รายงานเวชภัณฑ์ของรพสต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
แบบฟอร์รายงานเวชภัณฑ์
2
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
4
ลำดับสถานบริการเวชภัณฑ์ยา(บาท)เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(บาท)ผู้ใช้บริการ
5
มูลค่าจ่าย
คงคลังอัตรา
มูลค่าจ่าย
คงคลังอัตราคนครั้ง
6
1
หนามแท่ง
4,587.8053,217.9511.601,451.902,966.142.04292344
7
2นาทอย14,434.1433,243.182.302,976.004,421.421.49315651
8
3ดงนา2,300.526,451.802.80810.211,210.571.495677
9
4
โหง่นขาม
1,125.304,261.753.79358.00757.242.1244105
10
5
ห้วยหมาก
9,225.4037,920.504.113,249.622,086.430.642371,428
11
6คำใหล2,781.006,391.882.305,960.333,651.330.61211259
12
7จันทัย2,289.885,089.432.22575.603,466.246.02150170
13
8
หนองขุ่น
5,025.3022,467.154.473,245.923,534.351.09148171
14
9นาแค20,936.4870,000.003.34320.005,746.1517.96155791
15
10บก17,595.9518,396.291.053,211.192,083.800.65349370
16
11ตะบ่าย13,000.0018,098.871.391,050.003,236.583.08272313
17
12คำบง2,351.1840,957.1517.420.005,316.89#DIV/0!44536
18
13ภูหล่น6,783.0010,360.001.536,890.007,000.001.02190203
19
14
คำหมาไน
2,474.003,706.601.501,030.001,429.731.39170220
20
15
ลาดควาย
12,990.0032,370.752.494,297.901,251.130.29532732
21
16
ดอนใหญ่
19,824.1439,701.542.003,652.623,686.671.01451577
22
รวมทั้งสิ้น137,724.09402,634.842.9239,079.2951,844.671.333,616.006,947.00
Loading...