ข้อมูลจำนวนนักเรียนสายสามัญ จ.ชัยนาท (10 มิ.ย. 2562)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBU
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทุกสังกัด ปีการศึกษา 2562 จังหวัดชัยนาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
2
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3
ที่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมทุกระดับชั้น
4
ชื่อสถานศึกษาสังกัดอำเภอเตรียมอนุบาลอ.1อ.2อ.3รวม อ.1-3รวมก่อนประถมฯป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมมัธยมศึกษา
5
ช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวมช.ญ.รวม
6
1โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาวสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
2โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000008715761315132815132856114591392285131141584123943820000000000000000000000000005456110
8
3โรงเรียนวัดฝางสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000085136713141226141226911207916751248121010209112046541000000000000000000000000000006066126
9
4โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000003472795111651116369426314178325123152035000000000000000000000000000203151
10
5โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000426022448448628055527404066336181836000000000000000000000000000222244
11
6โรงเรียนบ้านท่าไม้สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000007714112131892718927612185111681119159241091911102155621170000000000000000000000000007371144
12
7โรงเรียนวัดธรรมามูลสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000314358661266121341124485510527213181634000000000000000000000000000242246
13
8โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000639157222110312110311411251210221241615823137202352889451346915961511112226265200000000000026265213681217
14
9โรงเรียนวัดสระเนินพระรามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000011156167167145314617336606123201131000000000000000000000000000211738
15
10โรงเรียนบ้านหนองแคสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000731013922201232201232941371219681481018491397164350930000000000000000000000000006362125
16
11โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000040443783118311224448044145516145131932000000000000000000000000000212243
17
12โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000051015549101424101424961586147111858131441811920544498132151261875123213450000000000003213459671167
18
13โรงเรียนวัดนางลือสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000010818121022221840221840981715722515201392210818371055541096101613619671325234800000000000025234810295197
19
14โรงเรียนวัดศรีวิชัยสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000002245712791679167512126188210101020136191612286641107302959293968413374100101201000000000000100101201173151324
20
15โรงเรียนพระยาตากสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000314105151361913619224691594135493366915313162000000000000000000000000000443781
21
16โรงเรียนอนุบาลชัยนาทสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0001317301141032171161122282432324752432324751431422851311582891721493211471693161581663241721653379239491872000000000000000000000000000116611812347
22
17โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000042641583118311461047113369413178426252954000000000000000000000000000333265
23
18โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000094131210222114352114351017271415291711281181999181181972681400000000000000000000000000009382175
24
19โรงเรียนวัดโรงวัวสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000056114489101991019951415419911208122069154485145961261813821128203722590000000000003722599777174
25
20โรงเรียนวัดหนองเต่าดำสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท000000000000000000000112000000000000112000000000000000000000000000112
26
21โรงเรียนวัดแหลมหว้าสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000010616137202313362313364913147211181991019105151372061461070000000000000000000000000008459143
27
22โรงเรียนวัดดอนรังนกสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000002463695101551015651133693121271964105611412869000000000000000000000000000463884
28
23โรงเรียนวัดหนองพังนาคสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000006410471110112110112122446104375510213448212142000000000000000000000000000313263
29
24โรงเรียนวัดเนินถ่านสพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท00000061723584128412415325415213145347171330000000000000000000000000000251742
30
25โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)เมืองชัยนาท0000004610731011920119202684913581312517951435835387315823191231613194033730000000000004033738680166
31
26โรงเรียนวัดพิกุลงามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000000000000000011000213202000112538000000000000000000000000000538
32
27โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000314639941394135272352573912527202192140000000000000000000000000000282553
33
28โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000111627101222212849212849201535181432201434101222129211716339780177000000000000000000000000000118108226
34
29โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์0000007916661213152813152878158614101222781599187294845930000000000000000000000000006160121
35
30โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000814221014241828461828461910299918116171292111819691568511191181977148816262349000000000000262349112102214
36
31โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์00000024643767136713941396155611761337105611383573000000000000000000000000000444286
37
32โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์0000003144267310731001101100012315611231013000000000000000000000000000101323
38
33โรงเรียนบ้านเขาแหลมสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000000000000000000022000000000202224000000000000000000000000000224
39
34โรงเรียนบ้านหัวถนนสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์00000053844897169716651176134483586511347292958000000000000000000000000000383674
40
35โรงเรียนวัดหัวหว้าสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์00000071219549121628121628459931247115388412639362561000000000000000000000000000484189
41
36โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฏร์รังสรรค์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
42
37โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์0000009615951418112918112910102057129918371010102058134251930000000000000000000000000006062122
43
38โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000101011112112000000000000000000000000000000000000000000000000112
44
39โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์00000002222424624610113413430333620211920000000000000000000000000000131326
45
40โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์0000007121944811162711162773101372054913922891710122256441000000000000000000000000000006760127
46
41โรงเรียนบ้านดอนแตงสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
47
42โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์00000061016751213152813152891019931287156111710515106165242940000000000000000000000000006557122
48
43โรงเรียนวัดหนองตาตนสพป.ชัยนาท(สพฐ.)มโนรมย์0000007310651113821138217111871835862857123811313465000000000000000000000000000444286
49
44โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์0000000000000000003140664041010224261211233145382241061600000000000010616221739
50
45โรงเรียนวัดหนองจิกสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000012338114101441014459268134821032533621214272910102284120000000000008412333568
51
46โรงเรียนวัดคลองบุญสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์000000921113619228302283089171231513215510155111674115039890000000000000000000000000007247119
52
47โรงเรียนวัดหนองน้อยสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์0000000000000000001010111234040557181392200000000000000000000000000013922
53
48โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000087151051518123018123010102010818671310515861475125141920000000000000000000000000006953122
54
49โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์000000841252713619136197512107174262810134628302757000000000000000000000000000433376
55
50โรงเรียนวัดวังหมันสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000013102393122213352213356152112122457129312131023107175554109121123139229101934306400000000000034306411197208
56
51โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์000000246617851385132464264264261237310221537000000000000000000000000000302050
57
52โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136สพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000031316571282028820284489122111718791661218491341539412618741187152717440000000000002717447690166
58
53โรงเรียนบ้านทุ่งกว้างสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์000000112213325325213112022314123325109193145383361171800000000000011718241842
59
54โรงเรียนวัดโคกสุกสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์0000002246178311831131431441531422412316824000000112112000000000000112251237
60
55โรงเรียนวัดดอนตาลสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000020212332532550535806656115510415222345000000000000000000000000000252550
61
56โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสสพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์00000032520252752713422425705501122471825000000000000000000000000000122032
62
57โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)วัดสิงห์000000000000000000000000000022011112145000000000000000000000000000145
63
58โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา00000058135121710203010203057121251713720561113720106165838961181934747111819370000000000001819378677163
64
59โรงเรียนวัดเขาแก้วสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา00000063924687158715681456116392354370332326493365272241071700000000000010717414081
65
60โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000001017101781018810186915471154947116814459294069881685131671719360000000000001719365469123
66
61โรงเรียนวัดบ้านหนองสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000005510710171215271215276915471154947116814459294069881685131671719360000000000001719365874132
67
62โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000107171411252418422418421271998176152111112276137916525610815112611102113821392968000000000000392968115103218
68
63โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา00000064104481081810818347336448791634712416322860000000000000000000000000000423678
69
64โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000481212517161329161329871512921613197714131023131023595611511102112820131326363167000000000000363167111100211
70
65โรงเรียนวัดกรุณาสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000002021123143142132134152020445051572200000000000000000000000000018826
71
66โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000002133145275272570111013252020008816000000000000000000000000000131023
72
67โรงเรียนวัดโคกจันทน์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
73
68โรงเรียนบ้านคลองยางสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา00000075127714141226141226538641031486146612448322456000000000000000000000000000463682
74
69โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000003141674711471101113451621331441515823000000000000000000000000000191534
75
70โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา00000083116391462014620426761331465119615741136246097167512125172817450000000000002817457847125
76
71โรงเรียนวัดมะปรางสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000741154912820128201031373107714641069158513443175000000000000000000000000000563995
77
72โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000001662278152314372314371271995149101910313257119205339920000000000000000000000000007653129
78
73โรงเรียนวัดดอนตะไล้สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0005386281451292112921077235246099549369123345000000000000000000000000000244266
79
74โรงเรียนอนุบาลสรรพยาสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000001010201181921183921183935812162881018741112102221244563691320000000000000000000000000008487171
80
75โรงเรียนวัดโพธิมงคลสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000628336951495146410549527437224437261844000000000000000000000000000352358
81
76โรงเรียนวัดกำแพงสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000003033146176171230003361124042021161700000000000000000000000000017724
82
77โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณารามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา0000001010001011012133031013031123251341700000000000000000000000000014418
83
78โรงเรียนวัดยางศรีเจริญสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000437538961596155510448437437516617281745000000000000000000000000000372360
84
79โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000641011112217153217153244878151351881422144187815534396641012214104142810380000000000002810389868166
85
80โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000112123235235213325213145000639141125000000000000000000000000000161430
86
81โรงเรียนวัดหาดอาษาสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรพยา000000011123134134347123314123639224161430000000000000000000000000000171734
87
82โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000004596713101222101222551036973101011166127714382866731056115381712290000000000001712296552117
88
83โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000006713921115924159247101710818910196612641012214504090159244483472217390000000000002217398766153
89
84โรงเรียนวัดเทพรัตนวนารามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000006612347910199101976131457187310235448282149000000000000000000000000000373168
90
85โรงเรียนเทพรัตน์สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000061319128201821391821391181978151012221413271672314122672601321392216102611920402868000000000000402868130109239
91
86โรงเรียนวัดอารีทวีวนารามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000004263257411741110919471125763956117815343872000000000000000000000000000414283
92
87โรงเรียนวัดหนองแขมสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000054911102116143016143053829111671051555107293030607714661283112116370000000000002116376760127
93
88โรงเรียนวัดโพธิ์งามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000008311851316824168241592476131071795141451991322644510987151271915132835276200000000000035276211580195
94
89โรงเรียนวัดสนามชัยสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี000000459831112820128203581910741147116395611263460000000000000000000000000000384280
95
90โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000033695141282012820671366121251768148101897164743900000000000000000000000000005951110
96
91โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)สพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000082101569716971651015235527314404415231740000000000000000000000000000322456
97
92โรงเรียนวัดท่ากระแสสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000023512335835812345924633652775122221434373471348101800000000000081018333669
98
93โรงเรียนวัดโพธิ์ทองสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี000000731011284128412101000314022314011751200000000000000000000000000015924
99
94โรงเรียนวัดหัวเด่นสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี00000054971320121729121729761313132645910313616226915465298731043772918826000000000000188267677153
100
95โรงเรียนวัดโฆสิตารามสพป.ชัยนาท(สพฐ.)สรรคบุรี0000007613115161811291811294374711661291423371049133046762131151642617825000000000000178256565130
Loading...