პირველი კურსი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
I კურსი
2
სამართლის სკოლა
3
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
4
მსოფლიო ისტორია და საქართველოერეკლე ასტახიშვილი, ლალი ეზუგბაია05.02.201815:003,5 სთ
5
შესავალი სამოქალაქო სამართალშიდიმიტრი ძაგნიძე, ალექსანდრე მაჭარაშვილი07.02.201813:303 სთ
6
ლიტერატურა და ხელოვნება+არჩევითიზაალ ჩხეიძე09.02.201810:302 სთ
7
საყოველთაო მათემატიკა17-1,17-2 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201810:301 სთ
8
საგანდავალიანებული16:30
9
ეკონომიკის საფუძვლები17-1,17-2 ჯგუფებიბადრი გელიტაშვილი16.02.201810:301,5 სთ
10
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
11
აზია-აფრიკის სკოლა
12
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
13
მსოფლიო ისტორია და საქართველო(+არჩევითი)ერეკლე ასტახიშვილი, ლალი ეზუგბაია06.02.201816:003,5 სთ
14
ლიტერატურა და ხელოვნებაზაალ ჩხეიძე09.02.201813:302 სთ
15
საყოველთაო მათემატიკა17-3,17-4 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201812:301 სთ
16
საგანდავალიანებული16:30
17
ეკონომიკის საფუძვლები17-3,17-4 ჯგუფებითემურ კუპრავა16.02.201813:001,5 სთ
18
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
19
მართვის სკოლა
20
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
21
მსოფლიო ისტორია და საქართველოერეკლე ასტახიშვილი, ლალი ეზუგბაია05.02.201815:003,5 სთ
22
ლიბრი მაგნი 1გიორგი კეკელიძე, ზაალ ჩხეიძე07.02.201817:002 სთ
23
ლიტერატურა და ხელოვნებაზაალ ჩხეიძე09.02.201813:302 სთ
24
საყოველთაო მათემატიკა17-5,17-6 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201814:301 სთ
25
საგანდავალიანებული16:30
26
ეკონომიკის საფუძვლები17-5,17-6 ჯგუფებიზაზა გელაშვილი16.02.201815:001,5 სთ
27
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
28
ხელოვნების სკოლა
29
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
30
მსოფლიო ისტორია და საქართველო(+არჩევითი)ერეკლე ასტახიშვილი, ლალი ეზუგბაია06.02.201816:003,5 სთ
31
ანატომიის საფუძვლებიცეზარ გოლეთიანი07.02.201817:001,5 სთ
32
საყოველთაო მათემატიკა17-5,17-6 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201814:301 სთ
33
საგანდავალიანებული16:30
34
ეკონომიკის საფუძვლები17-5,17-6 ჯგუფებიზაზა გელაშვილი16.02.201815:001,5 სთ
35
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
36
ფიზიკის სკოლა
37
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
38
ბუნებისმეტყველება17-7,17-8,17-9,17-10,17-11 ჯგუფებივაჟა ბერეჟიანი, ნინა კულიკოვა05.02.201810:301,5 სთ
39
17-12,17-13,17-14 ჯგუფები+არჩევითი13:00
40
აზროვნების მათემატიკური წესი17-7,17-8,17-9 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201810:301 სთ
41
17-10,17-11,17-12 ჯგუფები12:30
42
17-13,17-14 ჯგუფები14:30
43
საგანდავალიანებული16:30
44
ზოგადი ფიზიკის მათემატიკური მეთოდებიგიორგი ჯორჯაძე17.02.201813:003 სთ
45
ინჟინერიის სკოლა
46
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
