שוק הפרחים מחירון לקוחות עסקיים ופרטיים : מחירים ואיכות ללא תחרות