แบบรายงานHI CI อุ่มยาง 60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2560
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง ต.จานลาน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
5ดอนแดง12412354.0712332.4412343.2512310.81492.0013.002.64
9
6อุ่มยาง22121873.2121852.2921852.2921820.92872.0019.002.18
10
7ศรีคูณ19319342.0719331.5519352.5919342.07772.0016.002.07
11
8นาแวง676722.996745.976757.466757.46268.0016.005.97
12
11หนองดั่ง807922.537967.597933.807900.00316.0011.003.48
13
13นาโนน11110121.9810132.9710132.9710110.99404.009.002.23
14
15
หนองหัวลิง
686811.476822.946800.006800.00272.003.001.10
15
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด77777.00
16
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1077777.00
17
ร้อยละ100100100100100
18
19
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
20
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
21
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
22
โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
23
โรงเรียนดอนแดงนาโนน1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
24
โรงเรียน ศรีคูณ900.00900.00900.00900.0036.000.000.00
25
โรงเรียน ศรีคูณวิทยบัลลังก์1800.001800.001800.001800.0072.000.000.00
26
โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
27
ศูนย์เด็กเล็กวัดแสงทอง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
28
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีมงคล600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
29
วัด บ้านดอนแดง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
30
วัด.แสงทอง800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
31
วัด.บ้านศรีคูณ800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
32
วัด.ตรีอรุณรัฐ600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
33
วัด.บ้านหนองดั่ง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
34
วัดบ้านนาโนน800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
35
รพ.สต.อุ่มยาง1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
36
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1414141414.00
37
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 01414141414.00
38
ร้อยละ100100100100100
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu