lich thi hoc ky 1 - 2017-2018 (09-11-2017).xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018
2
KHOA CÔNG NGHỆ
3
4
STTMã MHTên môn họcNhómSố SVSố CBNgày thi
Phòng thi
Số phút thi
GiờCán Bộ Giảng Dạy
5
1CN546Sản xuất tinh gọn1351 CB22/11/2017301/CN607h30Võ Trần Thị Bích Châu
6
2CN546Sản xuất tinh gọn1351 CB22/11/2017302/CN607h30Võ Trần Thị Bích Châu
7
3CN546Sản xuất tinh gọn2582 CB22/11/2017307/CN607h30Võ Trần Thị Bích Châu
8
4CN160Kỹ thuật thực phẩm đại cương1422 CB22/11/2017302/CN909h50Trương Văn Thảo
9
5CN209Vận trù học 2- QLCN1802 CB23/11/2017309/CN607hPhan Thanh Lương
10
6CN177An toàn điện1452 CB23/11/2017306/CN607hTrần Anh Nguyện
11
7CN177An toàn điện1301 CB23/11/2017302/CN607hTrần Anh Nguyện
12
8CN349Kết cấu bê-tông công trình dân dụng1402 CB23/11/2017301/CN608h30Hồ Ngọc Tri Tân
13
9CN349Kết cấu bê-tông công trình dân dụng1402 CB23/11/2017302/CN608h30Hồ Ngọc Tri Tân
14
10CT134Mạch tương tự1402 CB24/11/2017307/CN607hDương Thái Bình
15
11CT134Mạch tương tự1402 CB24/11/2017308/CN607hDương Thái Bình
16
12CT143Lập trình hệ thống1412 CB24/11/2017307/CN609hDương Thái Bình
17
13CT143Lập trình hệ thống1402 CB24/11/2017308/CN609hDương Thái Bình
18
14CN408Quản lý sản xuất1261 CB24/11/2017205/KH6015h30Nguyễn Thắng Lợi
19
15CN191Mạch điện 21502 CB24/11/2017306/CN757hNguyễn Thái Sơn
20
16CN306Máy bơm và trạm bơm1261 CB24/11/2017PTN607h30Trần Văn Hừng
21
17CN343Đàn Hồi ƯD và PP Phần tử hữu hạn2612 CB24/11/2017309/CN9013h30Lê Tuấn Tú
22
18CN439Kỹ thuật điều hòa nhiệt độ & thông gió1281 CB24/11/2017302/CN6015h20Nguyễn Thuần Nhi
23
19KC204Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện1341 CB25/11/2017309/CN9013h30Đỗ Nguyễn Duy Phương
24
20KC204Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện2271 CB25/11/2017309/CN9013h30Đỗ Nguyễn Duy Phương
25
21KC243Tổ chức thi công và an toàn lao động1502 CB27/11/2017308/CN907hTrần Hoàng Tuấn
26
22KC243Tổ chức thi công và an toàn lao động1322 CB27/11/2017303/CN907hTrần Hoàng Tuấn
27
23KC243Tổ chức thi công và an toàn lao động2562 CB27/11/2017309/CN907hCù Ngọc Thắng
28
24KC117Kỹ thuật đo1301 CB27/11/2017301/CN607hĐinh Mạnh Tiến
29
25KC117Kỹ thuật đo2311 CB27/11/2017302/CN607hĐinh Mạnh Tiến
30
26CN151Kỹ thuật số - CN1652 CB27/11/2017309/CN6010h30Huỳnh Kim Hoa
31
27CN151Kỹ thuật số - CN2642 CB27/11/2017301/CN6010h30Nguyễn Thị Trâm
32
28CN151Kỹ thuật số - CN3602 CB27/11/2017302/CN6010h30Nguyễn Thị Trâm
33
29CN151Kỹ thuật số - CN4652 CB27/11/2017306/CN6010h30Nguyễn Minh Luân
34
30CT136Mạch số1482 CB27/11/2017301/CN909hTrần Hữu Danh
35
31CT136Mạch số1472 CB27/11/2017302/CN909hTrần Hữu Danh
36
32CN189Cơ học lưu chất - CK1482 CB27/11/2017306/CN909hThiều Quang Quốc Việt
37
33CN189Cơ học lưu chất - CK1472 CB27/11/2017307/CN909hThiều Quang Quốc Việt
38
34CT148Lý thuyết mạch1412 CB27/11/2017301/CN9013h30Lương Vinh Quốc Danh
39
35CT148Lý thuyết mạch1402 CB27/11/2017302/CN9013h30Lương Vinh Quốc Danh
40
36CT148Lý thuyết mạch2412 CB27/11/2017306/CN9013h30Lê Thành Nghiêm
41
37CT148Lý thuyết mạch2402 CB27/11/2017307/CN9013h30Lê Thành Nghiêm
42
38CT148Lý thuyết mạch3492 CB27/11/2017308/CN9013h30Lê Thành Nghiêm
43
39CT148Lý thuyết mạch3301 CB27/11/2017303/CN9013h30Lê Thành Nghiêm
44
40CT148Lý thuyết mạch4702 CB27/11/2017309/CN9013h30Võ Ngọc Lợi
45
41KC106Cơ học đất1482 CB27/11/2017308/CN9015h30Hoàng Vĩ Minh
46
42KC106Cơ học đất1301 CB27/11/2017303/CN9015h30Hoàng Vĩ Minh
47
43KC106Cơ học đất2502 CB27/11/2017301/CN9015h30Trần Thị Phượng
48
44KC106Cơ học đất2502 CB27/11/2017302/CN9015h30Trần Thị Phượng
49
45CN149Truyền động thủy lực và khí nén1482 CB27/11/2017306/CN9015h30Ngô Quang Hiếu
50
46CN149Truyền động thủy lực và khí nén1301 CB27/11/2017307/CN9015h30Ngô Quang Hiếu
51
47CN149Truyền động thủy lực và khí nén2682 CB27/11/2017309/CN9015h30Lê Phan Hưng
52
48CT138Toán kỹ thuật1442 CB28/11/2017301/CN1207hNguyễn Thanh Tùng
53
49CT138Toán kỹ thuật1442 CB28/11/2017302/CN1207hNguyễn Thanh Tùng
54
50CT138Toán kỹ thuật2442 CB28/11/2017306/CN1207hLê Hải Toàn
55
51CT138Toán kỹ thuật2442 CB28/11/2017307/CN1207hLê Hải Toàn
56
52CT138Toán kỹ thuật3522 CB28/11/2017308/CN1207hLê Hải Toàn
57
53CT138Toán kỹ thuật3351 CB28/11/2017303/CN1207hLê Hải Toàn
58
54CT138Toán kỹ thuật4802 CB28/11/2017309/CN1207hVõ Ngọc Lợi
59
55CT138Toán kỹ thuật5872 CB28/11/2017TVK1207hVõ Ngọc Lợi
60
56CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt1612 CB28/11/2017301/CN609h30Nguyễn Thuần Nhi
61
57CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt1301 CB28/11/2017302/CN609h30Nguyễn Thuần Nhi
62
58CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt2552 CB28/11/2017306/CN609h30Nguyễn Thuần Nhi
63
59CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt2301 CB28/11/2017307/CN609h30Nguyễn Thuần Nhi
64
60CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt3602 CB28/11/2017309/CN609h30Trần N Phương Lan
65
61CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt3351 CB28/11/2017308/CN609h30Trần N Phương Lan
66
62CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt4602 CB28/11/2017TVK609h30Trần N Phương Lan
67
63CN139Nhiệt động lực học & truyền nhiệt4351 CB28/11/2017303/CN609h30Trần N Phương Lan
68
64CN100Nhập môn kỹ thuật1502 CB28/11/2017103/B14510h45Nguyễn Chí Ngôn
69
65CN100Nhập môn kỹ thuật1351 CB28/11/2017104/B14510h45Nguyễn Chí Ngôn
70
66CN100Nhập môn kỹ thuật2502 CB28/11/2017105/B14510h45Trần Thanh Hùng
71
67CN100Nhập môn kỹ thuật2351 CB28/11/2017106/B14510h45Trần Thanh Hùng
72
68CN100Nhập môn kỹ thuật3502 CB28/11/2017107/B14510h45Nguyễn Minh Luân
73
69CN100Nhập môn kỹ thuật3341 CB28/11/2017108/B14510h45Nguyễn Minh Luân
74
70CN100Nhập môn kỹ thuật4502 CB28/11/2017109/B14510h45Võ Minh Trí
75
71CN100Nhập môn kỹ thuật4341 CB28/11/2017110/B14510h45Võ Minh Trí
76
72CN100Nhập môn kỹ thuật5502 CB28/11/2017209/B14510h45Nguyễn Văn Cương
77
73CN100Nhập môn kỹ thuật5351 CB28/11/2017210/B14510h45Nguyễn Văn Cương
78
74CN542Kinh tế kỹ thuật1712 CB28/11/2017309/CN6013h30Phan Thanh Lương
79
75CN542Kinh tế kỹ thuật2462 CB28/11/2017301/CN6013h30Phan Thanh Lương
80
76CN542Kinh tế kỹ thuật2301 CB28/11/2017302/CN6013h30Phan Thanh Lương
81
77CN542Kinh tế kỹ thuật3462 CB28/11/2017306/CN6013h30Phan Thanh Lương
82
78CN542Kinh tế kỹ thuật3301 CB28/11/2017307/CN6013h30Phan Thanh Lương
83
79CN542Kinh tế kỹ thuật4462 CB28/11/2017308/CN6013h30Phan Thanh Lương
84
80CN542Kinh tế kỹ thuật4301 CB28/11/2017303/CN6013h30Phan Thanh Lương
85
81NS108Kỹ thuật điện - CNTP1702 CB28/11/2017309/CN6015hLê Vĩnh Trường
86
82NS108Kỹ thuật điện - CNTP2402 CB28/11/2017308/CN6015hLê Vĩnh Trường
87
83NS108Kỹ thuật điện - CNTP2301 CB28/11/2017303/CN6015hLê Vĩnh Trường
88
84NS108Kỹ thuật điện - CNTP3432 CB28/11/2017301/CN6015hQuách Ngọc Thịnh
89
85NS108Kỹ thuật điện - CNTP4562 CB28/11/2017302/CN6015hQuách Ngọc Thịnh
90
86CN189Cơ học lưu chất - CK3452 CB28/11/2017306/CN9015hVõ Mạnh Duy
91
87CN189Cơ học lưu chất - CK3301 CB28/11/2017307/CN9015hVõ Mạnh Duy
92
88CT141Kỹ thuật Vi xử lý1552 CB28/11/2017TT.KTVXL&VĐK13h30Trẫn Hữu Danh
93
89CT141Kỹ thuật Vi xử lý2592 CB29/11/2017TT.KTVXL&VĐK13h30Trẫn Hữu Danh
94
90CT391Cơ sở viễn thông1692 CB29/11/2017309/CN1207hLê Hải Toàn
95
91CT391Cơ sở viễn thông2502 CB29/11/2017308/CN1207hLê Hải Toàn
96
92CT391Cơ sở viễn thông2301 CB29/11/2017303/CN1207hLê Hải Toàn
97
93CN500Cơ học ứng dụng1572 CB29/11/2017301/CN907hNgô Quang Hiếu
98
94CN500Cơ học ứng dụng2542 CB29/11/2017302/CN907hNgô Quang Hiếu
99
95CN479Thủy văn công trình - Cầu đường1482 CB29/11/2017306/CN607hHồ Thị Kim Thoa
100
96CN555Hệ thống máy và thiết bị lạnh1161 CB29/11/2017307/CN907hVõ Mạnh Duy
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu