATO: 06. Oktober
897
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / ResponsibleLiv Fabrin26245677livfabrin@gmail.com
898
Hjælper / HelperAlice de champfleury53 58 94 00
899
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleConnie Brask22531808
900
Hjælper / HelperIda Marie Gedbjerg Sørensen (ny)2315404idamgs@gmail.com
901
902
DATO: 13. Oktober
903
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
904
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
905
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / Responsible
906
Hjælper / Helper
907
908
DATO: 20. Oktober
909
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
910
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706sakuta_h@hotmail.com
911
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleJesper Henrik Holmen25113534jxholmen@hotmail.com
912
Hjælper / HelperJeanne vuaille91767059
913
914
DATO: 27. Oktober
915
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / ResponsibleMarie Louise Sodemann20628395sodemann@lindeburg.dk
916
Hjælper / Helper
917
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleConnie Brask22531808
918
Hjælper / HelperUrsula Andkjær Olsen (ny)ursula@ursulaandkjaerolsen.dk
919
920
DATO: 03. November
921
1. vagt / 1st. shift
12.30 -14.45
Ansvarlig / Responsiblekirsten monrad jensen22666553
kirstenmonradjensen@gmail.com
922
Hjælper / HelperHelle Lehmann28154706
923
2. vagt / 2nd. shift
15.45 - 18.00
Ansvarlig / ResponsibleHanne Charina Baumann22642525
924
Hjælper / HelperUrsula Andkjær Olsenursula@ursulaandkjaerolsen.dk
925