สำเนา โทรศัพท์ มจพ ระยอง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
2
ลำดับ
ห้อง (CB)
ชื่อนามสกุลnamelastname
เบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
เครื่องไอพีโฟน
email
3
0MUL 1-1กองงานกองงานกองงานกองงานกองงาน0038-62-7000
adrayong@op.kmutnb.ac.th
(อีเมลส่วนกลาง)
4
1MUL 1-1นางน้ำฝนศรีโพธิ์NumphonSripho
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงาน
มจพ. วิทยาเขตระยอง
1100038-62-7031
openstage 15-1
numphon.s@op.kmutnb.ac.th
5
3MUL 1-1นายจิรพงศ์
ศุภประดิษฐ์กุล
JirapongSupapraditkun
นักประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร)
1102038-62-7000
YealinkT23-1
jirapong.s@op.kmutnb.ac.th
6
4MUL 1-1นางสาวดลทิชาเดชาปัญญาสถิตDOLTICHADACHAPAYYASTHIT
นักวิชาการพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อบริษัท)
1103038-62-7000
openstage 15-4
dolticha.d@op.kmutnb.ac.th
7
5MUL 1-1นายเดชาชัยแบ่งสันเทียะDACHACHAIBANGSUNTIA
นักวิชาการศึกษา (หัวหน้ากลุ่นงานวิชาการ)
1104038-62-7000
YealinkT23-2
dachachai.b@op.kmutnb.ac.th
8
7MUL 1-1นายปรมินทร์มีมงคลPORAMINMEEMONGKOL
บุคลากร (งานรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย)
1106038-62-7000
YealinkT23-4
poramin.m@op.kmutnb.ac.th
9
8MUL 1-1นายนิภัทร์สุวรรณNIPATSUWAN
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)
1107038-62-7000
YealinkT23-7
nipat.s@op.kmutnb.ac.th
10
9MUL 1-1นายพนพลวรนุชPANAPONVORRANUCH
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)
1108038-62-7000
openstage 15-5
panapon.v@op.kmutnb.ac.th
11
10MUL 1-1
นางสาวจุฑามณี
จันทร์พันธ์JUTAMANEEJANPHAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้ากลุ่นงานบริหาร)
1109038-62-7000
YealinkT23-5
jutamanee.j@op.kmutnb.ac.th
12
11MUL 1-1นางสาวพัชรีบุญทอPATCHAREEBOONTHOR
นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงินและบัญชี)
1110038-62-7000
YealinkT23-6
patcharee.b@op.kmutnb.ac.th
13
12MUL 1-1
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ
ขัดสายSUMETCUTSAIวิศวกรไฟฟ้า (งานอาคารและระบบไฟฟ้า)1111038-62-7000
YealinkT23-8
sumet.c@op.kmutnb.ac.th
14
15MUL 1-1นางบุศราสิทธิศศิธรbutsarasittisasitorn
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเอกสารธุการ จองรถตู้ จองห้องประชุม)
1114038-62-7000
YealinkT23-10
butsara.s@op.kmutnb.ac.th
15
16MUL 1-1
นางสาวฐิตาภัทร์
วิทยารุ่งไพศาล
Titaphatwittayarung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการและนักศึกษา)
1115038-62-7000
YealinkT23-11
titaphat.w@op.kmutnb.ac.th
16
19MUL 1-1นางเพ็ญพิชชาสาคเรศPhenphitchaSakharetพนักงานบริการ (อาคารอเนกประสงค์)1117038-62-7026
openstage 15-3
17
21MUL 1-1นายรินทวัชรปานวิเศษRintawatPanwisetพนักงานบริการ
YealinkT23-15
18
19
20
เครื่องส่งเอกสาร FAX อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
21
MUL 1-3FAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงาน1002038-62-7000
panasonic kxfp701
22
MUL 1-4FAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงาน1003038-62-7000
panasonic kxfp701
23
MUL 1-5FAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงาน1004038-62-7000
panasonic kxfp701
24
MUL 1-6FAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงานFAX กองงาน1005038-62-7000
panasonic kxfp701
25
26
27
สำนักหอสมุดระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5-6
28
MUL 5-1นางสุพัตราพูนแก้วSUPATTRAPOONKAEWนักเอกสารสนเทศ1501038-62-7000
YealinkT23-1
supattra.p@op.kmutnb.ac.th
29
MUL 5-1นายธนัชเดชาปัญญาสถิตTHANATDACHAPAYYASTHITนักเอกสารสนเทศ1500038-62-7000
YealinkT23-1
thanat.d@op.kmutnb.ac.th
30
31
ติดต่องานบริการทั่วไปอาคารเรียนรวม
32
CB 3-1นางละม่อมมีบุญLamomMibun
พนักงานบริการ (อาคารเรียนรวม ชั้น 3)
1116038-62-7000
YealinkT23-14
33
CB 1-1ห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาล (อาคารเรียนรวม ชั้น 1)1119038-62-7000
YealinkT23-22
34
35
ติดต่อสอบถามข้อมูลหอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา
36
MUL 1-1นางณิชชาหงษ์วิไลNITCHAHONGWILAI
นักวิชาการศึกษา (ผู้ควบคุมดูแลหอพัก)
1105038-62-7000
YealinkT23-3
nitcha.h@op.kmutnb.ac.th
37
DOMI 1-1นางสาวปุณิกาธิยะแสงPunicaTiyasang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพัก น.ศ.)
1118038-62-7000
YealinkT23-17
38
DOMI 1-1นายชาญชัยวิทยาลัยChanchaiWittayalaiช่างประจำอาคาร (หอพัก น.ศ.)1120038-62-7000
YealinkT23-18
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กองงานระยอง
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
 
 
Main menu