47
ბუნებისმეტყველება17-7,17-8,17-9,17-10,17-11 ჯგუფებივაჟა ბერეჟიანი, ნინა კულიკოვა05.02.201810:301,5 სთ
48
17-12,17-13,17-14 ჯგუფები+არჩევითი13:00
49
კალკულუსილევან სიგუა12.02.201814:002,5 სთ
50
აზროვნების მათემატიკური წესი17-7,17-8,17-9 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201810:301 სთ
51
17-10,17-11,17-12 ჯგუფები12:30
52
17-13,17-14 ჯგუფები14:30
53
საგანდავალიანებული16:30
54
ეკონომიკის საფუძვლები17-13,17-14 ჯგუფებიბადრი გელიტაშვილი16.02.201810:301,5 სთ
55
17-8,17-11,17-12 ჯგუფებითემურ კუპრავა13:00
56
17-7,17-9,17-10 ჯგუფებიზაზა გელაშვილი15:00
57
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
58
მაქსის სკოლა
59
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
60
პროგრამირების მეთოდოლოგია17-7,17-8,17-9,17-10,17-11,17-12,17-13,17-14 ჯგუფები, ფიზიკა მეორე კურსი, ინჟინერია მეორე კურსი, არჩევითი და საგანდავალიანებული, სასერთიფიკატოშოთა ღვინეფაძე01.02.201810:003 სთ
61
მაინორი, მობილობა13:303 სთ
62
ბუნებისმეტყველება17-7,17-8,17-9,17-10,17-11 ჯგუფებივაჟა ბერეჟიანი, ნინა კულიკოვა05.02.201810:301,5 სთ
63
17-12,17-13,17-14 ჯგუფები+არჩევითი13:00
64
დისკრეტული მათემატიკა (+საგანდავალიანებული)ნიკოლოზ ციმაკურიძე08.02.201816:301 სთ და 40 წთ
65
აზროვნების მათემატიკური წესი17-7,17-8,17-9 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201810:301 სთ
66
17-10,17-11,17-12 ჯგუფები12:30
67
17-13,17-14 ჯგუფები14:30
68
საგანდავალიანებული16:30
69
ეკონომიკის საფუძვლები17-13,17-14 ჯგუფებიბადრი გელიტაშვილი16.02.201810:301,5 სთ
70
17-8,17-11,17-12 ჯგუფებითემურ კუპრავა13:00
71
17-7,17-9,17-10 ჯგუფებიზაზა გელაშვილი15:00
72
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
73
ბიზნეს სკოლა
74
საგანილექტორიგამოცდის თარიღიგამოცდის დროგამოცდის ხანგრძლივობა
75
Excelარჩევითინანა ბოჭორიშვილი, მარიამ კიკალეიშვილი, გიორგი ხომერიკი27.01.201813:302,5 სთ
76
17-7,17-8,17-9,17-10,17-11,17-12,17-13,17-14 ჯგუფები17:00
77
ბუნებისმეტყველება17-7,17-8,17-9,17-10,17-11 ჯგუფებივაჟა ბერეჟიანი, ნინა კულიკოვა05.02.201810:301,5 სთ
78
17-12,17-13,17-14 ჯგუფები+არჩევითი13:00
79
ბიზნესის საფუძვლები17-7,17-8,17-9,17-10,17-11,17-12,17-13,17-14 ჯგუფებიდავით მარკოზაშვილი, გიორგი ბისიეიშვილი07.02.201810:302 სთ
80
არჩევითი13:30
81
ლიტერატურა და ხელოვნება17-12,17-13,17-14 ჯგუფებიზაალ ჩხეიძე09.02.201813:302 სთ
82
17-7,17-8,17-9,17-10,17-11 ჯგუფები16:00
83
აზროვნების მათემატიკური წესი17-7,17-8,17-9 ჯგუფებიამირან ამბროლაძე14.02.201810:301 სთ
84
17-10,17-11,17-12 ჯგუფები12:30
85
17-13,17-14 ჯგუფები14:30
86
საგანდავალიანებული16:30
87
ეკონომიკის საფუძვლები17-13,17-14 ჯგუფებიბადრი გელიტაშვილი16.02.201810:301,5 სთ
88
17-8,17-11,17-12 ჯგუფებითემურ კუპრავა13:00
89
17-7,17-9,17-10 ჯგუფებიზაზა გელაშვილი15:00
90
არჩევითიბადრი, გელიტაშვილი, თემურ კუპრავა, ზაზა გელაშვილი17:00
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu