R89 SHAPE
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
AnnotationDesign_NameProject_Name
Sequence_ID
SequenceStructure
Signal_to_Noise
SNrating
Score
Score_Min
Score_Max
Score_Thresh
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30X31X32X33X34X35X36X37X38X39X40X41X42X43X44X45X46X47X48X49X50X51X52X53X54X55X56X57X58X59X60X61X62X63X64X65X66X67X68X69X70X71X72X73X74X75X76X77X78X79X80X81X82X83X84X85X86X87X88
2
1Meechl 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4873440
GGAAUAACCUGCAUACUAAAAGCUGUAUGCAGGAUAUGAUCGAACGAUCAGAAGGGUAUACAGCAAAAGAUACACUUCGGUGUAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
8.383good97.30.0891.1540.6220.72431.45241.4521.48211.50331.55450.82770.17520.07450.1260.12980.08330.56650.4420.34820.33443.80892.10261.45911.56031.31630.78760.78760.47360.04990.01240.02510.0166-0.00820.05810.03320.07480.18561.62010.88941.39640.09920.20720.40410.09440.16261.70662.80430.93840.54640.30420.27530.12050.18230.34860.85990.97020.36780.24590.60571.15951.03811.62591.04250.80920.48080.63470.70030.91561.31950.58470.82720.74790.14160.13740.08880.13140.13660.07220.14660.39470.16910.21060.3612000000000
3
2jandersonlee 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4876334
GGAAGAACCUGAAUAGUAAAACAUCUAUUCAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGGAAUAGAUGAAAAGAGUGACUUCGGUCACUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
6.048good840.0670.8530.460.21870.8710.80160.54330.9541.20740.86570.15070.12720.23061.00540.91221.49780.98541.1021.1381.81091.61841.40071.20240.56530.13170.32780.2260.04430.0164-0.00220.02790.01860.02320.08820.66850.42441.69910.53880.50810.06720.02620.09920.04080.04350.16840.75090.46160.4320.09850.12360.01390.07160.10220.35070.50040.07560.07650.14740.37120.34460.44360.30550.20310.2570.53090.22130.85591.39831.09560.8660.88350.20730.08570.24410.09270.19670.07920.23610.69070.16150.18140.2633000000000
4
3janetmason 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4876534
GGAACAACCUAAUAUAAAUAAGUAUAUAUUAGGAUAUAUACGAAAGUAUAGAAGGGAUAUAUAUAAAAGCUUAACUUCGGUUAAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.693
medium
90.70.0721.3120.6920.57161.5931.50610.34630.91521.07980.77580.07210.0063-0.03970.86770.54010.0450.17950.20630.37791.24453.24651.42770.54540.6190.65120.29440.48740.1551-0.07860.13440.17222.225.12750.64530.81160.8561.27030.47140.38330.30530.07330.1920.19140.09560.41171.1830.75260.97050.29310.26160.54770.55170.51290.59450.97250.35940.31140.12030.58780.14590.30841.33841.30662.61371.47822.5982.68061.13131.16821.1030.77610.21510.26180.12820.15990.39230.10590.40760.63490.39290.55670.7905000000000
5
4janetmason 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4880613
GGAAUAACCUAUAUAUGAAAAGUAAUAUAUAGGAUAUAUACGAAAGUAUAGAAGGAUAUAUUACAAAAGGUAUGCUUCGGCAUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.825
medium
920.111.2130.661-0.09771.01991.17681.62071.41791.90650.91530.32330.17910.25410.91760.57991.01331.04460.92930.46112.75022.28662.42791.39371.25410.52131.15850.23310.11190.02180.05460.16350.08160.070.10850.51250.18161.21560.25510.92030.13450.14690.21580.043900.23431.23590.47990.54880.21210.21950.1940.33830.25630.75850.75240.36090.7410.79870.96030.44631.42020.64831.07250.79720.66941.01261.16810.73921.39411.11550.50970.26330.26230.14960.23290.17660.26430.37290.92580.27960.6390.7552000000000
6
5janetmason 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4880638
GGAAUAACCUAUACAUGAAAAGUAAUGUAUAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGAUACAUUACAAAAGGUAACCUUCGGGUUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.074
medium
90.70.0561.0140.5350.20030.92521.70831.41041.74151.81990.62120.05640.2530.38881.0211.060.58980.19230.97270.53261.71772.19992.5991.21191.52450.72520.63170.8010.1533-0.038-0.0299000.10930.04650.71310.26061.64380.44870.84270.18450.0410.10230.04090.02040.38671.18810.49560.41390.05910.04890.11780.09760.23440.58010.72670.20640.64230.59930.92390.61520.58940.43311.09480.76450.70790.68021.22111.02710.57960.90940.49680.14740.15780.11030.05740.1670.0940.11160.45040.1240.43450.1399000000000
7
6Meechl 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4882151
GGAAAAAUCUACAGACAAAAAGUAGUCUGUAGGAUAUGUACGAACGUACAGAAGGAUAGAUUGCAAAAGAAGCACUUCGGUGUUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.778
medium
960.0441.2450.6440.75041.88781.56671.51971.14191.20721.21780.50510.0438-0.02840.0437-0.0361-0.0360.04370.17441.00110.50272.0652.03361.87531.70881.57741.45861.3720.31540.07000.0350.03440.13960.31261.1761.51590.87751.16650.28850.02560.15630.05710.07621.90262.70770.71631.12380.37290.28570.19940.0580.47310.71880.90730.45510.76651.18842.16541.19240.96771.46662.36011.01090.8270.82670.83380.91720.8780.73790.61180.44070.50530.34480.27530.26410.10140.12150.40870.11050.25020.3386000000000
8
7Hyphema 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4882859
GGAAAAACCUGAGUGCAACAAUCAGCACUCAGGAUAUCGACGAAAGUCGAGAAGGGAGUGCUGAAAAACAGCUACUUCGGUAGCUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
2.968
medium
89.30.0790.890.4850.37881.83241.31131.05611.75411.21211.24610.25940.18480.14750.43270.61710.43290.46580.60390.78141.20021.14790.71081.28451.34650.36010.24270.11530.063300000.03160.09480.9840.9692.09750.24190.91750.08720.0581-0.01370.0290.08690.01731.02440.52180.73990.08290.111300.11110.11090.55030.60010.14790.2420.21390.53040.43580.2750.23720.22020.32330.20831.05071.14031.65151.06350.82890.72490.14130.15050.07510.04680.12150.07920.29440.92690.29960.56750.4066000000000
9
8Meechl 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4884286
GGAAAAACCUAGAUGCUAAAAGUUGCAUCUAGGAUAUGUACUAACGUACAGAAGGAGAUGCAACAAAACAAGUUCUUCGGAACUUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
5.622good920.0631.1050.5840.79411.56331.68591.2141.41581.27870.94780.07760.30330.56220.32840.63790.67550.56040.68160.62492.40282.07921.64061.231.5671.14370.81360.49770.052-0.0169-0.0040.0297-0.03370.06260.02220.48080.46021.74850.91911.28060.24590.11960.18720.26760.12223.24692.60370.63130.80960.20060.12320.19210.12250.25070.64611.03090.35450.30310.92380.24350.83550.79210.63610.29750.76910.70470.54940.32330.81711.19630.79190.52740.106-0.03580.0380.06590.00520.04270.11630.67180.19990.16360.1283000000000
10
9jandersonlee 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4885817
GGAAGAACCUGCAUAGAAGAAGUACUAUGCAGGAUAUCUACUAACGUAGAGAAGGGUAUAGUACAAAAGAGGUACUUCGGUACCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
9.351good98.70.0561.0790.5670.56830.75530.64460.40060.81511.05141.0120.03290.00310.08550.03890.05250.14670.20620.10870.44431.80471.18882.37311.76061.24461.5831.75270.77120.03770.05610.0372-0.00590.00623.00E-040.02490.09920.29251.27771.16221.6790.18090.06960.13640.38560.11231.99712.25080.5220.6520.49640.29550.22910.57190.33540.87771.03840.45580.2630.79020.94420.95161.46990.78340.8240.73540.75080.84290.53120.86550.87580.63290.68370.20460.16690.11540.08850.20210.1070.14280.51340.22630.29760.2439000000000
11
10Hyphema 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4886437
GGAAAAACCUAACUGCAACAAGUAGCAGUUAGGAUAUCGACGAAAGUCGAGAAGGAAUUGCUACAAAACGAUCACUUCGGUGAUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.539
medium
1000.0971.0630.580.62851.64381.49831.2041.10591.05560.99160.340.07550.13180.31870.26520.11930.14860.35120.25782.00541.69111.89581.69731.6232.06191.02651.23540.3-0.00320.089800.02990.17920.08950.23770.40211.4630.70421.42410.02790.0557-0.00520.11120.00870.29041.40890.40410.66690.15330.05320.02660.18550.22460.60130.95480.38490.3320.77931.33951.10710.6030.26090.36021.0130.66181.13170.40411.02610.55340.82890.47640.11870.16140.1180.15020.3940.12770.34851.08170.45520.41440.3839000000000
12
11jandersonlee 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4887736
GGAAGAACCUGAUAUGAGAAAGUACAUAUCAGGAUAUGAUCUAACGAUCAGAAGGGAUAUGUAUAAAAGAGCAUCUUCGGAUGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
5.996good960.1091.20.6550.65160.70930.6470.27030.83511.3450.94060.02710.07860.09070.18680.52070.41280.45070.29110.6571.22142.36692.1061.70061.35051.39591.02250.6610.06590.0170.06070.0195000.03150.21730.41271.42271.02050.96690.21070.27080.24290.15090.0932.03441.95820.42820.21570.16250.27390.09990.18090.38850.89980.68530.26340.25040.35560.57021.21720.58681.13490.69071.10780.82441.51881.56092.24871.35430.71410.68720.38730.20480.16890.11470.42370.14870.49040.94490.2230.43270.2816000000000
13
12Mayanne 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4890999
GGAAAUACCUAUAAAUGAAAACGUGUUUAUAGGAUAUUCUCAAAAGAGAAGAAGGAUAAAUAUGAAAACGUCUAGUUCGCUAGACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.973
medium
93.30.1091.5780.8430.3990.64611.23240.2690.85110.60960.6043000.16440.10940.29370.32520.22450.34260.40015.67382.07522.57711.67580.52820.57731.67351.81410.28790.3152-0.02440.04910.04080.16290.06480.08910.02821.94040.20261.01490.08910.09610.37430.79260.76041.64741.28941.08721.141.00620.45511.09571.07680.69411.4640.93040.45890.42741.2582.40911.59511.90651.23612.0871.40872.06561.07972.65071.7761.24860.95650.19860.13370.14290.10880.0555-0.00740.14180.54841.5210.35430.64990.9633000000000
14
13Mayanne 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4891150
GGAAAUACCUAUACACAUAAACACGUGUAUAGGAUAUUCUCAAAAGAGAAGAAGGAUACAUGUGAAAACGUAGAAUUCGUUCUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.425
medium
93.30.0911.2580.6750.1480.51710.60030.61160.67640.59550.36820.12250.15280.00590.27380.09120.01520.16840.34640.41071.9671.73941.78641.80480.90320.53050.31470.79830.12790.07660.05110.0012-0.04860.05220.07760.10390.17842.09940.45121.03170.16730.08370.6740.71340.8591.4291.33231.62791.05840.88230.60351.47080.9090.65821.06821.28280.56550.73140.84522.03021.10960.89640.67651.0721.20071.40890.36061.67130.80551.03760.66840.28220.13920.0340.13110.04850.22710.1750.48691.28530.25450.63991.5823000000000
15
14Mayanne 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4891817
GGAAAUACCUAUACACAUAAACACGUGUAUAGGAUAUUCUCAAAAGAGAAGAAGGAUACAUGUGAAAACGUCUGAUUCGUCAGACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.967
medium
90.70.0931.2630.6780.56590.65560.9610.580.74330.80470.72210.06610.10560.11280.2650.15230.27690.14830.15530.1122.07941.72781.70721.28560.810.66020.22630.66720.07070.0670.09270.02230.0223-0.03740.07030.31010.23181.78820.55870.8640.19310.1880.46050.62010.87641.68371.13871.47231.36611.19580.7491.2251.02920.79881.2661.35540.57850.3930.97541.80831.1591.10890.71271.27551.13491.25410.43541.70821.04111.3220.88410.26620.03350.0850.09770.07930.06420.18870.53981.04060.24360.90830.7825000000000
16
15Jieux 1 - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFFSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4896971
GGAAUAACCUGGAAGCGAAAAGUAGCUUCUAGGAUAUCACCGAAAGGUGAGAAGGAGAAGCUACAAAAGUGAUCCUUCGGGAUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.462
medium
77.30.0590.7970.4280.58480.42581.54141.77391.0641.40311.05460.13040.25990.28470.61920.80820.8391.02170.51230.37041.64391.19241.53171.11381.19020.09340.07930.10080-0.007900.021700.1950.26171.27570.68382.44060.64860.47470.01980.0790.049500.05910.04950.93130.33740.17330.0769-0.03940.08590.02820.11490.4160.44990.19640.04180.37040.14620.20240.37590.39360.07310.18240.10930.06540.04691.08211.06440.98371.29450.28320.04990.10440.14920.16540.1650.20170.31110.24870.48580.2457000000000
17
16Jieux 2 - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFFSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4897040
GGAAUAACCUGGAAGCGAAAAGUAGUUUCUAGGAUAUCACCGAAAGGUGAGAAGGAGAAGCUACAAAAGUGAUGCUUCGGCGUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
7.593good89.30.060.8490.4550.47970.90981.38971.89131.50461.50281.0110.18280.23270.39060.46871.09370.95480.83020.48760.35741.39841.48071.27750.88551.07380.23270.25780.19510.07320.08640.03180.02510.0270.21570.14911.31740.87262.27580.60020.49820.01620.02930.08140.0090.05120.16330.75520.32210.18460.04880.04880.03320.06040.09980.35950.59680.18210.32510.39680.18040.28320.19570.1670.15680.16530.20330.25010.23191.12041.23211.07651.20850.28870.17710.31130.30840.2040.15450.16790.69180.26230.26450.4332000000000
18
17Jieux 3 - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFFSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4897061
GGAAUAACCUGGAAGCUAAAAGUUGCUUCUAGGAUAUCACCGAAAGGUGAGAAGGAGAAGCAACAAAAGUCAUCCUUCGGGAUGACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.777
medium
82.70.0360.7750.4050.49220.74911.6531.7841.25431.55351.10340.14220.28510.33380.2270.87380.83960.90440.86660.92321.45681.44191.25480.8961.29220.26760.11840.12010.06660.00960-0.0340.020.1520.16851.23410.64662.16860.61390.40170.0198-0.00930.0732-0.01690.00750.14510.7260.23230.08330.0359-0.00750.04770.05960.05190.23110.45850.13390.17240.46650.11870.33880.35990.18880.13680.2440.12480.28680.22531.15911.00330.60840.94860.23150.08330.15720.1360.25440.08750.41770.48260.32190.39860.3552000000000
19
18Fisker 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4899639
GGAAGAACCUGAAUAGUAAAACAUUUAUUCAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGGAAUAGAUGAAAAGGUAUGGUUCGCCAUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
8.052good880.070.9670.5180.48320.87580.91290.41350.76331.27540.83010.10970.16190.22991.0091.03271.62880.82461.1591.74051.57681.51231.3551.24770.78690.39230.69580.58250.52120.13960.06290.03250.00550.05010.10080.67570.2971.61430.54140.67380.20370.04650.1070.07020.01410.19151.03220.43760.44240.17960.0760.06020.07160.11710.54180.60980.23140.17810.20880.44550.58480.62090.36930.36310.46720.77820.30731.54940.79881.15741.00640.47710.15860.13940.17620.22210.09310.13340.24890.65460.2080.2650.6745000000000
20
19Fisker 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4899783
GGAAGAACCUGGAUAGUAAAACGUCUAUCUAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGAGAUAGAUGAAAACGAAUGGUUCGCCAUUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
9.6good840.0190.6810.350.20030.41170.91180.63750.46650.67720.35180.08130.08390.16380.49390.92321.98321.1391.37421.00161.39411.08060.99770.90670.21970.15790.12940.0757-7.00E-040.00650.00166.00E-040.0070.13410.10271.01140.41471.6370.37790.20740.07350.01940.05230.02240.01610.20141.01030.42840.39850.06850.07680.0189-0.0150.07990.18340.41560.12090.20110.23240.10560.1260.2660.1390.11240.13930.30410.13690.75610.94171.03780.96040.25440.10950.52150.47790.55160.20460.06220.15670.47840.13820.18770.4108000000000
21
20Fisker 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4900142
GGAAUAACCUGAGUACUAAAACAUGUGUUUAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGGAGUACAUGAAAACGUUAGGUUCGCCUAACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
10.852strong85.30.0831.1070.5950.42650.9961.35161.541.17121.43380.75540.05970.06920.13380.77840.42520.44670.36970.41490.19150.68710.92250.98771.29240.58580.31950.8320.46040.54110.60291.71271.14361.39441.14570.47840.88010.96031.2970.56660.68360.18990.11230.2750.27560.25340.79641.38210.73840.43240.07020.0940.09620.03840.22491.22330.72630.27850.12830.18920.51480.62751.36951.10660.88060.52721.21430.52221.98311.21021.1210.74080.29120.07780.07540.07950.08830.07230.05210.19250.89420.19720.50530.4439000000000
22
21oolong1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4936583
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUAGGAUAUGGGCGAAAGUCCAGAAGGGAAUAUUUUAAAACAUAUUCUUCGGAAUAUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
7.802good90.70.1121.4820.7970.3471.29280.85440.51421.44221.23231.44121.43431.26650.59730.42710.2040.03240.03720.03230.18113.15952.65222.22491.8340.58540.95631.60132.250.30840.06880.0691-0.02210.24970.31610.32560.45690.87142.04240.16251.76360.23530.11190.04870.06050.0740.28791.04510.51510.3960.21630.18620.01840.0550.23370.95681.15970.41040.4340.60321.68661.59491.95351.43112.3391.70851.81642.10182.71692.06741.53720.92950.68940.13720.17720.02580.10060.06410.06410.15020.63340.16120.07080.2077000000000
23
22oolong2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4944694
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUAGGAUAUGGGCGAAAGUCCAGAAGGGAAUAUUUUAAAACAUAAUCUUCGGAUUAUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
6.781good90.70.1421.5850.8630.55031.14581.07240.56031.31551.71241.85391.46941.13620.66220.44810.18370.010.18280.09860.29673.08372.87432.38291.98990.58810.81891.70222.14850.44560.10770.10690.12310.25850.40880.46430.6160.84172.1870.26351.74290.20370.02470.16030.0109-0.00270.33541.13850.54580.54990.11650.16710.03740.07620.37321.01570.91250.42220.30260.57521.53481.32212.14711.55422.84951.84941.87592.18182.88592.04871.5851.07220.74110.09640.1490.16820.15110.08090.10580.09720.53270.18170.11710.1225000000000
24
23oolong3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4944706
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUAGGAUAUGGGCGAAAGUCCAGAAGGGAAUAUUUUAAAACAAAAUCUUCGGAUUUUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.699
medium
89.30.1421.5590.850.78841.62480.95860.50221.15321.30021.50681.61571.18350.6170.54020.21540.13820.20060.10690.14642.75232.62491.76511.41740.67880.99731.69862.06710.32890.0570.17490.14170.0580.50690.39370.49860.6732.2010.28711.61050.27940.1260.22420.16430.13870.37630.69130.52310.44990.10540.03220.14580.07280.44360.95960.9540.30980.25040.41611.60221.69942.921.59392.88841.66651.90291.87952.80962.33491.62940.94271.13910.19570.29230.26010.33070.26050.12240.10690.35830.13640.17060.2109000000000
25
24Starry 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4951478
GGAAGAACCUAAGAAGAAAGAAUACUUCUUAGGAUAUGUGCAAAAGCACAGAAGGAAGAAGUAUAAAAGAAGCUCUUCGGAGCUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
4.361
medium
97.30.0921.1060.5990.58570.59060.5440.36311.03831.14310.84110.09270.08410.51490.31860.35830.41860.40840.27120.64562.09251.49341.03231.32711.50261.00381.29220.29170.0921-0.01220.02300.0036000.29750.23481.58630.84041.11950.33330.06440.10930.04290.59830.90111.1771.31511.51860.16710.0890.11750.07860.36011.03370.98960.39330.51961.02391.14240.43420.81120.72550.83140.90190.77481.2841.30121.6120.90970.72040.8250.27460.11180.17970.11160.160.08530.13370.46060.09890.32250.2324000000000
26
25Starry 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4954266
GGAAGAACCUAAGAACAAAGAAUAGUUCUUAGGAUAUGAUCGAAAGAUCAGAAGGGAGAACUAUAAAAGAUCGUCUUCGGACGAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
8.471good93.30.0951.0440.5690.38510.93950.79290.37130.99551.12370.85050.08170.05780.14590.14820.140.19530.23970.21980.40331.70351.80741.30862.0611.56051.62481.06190.78890.14540.06550.0072-0.0050.0440.04390.05920.17180.24061.29410.78571.30320.1750.06960.14280.06740.03130.22330.70490.3050.18010.11830.13710.08580.10740.26240.69620.84340.32430.3880.32980.66160.20561.26531.410.77910.61860.98172.09321.8081.94971.55380.95360.71090.11020.12090.0590.0950.17890.11130.12240.62310.21060.11940.0876000000000
27
26Starry 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4954543
GGAAGAACCUAGAUAGAAAGAAUACUAUCUAGGAUAUCGAGGAAACUCGAGAAGGAGAUAGUAUAAAAGAGCUUCUUCGGAAGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.755
medium
960.0661.0320.5490.62250.82831.13430.36531.19110.86351.00640.10670.04080.40030.22830.33190.84930.42080.39290.61152.05741.75531.03182.22681.18911.13820.92740.33970.05320.05310.07960.026500.0530.07940.34520.58711.06980.96090.94520.22290.04950.14810.0740.04930.31811.10780.57260.53330.17630.02360.04720.30440.31580.59970.62790.38610.40420.64650.28150.73681.13640.61420.81410.82310.77911.5841.20211.79391.54920.69940.65870.22290.09790.18210.06370.08220.1390.15660.83950.33690.39380.3123000000000
28
27lroppy 1Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4982612
GGAAAAACCUAAGGCAAAAAAUUAUGUUUUAGGAUAUGAUCGAAAGAUCAGAAGGAAAACAUAAAAAAGUAGUGGUUCGCCACUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
3.857
medium
82.70.0610.9970.5290.27090.83861.42641.49251.12021.23040.84860.320.50511.3581.10850.63010.97770.80531.81921.42980.71091.32331.78061.81721.63810.69240.35450.28310.22220.08880.08860.00870.08170.21340.23050.6020.44582.30520.16030.49370.07180.0410.06150.06140.04090.16330.73710.35160.22030.05140.19950.03120.03110.22930.29730.72340.16680.33020.59510.50420.18970.33010.23480.14830.60090.53970.94220.57051.47641.19360.87461.38130.23590.20220.10220.1950.24430.08130.23130.78090.15970.34110.4451000000000
29
28lroppy 2Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4982680
GGAAAAACCUAAGGCAAAUAAUUAUGUUUUAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGAAAACAUAAAAAACCAGUCCUUCGGGACUGGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
2.155
medium
880.0480.9350.4920.28311.52441.37861.41851.32421.46671.07460.36740.39851.04671.21070.21431.00820.77880.90941.26771.07331.86421.83561.43061.56110.6660.3470.39110.207900.15560.05180.15510.15480.20580.91380.35361.79520.24640.67670.24060.14410.048-0.02410.04790.14351.35980.41940.64640.04610.02020.138-0.02590.09180.31980.18230.31750.40580.64220.39930.3910.58990.3045-0.01050.61450.36640.69040.71120.96080.84480.9950.74320.03910.07810.0078-0.07010.08560.07770.15510.57690.230.30530.3904000000000
30
29lroppy 3Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - OFF4982756
GGAAAAACCUAAGGCAAAUAAUUAUGUUUUAGGAUAUGUACGAAAGUACAGAAGGAGAACAUAAAAAAAUAGUACUUCGGUACUAUAAAAGAAACAACAACAACAAC
.......(((((((((........)))))))))...(((((....)))))..................(((((((....))))))).....................
2.855
medium
78.70.1041.1430.6240.54581.52641.71871.16091.21631.87390.60220.20770.31540.76740.90620.25081.08630.53890.79821.25711.41551.99891.95281.78832.2550.88260.53370.48940.190.18920.06170.18790.23520.45780.10730.65370.26761.28770.01281.04360.3889-0.0220.18110.10850.14440.21591.30620.52550.27920.13930.12640.1560.10380.14260.56850.84470.14790.33460.57340.01340.7390.72490.79620.17720.72151.52880.21810.71111.60822.46560.67021.19040.89460.40710.25210.31490.1710.15650.13020.3560.01950.20630.1862000000000
31
30janetmason 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4877691
GGAACAACCUAAUAUAAAUAAGUAUAUAUUAGACACUAUACGAAAGUAUAUACAAGAUAUAUAUAAAAGCUAAGCUUCGGCUUAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
6.784good90.70.1011.3690.7350.45171.11361.83881.44610.69781.34250.62180.25660.43410.87831.61261.44711.35551.69041.1791.69161.93632.20982.47881.72061.54790.78820.26390.47780.11110.07830.09770.15570.28380.4610.39441.1250.90580.67841.02521.05560.53241.04650.76430.39540.2020.68661.36830.92041.16740.35930.15820.10080.04360.56091.06251.17530.98410.99510.97660.2810.03680.12580.3510.32210.66260.53871.22142.03941.45861.16680.90050.94150.14360.13830.11380.05590.06080.0770.18590.76630.25520.3090.4033000000000
32
31janetmason 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4880618
GGAAUAACCUAUAUAUGAAAAGUAAUAUAUAGAGACUAUACGAAAGUAUAUACAAAUAUAUUACAAAAGGUAAGCUUCGGCUUACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
4.681
medium
93.30.1061.1610.6330.1791.01121.15771.69971.28761.72221.00510.32590.35671.09821.23241.2511.64861.17421.23850.35721.6171.90372.05861.20141.22690.26610.42550.0303-0.0067-0.02930.0277-0.05690.09220.2160.29471.14570.50941.40630.90470.78280.19490.24490.08540.1680.21770.26691.08140.45620.63670.16020.15260.16730.0640.74250.92931.74480.68161.14470.91660.73790.37580.65150.41150.66210.48440.34550.47820.74830.78750.87441.03040.45190.23090.07750.21610.12850.10440.17650.22050.48070.28570.27220.406000000000
33
32janetmason 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4880750
GGAAUAACCUAUACAUGAAAAGUAAUGUAUAGAAUCUGUACGAAAGUACAUGCAAAUACAUUACAAAAGGAAUCCUUCGGGAUUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
3.631
medium
97.30.0830.9810.532-0.13250.7751.55541.67391.29971.73950.7440.31280.29450.46982.11241.72951.04470.60820.88150.73231.23091.64131.50320.96061.47630.03810.20050.14360.014200.0470.03760.0610.2590.52131.39161.20930.91920.35890.31380.1080.0216-0.03270.10770.08610.23591.13920.48180.41650.08320.0831-0.0325-0.0260.66760.60440.55770.54650.89230.7010.44810.19550.27460.21620.36110.38340.27550.40810.35751.16311.54591.22130.49630.05170.18040.09440.1370.11960.17280.2230.37340.25230.25310.1854000000000
34
33Meechl 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4881503
GGAAUAACCUGCAUACUAAAAGCUGUAUGCAGAGCCUGAUCGAACGAUCAUACAAGUAUACAGCAAAAGUGACACUUCGGUGUUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
12.917strong82.70.1091.2130.6610.21220.74151.07981.95681.46411.36840.70420.28480.110.16080.26810.09650.47360.56380.48970.38573.05952.49741.55161.32541.04790.56870.46560.29640.04510.02920.04870.01540.02330.03870.1070.4220.7290.68730.30670.2990.2380.0650.18930.10910.14571.71712.67990.65150.58570.22870.30260.12770.16271.18151.55641.39041.04081.35121.62231.58720.94661.69941.04680.91350.46350.61230.59710.5791.26850.7830.9140.93580.27150.09030.11680.10920.14490.07450.13540.59250.11980.19760.2002000000000
35
34Meechl 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4882153
GGAAAAAUCUACAGACAAAAAGUAGUCUGUAACUCGUGUACGAACGUACAUUAGAAUAGAUUGCAAAAGAUUCACUUCGGUGGAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
6.597good77.30.0871.2890.6880.59791.621.67331.81461.70390.86570.93520.33890.21750.65950.24590.03270.13750.20130.20491.25471.1652.26012.69461.84672.07662.20781.25111.48640.15120.1310.05140.05290.13040.53181.6690.74940.43020.14750.08250.1680.07460.05520.04280.11140.10891.64373.04260.67761.13290.14610.11160.10440.15250.29130.48990.87140.61170.60690.90331.96651.5420.59490.60261.360.5190.56611.30951.22071.49960.86191.03190.86690.1050.30140.13730.0910.08720.05180.14830.86560.20450.42850.436000000000
36
35jandersonlee 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4882746
GGAAGAACCUGAAUAGUAAAACAUCUAUUCAGGACAUGUACGAAAGUACACGGCCGAAUAGAUGAAAAGAGUCACUUCGGUGACUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
8.656good90.70.0640.7050.3840.03580.71270.77830.29260.73851.31260.65150.20560.28720.30541.33441.02361.5981.18561.31.28231.56771.37971.15550.88970.45780.04860.12020.02860.00820.01770.01090.03130.00680.12110.44410.06080.10570.51130.07260.15110.08880.03040.02240.01840.03090.19741.07560.36360.34790.06860.06010.03080.08050.02120.05760.27250.21240.04570.01360.07550.09710.15580.12310.07220.09230.09990.06470.42361.38551.03210.77190.74590.20580.12480.13030.10920.17090.06920.23080.61740.17860.20740.1955000000000
37
36Meechl 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4884295
GGAAAAACCUAGAUGCUAAAAGUUGCAUCUAGAUCAUGUACUAACGUACACCGAAAGAUGCAACAAAACAAGUUCUUCGGAGCUUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
8.458good93.30.0871.1090.5980.39510.92491.54561.26711.24271.43180.84880.15080.35870.94130.54281.11011.11020.67190.85890.78962.08412.35481.16951.06021.17440.39990.15710.19260.0435-0.01110.0290.01260.02340.37750.44610.77185.35790.53620.26520.4920.16560.09970.07420.13410.17283.3892.64580.43860.67110.14020.12080.01780.08070.31570.15320.34530.39160.70860.66750.18090.1960.3770.24980.14170.21160.21380.24680.39791.41681.09530.83120.78470.22480.0520.08670.1120.14310.11020.11510.51930.18480.21390.1745000000000
38
37Hyphema 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4886208
GGAAAAACCUGAGUGCAACAAUCAGCACUCAGACGCUCGACGAAAGUCGAAUCAAGAGUGCUGAAAAACAGCAACUUCGGUUGCUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
5.334good97.30.050.5780.3140.29121.08961.17931.12251.15641.03380.82650.12680.17090.22350.5510.6550.45940.34930.40910.64290.87230.62630.46280.66570.71440.1150.06410.08010.0080.00800.02310.0320.04790.17530.32340.26660.27520.49710.87990.10290.01540.01350.0490.01530.14590.72720.28660.52260.11580.01490.01490.05970.18220.40020.25860.42860.79730.67080.07170.09280.04990.04280.05880.064-0.00340.20890.75551.11580.84680.67560.65850.0940.12690.11260.08680.18710.05930.08380.41080.0920.16950.1558000000000
39
38jandersonlee 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4887511
GGAAGAACCUGCAUAGAAGAAGUACUAUGCAGGAAAUCUACUAACGUAGAGUCAGGUAUAGUACAAAAGAGGAUCUUCGGAUCCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
8.764good66.70.0831.1270.6050.29260.83280.55610.27150.85451.34681.37610.02990.04410.04580.05620.06330.33040.15880.19040.60071.7711.29132.7831.89861.43551.561.93640.69720.07380.0140.0281-1.00E-040.0210.0069-0.00720.0280.10471.1291.15131.68810.12340.12110.20740.39320.06371.57031.9420.47560.76630.73130.50320.34020.6460.77360.87890.57260.53290.33580.95440.68021.00761.51580.75420.96640.73870.59220.67550.53970.84750.92570.62650.70480.09010.06910.060.08270.21520.11650.13220.50860.22320.18620.096000000000
40
39jandersonlee 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4887757
GGAAGAACCUGAUAUGAGAAAGUACAUAUCAGGAUAUGAUCUAACGAUCACACGUGAUAUGUAUAAAAGUCGUACUUCGGUAUGACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
14.786strong760.0981.2290.6630.59560.99860.82620.49081.04691.26820.870.14290.07180.11540.26080.61270.4910.60250.17580.66131.05432.25412.37011.85151.29211.39391.11870.72980.12940.03130.0290.02690.01092.00E-040.02190.13020.4371.94481.22891.35230.39830.27780.38570.17640.23352.61832.28260.48880.35580.25730.28540.15670.17850.59580.26110.60350.52611.70740.26970.53060.85380.74170.87040.6450.69680.52211.72431.60821.95491.29370.71431.10620.21250.08680.05010.09520.12580.0960.09470.54330.17130.18110.2031000000000
41
40Mayanne 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4891775
GGAAAUACCUAUAAAUGAAAACGUGUUUAUAGCGCCUUCUCAAAAGAGAAUUUGAAUAAAUAUGAAAACGUCGCAUUCGUGUGACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
12.526strong70.70.1361.720.9280.21540.88411.42370.97991.71992.03271.0030.34550.1490.19220.30240.31290.41180.25850.49110.42884.02842.81962.40682.11320.62050.59121.43181.41350.43980.32370.28330.12310.25240.20110.31130.17180.29490.56190.09550.37150.4590.13830.26230.34710.63731.78942.53441.29740.92360.68090.44850.84640.77811.59481.64782.23510.7681.78981.56672.41211.92931.941.24322.29131.35452.22820.8182.29981.56521.23541.0010.26310.08950.07070.02230.070.10460.06550.50250.76290.280.67760.7883000000000
42
41Mayanne 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4891799
GGAAAUACCUAUAAAUGAAAACGUGUUUAUAGCGCCUUCUCAAAAGAGAAUCUGAAUAAAUAUGAAAACGUAGCAUUCGUGUUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
11.858strong73.30.1511.6660.9090.30140.91361.4251.27031.6852.18660.98340.39480.15250.16630.38160.4660.33870.40160.4590.43263.61252.75852.22331.87380.58720.68631.42871.32690.44670.22690.31770.17370.29710.25610.24190.16030.48430.71820.08110.30490.32130.18440.24910.43590.74181.91442.9281.3480.93890.66580.27820.59670.73761.31861.02720.9890.64622.14971.53822.24062.01831.71431.10172.18731.47732.02760.78372.49231.23621.15640.97290.33210.1070.07370.04930.12330.1160.10460.45060.7460.20130.58860.6043000000000
43
42Mayanne 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4891836
GGAAAUACCUAUACACAUAAACACGUGUAUAGCGCCUUCUCAAAAGAGAAUCUGAAUACAUGUGAAAACGUCUACUUCGGUAGACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
10.119strong680.1121.2750.6940.33860.73521.22121.31932.00152.20421.00290.19510.04070.17450.2570.12810.20210.08010.25940.24561.62461.88961.8331.37230.76970.730.31950.76020.02890.02270.02550.0190.03740.11790.15480.11150.31670.72540.08490.30740.34770.11360.17570.51470.87441.80132.65031.43360.95380.51790.26320.54530.59861.33581.18780.98910.58291.81781.39772.07031.44731.13790.75941.66190.96461.07770.36991.14361.04790.95990.84110.26080.1250.12430.08540.06010.11170.0490.13380.87840.18990.35130.373000000000
44
43Hyphema 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4892392
GGAAAAACCUAACUGCAACAAGUAGCAGUUAGGCAUUCGACGAAAGUCGAGACGUAAUUGCUACAAAACGUACUCUUCGGAGUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
3.444
medium
82.70.0510.9550.5030.34051.70751.47570.97281.37731.09040.70490.02150.02140.43770.7070.23490.0670.16720.31620.38051.71731.68921.29121.15442.21551.45611.0721.28050.1644-0.01060-0.01060.05470.10930.05460.3260.34030.35381.5111.23780.128500.03920.0513-0.07550.31931.09350.53570.71550.27030.098200.10920.23190.67490.40830.62831.52790.76621.00641.29020.79540.41970.41130.62710.66740.8390.3380.7040.99450.54280.27890.1020.09920.00520.05940.07910.03960.19720.93380.24230.38810.4306000000000
45
44Jieux 1M - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMICSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4896986
GGAAUAACCUGGAAGCGAAAAGUAGCUUCUAGAGAAUCACCGAAAGGUGAGCAAAAGAAGCUACAAAAGUGAUGCUUCGGCAUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
4.731
medium
97.30.0710.9120.4910.20050.64521.70152.27981.53631.65111.13520.3760.29450.40960.71661.43841.13050.85530.80580.25921.2051.46221.36430.88691.21590.0721-0.01330.0492000.049200.0620.1470.27291.13910.50341.23052.3251.49890.11210.04390.058500.02920.15530.53540.37590.18290.12880.01790.01430.00890.13720.37330.52510.91050.81050.67870.21510.12080.10110.12760.08010.04720.0970.10790.16091.18071.14661.00331.0320.33630.08970.32690.07120.20560.15660.13590.96570.26840.13230.5243000000000
46
45Jieux 2M - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMICSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4897049
GGAAUAACCUGGAAGCGAAAAGUAGUUUCUAGACUAUCACCGAAAGGUGAGCAAAAGAAGCUACAAAAGUGAAGCUUCGGCUUCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
4.905
medium
94.70.0830.9210.5020.22210.77631.68051.84541.24521.68890.81020.34760.27310.34430.60960.87471.14390.73530.37490.45841.58741.20861.30040.79991.14670.04370.0360.10780.02820.07420.01010.0920.020.36010.27681.77221.26990.77551.32921.07810.08260.08250.02750.04120.03230.10760.68540.29730.1170.053900.01350.04040.07860.41641.30391.14030.99511.03520.27470.10120.06780.11770.09830.10430.12990.07460.23521.19481.2351.12071.24030.41780.1660.39320.21740.42620.22760.1310.53090.04080.14190.2553000000000
47
46Jieux 3M - Jieux - Switch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMICSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4897069
GGAAUAACCUGGAAGCUAAAAGUUGCUUCUAGAAUAUCACCGAAAGGUGAGCAGAAGAAGCAACAAAAGACAUCCUUCGGGAUGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
5.096good960.0771.0150.546-0.06971.01741.20861.36071.36231.62461.17840.34250.35290.21280.40810.79550.84650.95060.94660.86771.66251.23161.02940.96291.40960.17420.14060.149200.01660.0159-0.01720.02420.33690.77822.31022.03312.04821.83251.19740.07040.0080.08430.014-0.0030.11610.52550.32860.08290.09330.03480.01380.0380.17510.59160.55070.59511.20941.01510.27560.30840.16970.11010.12680.12860.1150.35160.12121.27131.5060.88590.66530.23880.07540.14590.16170.21340.3040.77050.48890.22970.48930.2596000000000
48
47Fisker 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4902486
GGAAUAACCUGAGUACUAAAACAUGUGUUUAGACUAUGUACGAAAGUACAAGAACGAGUACAUGAAAACGAUAGGUUCGCCUAUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
10.926strong920.080.880.480.24780.54260.97311.74541.23031.27911.00710.25240.25050.23750.87030.47070.75560.93020.88710.53810.96611.29711.19620.93590.49120.1590.35010.23980.20.22310.42280.45910.8390.64380.64441.0680.27920.07480.2681.75990.22220.07420.06710.06430.02940.32030.980.45810.54070.1490.09670.14710.13410.27130.2390.60721.01360.31680.15770.49280.39270.47520.3520.20580.12350.33520.17690.9441.11460.9260.71470.41540.11010.05640.13520.07640.03070.06110.12560.73090.19120.39370.2987000000000
49
48Fisker 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4904294
GGAAGAACCUGAAUAGUAAAACAUUUAUUCAGAAACUGUACGAAAGUACAUGCACGAAUAGAUGAAAACGUAAGGUUCGCCUUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
10.318strong90.70.0680.7510.4090.10970.36510.79830.54770.21010.43220.2090.08110.06810.14170.63171.07721.84731.14931.61890.96880.83381.18961.04650.83230.46530.13640.20170.13550.12540.05830.05780.02410.02130.04230.42391.3191.09681.14470.47660.23120.0820.0340.03760.02930.01750.23530.85570.45050.47630.10940.04620.05860.0840.41340.51970.42570.74550.30380.25740.1810.14580.23480.16390.12710.2310.29680.10730.65550.73110.96750.79620.19960.11760.24360.4920.36090.08010.0340.07510.37870.12620.17450.3086000000000
50
49Fisker 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4907822
GGAAGAACCUGGAUAGUAAAACGUCUAUCUAGAAUCUGUACGAAAGUACAGGAACAGAUAGAUGAAAACGUAUGGUUCGCCAUACGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
12.338strong960.0520.7450.3980.28340.52760.87440.59470.58191.02260.62410.14610.13930.25530.46510.92661.83761.26511.40011.12731.41231.19361.12940.72560.19690.11410.10420.05190.00770.02820.04280.01630.01420.09290.38331.1430.96450.82930.51140.02240.0120.00640.03290.00310.01040.22760.98270.39170.50560.09020.06870.03510.01610.01910.02680.79030.56880.70910.29940.07610.07880.18780.08420.08230.08280.15530.10240.94621.00931.03920.68730.27280.10160.18550.30340.18560.09130.06950.16550.7230.13970.33320.5071000000000
51
50oolong1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4944680
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUUUACACUGGGCGAAAGUCCAAAAUAGAAUAUUUUAAAACAUAAACUUCGGUUUAUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
7.604good70.70.1321.7450.9390.32850.73430.92640.47251.27121.75321.79041.74821.28731.13690.67940.29810.20390.25920.22720.23352.38711.9782.07081.68780.47840.67921.47051.90920.44780.11690.16060.2850.76921.14782.27321.61051.02170.78920.77950.62410.41350.0365-0.02540.1090.02980.16311.05330.50070.43250.19490.26650.05750.1321.05411.56461.37942.29551.31221.17252.0311.90412.24631.60932.99061.49441.70391.67062.27192.02491.54470.99980.67650.13980.4270.31870.5640.68850.43560.13680.40190.19770.16380.2099000000000
52
51oolong2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4944704
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUUUAAACUGGGCGAAAGUCCAAUAUAGAAUAUUUUAAAACUUAAUCUUCGGAUUAAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
6.502good720.0661.6690.8670.53971.25140.65510.71471.14090.98451.72641.03240.96810.75460.59620.39360.21560.25160.12170.3152.6413.3511.99691.81080.66680.97021.5771.8590.44240.14520.09920.28480.56031.08942.30031.47671.03031.15510.55950.60930.26320.04890.06530.06570.01490.09670.97390.36020.47490.26860.22130.04630.17221.1222.07241.60072.77461.52161.17021.79032.05662.67082.01312.96161.7931.88021.6552.44741.84741.59130.93380.4060.13410.07310.09190.04360.07780.04610.08220.62780.1580.21910.0938000000000
53
52oolong3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4944715
GGAAGAAUUUAAACACGAAAAGGAGUGUUUUUACACUGGGCGAAAGUCCAACAUUGAAUAUUUUAAAACUUUAUCUUCGGAUAAAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
6.902good73.30.0631.5980.830.39871.07990.8280.49881.48571.48531.93781.15561.5840.98080.54870.35180.31970.37470.14170.31252.53232.83852.11751.41610.70020.73961.71231.99060.32450.17620.18040.25750.91681.04362.19041.38031.00680.83490.82610.67830.30360.08220.08110.08140.06810.19031.19080.48930.25020.31480.22150.08430.05690.91270.96521.23732.19241.18340.68711.62821.77682.62081.68682.77461.57291.62471.44562.59321.75811.357710.56660.17220.06880.05220.13180.03530.06020.06270.52590.12680.18060.1398000000000
54
53Starry 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4952253
GGAAGAACCUAAGAAGAAAGAAUACUUCUUAGACCCUGUGCAAAAGCACAUUGAAAAGAAGUAUAAAAGAUGCUCUUCGGAGCAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
7.171good74.70.0871.1350.6110.21810.39940.78190.41260.91511.0160.64160.2730.17280.27140.24680.17430.47280.30610.30.7191.52971.35240.98772.06551.40231.26911.19350.35240.06890.02070.0212-0.0110.08070.11840.1170.60410.62540.21830.10490.19370.21350.02250.02450.0530.43941.32022.6021.27781.31940.07450.21040.04570.10280.93211.13520.45071.43581.5091.23760.750.56980.95930.93840.95890.95090.89141.35131.32481.66021.21370.79420.61430.13080.16660.09390.14590.11350.07340.13780.61470.19310.19280.1004000000000
55
54Starry 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4954503
GGAAGAACCUAAGAACAAAGAAUAGUUCUUAGACGCUGAUCGAAAGAUCAUUAGAGAGAACUAUAAAAGAACGUCUUCGGACGUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
9.487good82.70.0630.9740.5180.36760.83030.78270.3420.59211.12150.58150.16490.24890.62730.69370.49250.89320.85980.85010.61811.63041.52311.00392.00751.29080.95950.66920.56970.07440.06260.00560.02160.11230.30370.35610.79710.48970.2270.49220.31190.13290.04960.1280.03440.01790.22060.80.2840.21590.08880.16510.04340.1120.80821.35670.92160.66480.76850.6470.54630.22130.85690.70790.48970.24830.4571.23491.35341.90311.58510.98220.71230.19570.1190.03380.09070.12610.07110.08530.47240.15720.15690.0754000000000
56
55Starry 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4954643
GGAAGAACCUAGAUAGAAAGAAUACUAUCUAGACCCUCGAGGAAACUCGAUUAAAAGAUAGUAUAAAAGUGGAACUUCGGUUCCACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
5.965good800.040.9780.5090.23430.29380.75240.40590.58981.21190.56960.20760.12550.42810.20260.45390.64960.42680.28940.54152.14871.88951.03292.23731.62941.30551.00790.61130.02540.03990.045-0.01460.00430.00430.08820.21630.46850.11120.03270.1450.04390.05690.07960.03410.03640.29410.94280.63020.46460.06710.05480.03290.07020.37710.79251.80241.1040.68530.67930.38770.46221.17820.640.99140.92810.95081.76721.30871.72271.15770.911.14480.25850.05350.05530.0923-0.03150.12870.11580.37690.19510.22530.1781000000000
57
56lroppy 1MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4982630
GGAAAAACCUAAGGCAAAAAAUUAUGUUUUAGAAACUGAUCGAAAGAUCACGGAAAAAACAUAAAAAAGUAGUCCUUCGGGACUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
2.263
medium
94.70.0860.9440.5150.09371.29881.21371.23061.60281.53720.94220.23680.46121.37071.51930.39171.0881.14881.37751.63810.69941.83811.40790.8631.20390.56020.21210.13920.09270.04630.138700.25520.18350.50111.07630.57810.50660.219800.08780.08770.04380.04380.04380.26161.03090.2568-0.00510.1279-0.06650.08520.0610.12730.25370.21070.66790.41490.49430.36880.12270.04090.16310.32730.32230.24090.14850.44851.60461.10670.74321.20060.16820.28890.01480.07920.32880.42650.42950.3860.07010.86540.5906000000000
58
57lroppy 2MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4982693
GGAAAAACCUAAGGCAAAUAAUUAUGUUUUAGACCCUGUACGAAAGUACACAGAAAAAACAUAAAAAACCAGUCGUUCGCGACUGGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
2.884
medium
920.0951.0440.570.39710.69741.66440.92611.48961.0681.29560.42910.40321.35531.20260.42541.12180.96751.45171.2220.81012.1091.24121.46161.21290.5636-0.08610.31480.02630.13950.02610.26860.2490.58140.25351.20390.81540.28540.12060.12030.05470.03270.09780.03260.06510.27570.75390.41460.44360.18960.15760.22740.2190.52780.51120.47890.76040.70280.79620.39650.46570.18910.30340.30170.28520.42320.82070.74351.19021.51070.46370.84360.02590.05190.05180.20670.12890.12870.61221.10450.34970.74240.4048000000000
59
58lroppy 3MSwitch Cloud Lab: The Next Generation 4 - MIMIC4982798
GGAAAAACCUAAGGCAAAUAAUUAUGUUUUAGCACCUGUACGAAAGUACAUAAGAAGAACAUAAAAAAGGAGUGCUUCGGCACUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....................(((((((((......(((((....))))).....)))))))))....(((((((....))))))).....................
2.944
medium
920.0760.8390.4570.07880.37081.14480.82731.33950.76810.67880.32150.30391.29221.17730.320.99340.59710.94471.46091.25021.54461.38181.12011.59750.39710.11230.2484-0.0504-0.00810.10230.04270.49850.35310.31560.4020.36550.16360.14770.11370.015300.1470.02450.06120.26821.04440.22730.45340.01380.09490.0374-0.04370.63831.17510.39070.34090.32770.32580.19040.25630.13350.04430.25320.14330.38170.33380.25140.86931.21940.88390.55820.10950.14470.16180.24910.28080.29960.19910.5630.33420.14020.3704000000000
60
59AGGUGU--AAAGG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4880368
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGUUCAGAAAACUGAAAAGGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGUCGAUCUUCGGAUCGACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
2.017
medium
78.70.1211.3350.7280.88171.06032.28831.03-0.23630.11690.38560.5540.51371.13171.40191.63290.8712000.21030.1050.13130.95330.91061.25651.2420.82990.40180.09570.38080.28440.84290.69230.55011.26010.80070.36480.17640.08811.12631.28190.92191.07270.97620.32390.24210.95631.09520.77360.91440.341.11861.34241.28891.33441.35842.28710.64461.69410.69011.35441.35491.22480.27750.42431.53751.03281.42830.94340.22640.24580.61260.52440.1570.08240.13410.31090.33520.3361.15950.57450.29910.0514000000000
61
60AGGUGA--GGUAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4880386
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAGGUAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGACGAUCUUCGGAUCGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.376
medium
81.30.1181.3340.7260.50521.48571.55420.81020.2564-0.02780.53480.4288-0.0260.52380.79562.15780.68520.008100.09420.28920.51910.73631.58381.42961.04170.96580.13490.04250.38690.16850.50190.58520.24771.21971.31110.70680.27380.11771.16861.57312.25381.74561.250.02270.06890.5810.30621.01711.70921.43240.6512.24121.11741.80481.99542.15060.63491.11661.16920.90111.51731.22370.43460.62740.73970.76240.93670.44340.17210.05150.07410.27280.13610.04730.15480.41510.26820.21540.9350.26880.2610.1127000000000
62
61AGGUGA--GUAAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4880393
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAGUAAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGACGUUCUUCGGAACGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.581
medium
78.70.1251.3730.7490.68631.33871.0511.05860.23390.00140.15140.3050.1110.63321.24861.86150.79600.0610.24950.54260.33590.76711.17491.5551.07181.00640.0970.22250.19450.08180.55420.53170.16040.95161.55210.53950.38520.46581.26421.61422.21441.55670.98430.22350.14360.61711.0231.62041.77321.57380.69392.07981.23031.39861.63781.99890.82141.81611.37921.07421.41681.24450.47720.39741.31820.86231.13160.28590.24150.09180.07730.0372-0.02840.0570.14230.15310.14710.17490.70040.25510.18680.1978000000000
63
62AGGUGU--AAAAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4881436
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGUUCAGAAAACUGAAAAAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGGAAAGCUUCGGCUUUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
2.228
medium
85.30.1171.2890.7030.1932.37041.78470.94890.37620.11760.55830.11560.59480.81660.88862.03880.55940.05920.08580.17120.27110.10040.90721.4341.36561.10660.35040.08730.42720.35570.30740.31330.38010.30270.67451.25110.58380.07680.29350.93091.46681.76320.87081.24970.19680.06550.7051.07771.05921.18491.46410.98741.52620.68471.11041.46841.60740.30571.35170.76871.18541.63081.24540.83310.42961.09931.16361.29590.42170.440.1533-0.1975-0.10930.19520.49550.23540.67220.46310.20990.80530.16540.42770.3432000000000
64
63AGGUAU--GGUUC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4881530
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAUUCAGAAAACUGAGGUUCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGCAAACCUUCGGGUUUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.055
medium
880.1071.1770.6420.58511.72321.78030.63180.38610.1140.07060.13040.35440.62421.11771.62620.36060.1036-0.02140.05760.5080.69921.39030.92451.27421.0940.85930.13170.08770.34910.08890.30340.30240.91491.41551.2431.04350.15330.19720.89921.72191.36671.46481.032-0.09020.14450.38860.1790.60330.78441.12860.54650.68440.82491.29851.32561.25790.50881.56611.73891.16351.49431.07640.36050.41310.64040.82950.82330.26290.45970.15720.12260.07820.02610.21850.07780.13760.44940.59830.43020.27720.38840.2746000000000
65
64AGGUGU--AAGGG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4881536
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGUUCAGAAAACUGAAAGGGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGGAAACCUUCGGGUUUCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
2.561
medium
82.70.1111.2220.6670.63711.42981.15911.05390.36640.10970.1530.47060.25451.4470.96511.57470.464600.06640.26460.32920.65211.31791.561.3561.16050.61310.11860.05930.2950.17660.64140.63550.52311.1550.420.28450.33280.22640.7961.1041.93010.82591.0650.17710.37730.74661.07790.67760.55120.49880.3511.71430.6391.51221.22711.40940.63761.48641.46171.17221.29780.5340.35770.4561.13160.9691.04740.48390.33990.14070.05760.08770.21440.43410.29790.66740.71130.20820.43570.16720.35130.1658000000000
66
65AGGUAG--AGGGC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4883178
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAGUCAGAAAACUGAAGGGCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGUACGAGUUCGCUCGUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.128good73.30.1121.2350.6740.32151.43111.3180.91070.23650.40250.21460.27230.55820.79981.13381.71560.93720.00760.02230.0890.11840.12550.66140.96151.29430.83170.81320.09110.16280.00970.03010.12910.31620.4070.65710.58820.2750.23340.57551.79131.56671.86181.5710.93790.29520.27731.10881.1490.27750.1850.65160.17850.47110.88291.66631.45561.7960.69672.16191.31870.65771.59851.21960.70340.68361.52531.21711.22150.5480.47090.16470.18480.19260.22380.06990.1180.03020.09960.21671.15130.3020.55690.4074000000000
67
66AGGAUC--CGGCC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4883192
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUCUCAGAAAACUGACGGCCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGUACGUGUUCGCACGUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
7.163good840.0820.9030.4920.59461.16951.29141.02110.35080.10590.17890.19210.26360.77081.18410.85540.12080.0430.00830.18920.63160.57691.0121.091.06540.80850.51370.0330.0570.05920.33530.03020.11911.60320.59820.28320.2510.13580.13080.59481.55941.66421.00281.25880.15670.14580.25570.20550.1590.34280.25160.02650.12910.25730.6471.10631.39540.4351.94781.04270.60350.92160.67680.31910.21320.57120.6380.76030.19440.12030.07530.18680.08760.14740.06490.07450.07830.02110.23781.45440.30170.62260.3761000000000
68
67AGGAUA--AAUCG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4883222
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAAAUCGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGAUCGUGUUCGCACGAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.512
medium
880.0961.0590.5781.11211.24121.61030.92160.58580.40170.46570.03640.33520.84741.49470.98250.36960.03360.03360.22110.9750.60571.03430.93321.01240.79980.5640.0609-6.00E-040.36340.27150.62780.08960.1490.17721.63860.4180.13970.19850.80151.54171.45271.27771.390.14260.15520.55930.49330.49950.92180.45730.11750.59870.41860.76650.57391.45330.48881.55520.90010.72341.30561.06180.34110.21150.65330.67721.14540.34940.23870.14870.03910.10880.16730.07880.05830.16630.06810.21351.44020.44420.79070.4648000000000
69
68AGGUAG--UCCGC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4884424
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAGUCAGAAAACUGAUCCGCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGAUUCACUUCGGUGAAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.886
medium
920.1021.1250.6140.6761.04221.09510.84360.34630.18590.16490.10670.28581.09951.70711.33130.36630.08560.10780.20490.67420.79221.52310.67180.87040.87960.32960.13510.09610.11610.13520.13490.39894.76132.23571.03290.2350.07770.16480.81011.7631.60351.03781.12740.1180.12170.19990.52170.34160.12930.29740.40591.28470.48910.46570.55491.20140.48762.57941.00440.60571.33310.95390.32160.12580.34250.35950.81760.31360.44590.0930.13230.05720.28040.14850.07420.29530.05830.18590.51420.19540.25850.3152000000000
70
69AGGUGC--ACUAC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4884432
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGCUCAGAAAACUGAACUACAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGAUUCACUUCGGUGAGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
7.829good94.70.0951.0410.5680.72541.20141.25810.98970.26460.14040.14510.17110.27020.92341.54431.65590.3910.0150.04940.22710.89990.99261.56331.00441.08761.11390.29010.04950.20490.32270.34140.66530.6670.38050.36970.40290.13920.10060.08420.66031.73381.75161.04211.13980.08630.05910.21740.66320.40710.30891.77420.61220.6090.56780.61250.39621.36540.59861.93961.06220.58911.03240.87690.2010.15140.34670.49710.90140.31450.23050.04460.17940.14680.35970.15160.23010.28750.13570.21940.65220.21510.37340.3713000000000
71
70AGGUAC--CUCCG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4884437
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUACUCAGAAAACUGACUCCGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGAGUCACUUCGGUGAUUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.954good920.0710.7830.4270.42461.21271.43250.98350.2850.09940.13230.17570.2561.14361.33741.04980.3125-0.00260.03220.33431.02310.84271.31661.04610.74030.67970.22960.06180.06080.22390.07380.0210.08620.32690.37060.27330.14130.07630.10740.41641.59241.45491.09811.27110.22830.02890.12580.07080.2760.17770.0370.02530.23150.19470.33110.37721.0360.57521.56141.0070.52150.97630.77790.24720.0750.29980.38380.77880.27420.21760.03970.21020.15770.24140.24580.12460.18040.0990.10050.45590.16140.25740.239000000000
72
71
AGGUAA--GGUAG - Jieux - Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4887604
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAAUCAGAAAACUGAGGUAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGGGUAGCUUCGGCUACCCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
2.121
medium
85.30.1211.3290.7250.8611.59461.89110.98230.03120.42950.24380.18950.32270.70761.38312.1830.7291000.29270.50420.2891.26351.71671.05450.46260.89750.08840.01260.3512-0.07551.08510.99191.41551.31191.98340.16160.08240.23541.08131.47411.37091.30861.0737-0.00350.42640.13770.14140.52621.12480.9510.80571.47851.02470.86221.42511.88180.74831.27181.10030.68282.04980.86650.0660.38790.99831.24531.01470.10820.55160.15010.47390.24730.58860.53580.36240.2880.40380.39981.04630.29610.56960.3835000000000
73
72
AGGUGU--AAGAG - Jieux - Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4887632
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGUUCAGAAAACUGAAAGAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGCCUAGCUUCGGCUAGGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.599
medium
840.1321.4550.7930.68461.91672.00891.26530.38080.11060.58520.16060.72191.63071.3261.60440.58410.05210.01840.14030.19130.37751.35111.42071.47541.86661.2310.32190.0580.63340.46080.7221.1030.48721.20220.63410.29350.25070.24981.34761.92212.10291.22571.18950.36850.26051.0150.78611.12640.81721.8410.71861.92581.06851.35791.23212.12190.48971.85860.92361.3981.63931.49520.64960.39361.12550.99320.92710.56130.17850.16980.25760.16040.03990.1680.08760.00740.1910.25310.72930.25780.17810.3024000000000
74
73AGGUGC--GUAAC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4888402
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUACUCAGAAAACUGAGUAACAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGCUAUGGUUCGCCAUAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.795
medium
880.0830.9090.4960.44711.7181.73741.4760.1170.12340.12640.22190.40971.09781.97181.42310.2370.06820.05110.24140.92210.8951.381.06191.10921.00480.15470.04090.07770.23630.47370.90260.53450.16230.07370.1030.04410.01470.04410.27121.41071.38671.00091.03670.16550.0570.02710.0271-0.0160.07310.30660.33970.1520.22610.3340.32731.26130.51271.61771.0720.73360.89691.08770.25430.02010.37270.32590.560.22050.18250.12251.09420.14720.10230.17210.13850.13450.15440.39671.25850.33130.71880.8129000000000
75
74AGGUCA--GGAAC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4888411
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUCAUCAGAAAACUGAGGAACAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGCAUAGGUUCGCCUAUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.848
medium
93.30.0840.9260.5050.10641.36531.7561.00280.0740.14750.11770.11730.36850.96851.65951.25280.250.03570.08710.20741.25780.75381.47321.04910.65440.85950.18040.10130.11240.22360.42281.01310.49820.1670.21620.79070.1280.10650.08510.67411.85721.65160.90891.0420.24250.07720.07880.09620.03850.38290.80280.25420.28110.20540.31590.4611.24890.51231.48451.36560.67291.20210.95280.36030.19410.34190.48370.7520.16270.26870.03550.03490.05860.03140.125300.02320.10930.2060.90110.23690.71060.6589000000000
76
75AGGUGC--UCCAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4888451
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGCUCAGAAAACUGAUCCAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGCAUUGGUUCGCCAAUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.469good86.70.0981.0760.5870.71471.56341.31071.25830.32630.15980.05010.20430.24610.91431.47151.46850.38320.06070.02360.2710.73810.74021.10061.13241.48350.85970.47920.11040.0750.32650.13420.18620.530.79540.50470.79680.24870.1260.22450.63041.67281.6110.98741.12570.20280.10260.18610.52550.59420.18690.34830.44922.08190.6780.79010.98081.46410.49282.10641.25430.79381.27761.05420.32250.1570.48020.65470.76960.25250.19220.05850.31340.07860.03160.05060.08010.02810.07640.27790.96630.20630.46380.7747000000000
77
76AGGUGA--GGAGG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4904747
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAGGAGGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCAGUCAGUUCGCUGACUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.539good82.70.1241.3660.7450.5921.36081.23040.70890.35340.21470.19640.21930.39320.91211.27181.46640.85790.04270.02130.25490.32440.27360.85981.2681.42390.91990.88210.09810.07860.11610.13430.34420.4670.26391.77051.92250.48420.21710.3330.84661.64952.38441.46441.11640.20430.15740.36340.28560.49171.26320.51940.4231.40270.98471.52321.54591.69380.77792.331.77431.01731.60921.51620.56780.79241.53951.18720.9810.53470.32850.14130.0070.0290.16870.30190.01610.03950.06730.32981.38730.4330.59780.7124000000000
78
77AGGUAU--AAUUC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4904805
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAUUCAGAAAACUGAAAUUCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUGAUCGUUCGCGAUCAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.052good960.0941.0340.5640.69751.35661.47251.06210.39390.15690.17470.12810.32460.78461.64911.41390.23420.0901-0.04560.260.83190.72681.31861.09920.96060.93660.34040.04190.04530.23290.46420.27010.52110.50261.09630.28750.15110.07410.15040.4771.61411.88150.8671.30530.20840.08330.1650.44950.4761.21011.18080.49570.39070.45980.60050.59511.47210.48551.9951.30440.8231.17261.15810.23830.2950.49740.44050.62510.26580.2540.08190.02870.01440.02120.07420.04610.02490.07070.38521.08920.29620.61530.4075000000000
79
78AGGUGG--AUGUC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4904880
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGGUCAGAAAACUGAAUGUCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCAGACAGUUCGCUGUCUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
7.584good78.70.111.4070.7580.4571.60891.6451.17990.31830.2610.25570.10380.4721.71391.33371.67570.77660.0550.03240.04980.31450.20110.74531.34761.35141.01450.80820.10970.02460.14110.11830.13780.41390.09960.86860.93450.31950.2510.32151.22952.24721.94821.56121.38550.42520.31071.13771.20111.62641.26132.27120.56190.7721.26041.37371.70762.01140.61132.48511.54160.90951.46481.38530.51460.60721.08771.16370.990.59930.32140.18770.07870.05020.06320.02180.13640.04770.06060.30231.29580.25110.54360.7884000000000
80
79AGGUGA-UCAAC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4948352
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAUCAACAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCGCUCACUUCGGUGAGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
2.758
medium
90.70.0760.8310.4530.36461.82071.40860.7960.30870.21080.12180.03760.26251.01182.2581.71550.30060.03850.05770.28731.05640.76491.19751.27520.8340.720.3320.01750.05240.27820.47170.90280.20860.06780.03390.033900.0339-0.02430.29071.64331.32180.64041.0840.12550.03140.03130.12510.03130.03130.49640.2630.15410.27630.36640.28841.20750.47421.59321.23380.72971.0590.96140.24410.17580.13290.18280.44210.1330.15920.05300.15880.05290.23710.02630.39280.08530.40590.73530.38330.39150.2679000000000
81
80AGGUGA-ACAGC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4948363
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAACAGCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCGCUCACUUCGGUGGGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.378
medium
880.1021.1260.6140.56221.27611.59441.02890.24660.11520.26510.21440.22321.00341.43931.5490.44080.02570.03860.39620.78420.71251.22490.89291.0470.95930.40660.08930.07750.44940.16790.41890.8562-0.00370.28741.74130.34750.07610.19440.57381.80821.6181.34521.18470.19040.15580.27631.14790.67770.25760.74660.55280.67510.68910.75490.86371.82960.58062.03661.64650.84051.17631.16050.42480.46090.65890.69680.66890.28190.19390.17380.07230.0434-0.00940.03390.04330.03870.14390.23881.02430.32290.48480.5598000000000
82
81AGGUGA-UUAGG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4948371
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAUUAGGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCGCGCGCUUCGGUGUGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.443good89.30.1041.1460.6250.60111.50471.27490.82650.17360.12130.25310.26030.19460.99771.40711.37630.62740.06263.00E-040.19610.62660.47220.9881.25751.23671.10550.54040.15540.16080.33450.30270.91970.99780.49940.39730.18290.10650.10160.07110.36191.72361.27681.07841.01590.07660.02790.20480.50950.3111.12350.48720.76811.43360.61161.01521.0551.4660.69722.04431.67860.96421.37921.38930.3390.310.92320.8710.76040.23760.18150.13090.01310.14350.0390.04890.080.11410.07970.36430.75170.39660.70931.554000000000
83
82AGGUAA--GUAAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4955112
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAAUCAGAAAACUGAGUAAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCGAUCUCUUCGGAGAUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.643
medium
86.70.1141.2510.6820.71631.06741.78941.64370.12580.11280.34790.33470.29930.78751.47881.82310.64060.04130.04930.07770.51080.4870.67641.1371.41531.14820.43590.15270.15450.37310.00430.59511.08150.87850.85411.30480.29570.27630.17131.04661.87081.59861.44221.01710.1520.1230.45810.49760.88771.46021.08730.52291.49961.05061.16061.45621.81810.58232.05131.43690.82531.42931.26030.47790.41810.97510.65730.88470.3220.16060.07480.06410.06400.06390.06390.15910.23280.11580.77270.18740.47090.1944000000000
84
83AGGUGA--GAAAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4955299
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUGAUCAGAAAACUGAGAAAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUCAAUCUUCGGAUUGAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.35
medium
81.30.1151.2630.6890.07141.30721.38281.55190.32580.05340.38570.27250.29130.76151.01171.51840.64030.02970.11850.25190.28010.23570.68111.04041.22840.71530.78910.27170.13560.24320.05270.42760.58310.15731.12131.5860.27850.12640.37380.68941.43182.3341.17290.77670.29540.20120.48070.34061.10431.74991.42510.70071.8591.27621.2831.64672.06180.28181.69191.7921.57921.77431.33770.57020.67831.31120.99730.82570.34580.1490.1160.09650.04670.02960.0170.00220.09290.00210.1660.55640.18920.1050.1031000000000
85
84AGGUAA--GGAAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4955601
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGUAAUCAGAAAACUGAGGAAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUCUAUCUUCGGAUAGAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
3.792
medium
880.1091.1950.6520.61591.18921.46091.4130.42280.18630.22010.41350.42810.99661.63521.15070.39670.0328-3.00E-040.29650.52310.83971.42581.46520.93111.57450.52270.16850.23410.23330.36261.6841.0081.17491.04121.13960.1315-1.00E-040.28750.80451.53461.64521.07551.27090.15330.08540.29650.10810.16861.11610.84730.58380.9970.97980.89121.11881.8010.26911.69031.63840.81041.42311.35310.34990.30710.88680.49960.72190.24930.1790.19270.03730.03730.03440.03440.00280.10840.10280.13680.69590.18970.38550.1505000000000
86
85AGGGAU--CAGUC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4982843
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGGAUUCAGAAAACUGACAGUCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGGUGAGGUUCGCCUCACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.248
medium
840.131.4250.7770.51031.49721.39791.51290.30960.10210.32190.33940.36370.82071.19021.12010.13450.07280.07270.12770.31040.58961.19221.621.00510.87460.84390.08030.20770.27590.20780.2940.42390.94891.9061.2260.93480.47010.54131.28852.06252.11550.79111.01180.30490.42460.57421.17910.9132.07652.42840.55090.79220.87211.49861.44812.2890.65532.21551.29430.92831.87791.32560.42290.45511.00790.86381.0980.54790.39320.16760.1970.11320.06960.15570.30130.03590.07820.33261.01060.18990.35860.6439000000000
87
86AGGGUU--UUGUU
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4982859
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGGUUUCAGAAAACUGAUUGUUAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGGUGUAUUUCGGUACACCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.437good78.70.1211.3720.7470.42081.2251.69491.01510.21510.2020.21670.42870.43140.40030.64120.50830.28050.0542-0.0150.05940.38210.3710.56011.23351.42650.97611.03790.21620.23250.12140.06520.07330.25490.44180.20930.53180.780.6610.61461.48071.95261.85311.55340.79740.30130.30670.86591.93031.16571.3171.59360.74371.251.4361.81222.01852.46290.6282.01271.00320.69881.55471.16210.68270.68441.49561.10041.04460.39760.28430.12020.09990.10210.10310.08230.11960.24270.62260.7351.76570.37120.28160.4299000000000
88
87AGGAAU--UAUCA
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4982933
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAAUUCAGAAAACUGAUAUCAAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCGCGCUCUUCGGAGUGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.244good86.70.0861.1250.6060.63941.10031.15660.92950.18830.0250.05030.28540.31491.01221.41471.12340.1710.0990.06170.24860.62490.7550.90011.21780.92721.03670.60450.08130.07220.33010.29340.34410.16740.57591.1050.77770.35330.18380.20090.55491.78281.771.221.09890.23830.1340.3610.71210.74021.82660.78610.57191.0870.95290.87641.05682.16650.4911.89761.35210.87721.08871.30330.40750.42920.6641.0050.86660.13410.12970.20940.070.11820.05290.08580.0750.08560.0410.14930.83610.33930.40080.1945000000000
89
88AGGAUA--GUGCG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983618
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGUGCGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCAUGCACUUCGGUGUAUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
7.338good81.30.1151.2660.690.8431.34271.35390.81530.18050.20820.37490.35790.51051.13681.27640.82880.16350.07390.02780.17190.21420.23470.76361.32631.34741.11150.91840.11610.04570.04520.06690.07890.27260.45350.7362.24820.59120.3750.39341.10181.45141.69341.28671.12660.20250.18010.36630.36690.91770.77520.55570.2261.43030.96571.46511.4541.94090.66012.28911.54681.20311.53611.27470.56930.59051.39311.40861.19620.54060.26670.14790.12140.10740.57830.34170.10080.10660.08420.06670.62650.26870.29180.2989000000000
90
89AGGAUA--GUCGC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983630
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGUCGCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUUGGUCUUCGGACUAAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.178good880.0951.0430.5690.54391.23321.5170.93460.27490.07720.10530.21630.29810.78361.60191.08690.13590.01310.00590.24010.73420.6171.12231.03371.59741.34380.46970.04860.08930.15870.48470.06660.04970.23650.34253.34850.24230.26570.24320.70381.39561.38191.23231.32550.17720.09710.13870.32850.4190.25350.43710.95370.55230.44130.4890.61481.74550.40671.99341.39611.15561.30411.40550.3260.29430.66120.670.68710.33940.22530.10320.03930.07680.10760.02970.10630.18650.05840.09770.4280.15430.29480.0969000000000
91
90AGGAUA--GCCUA
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983642
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGCCUAAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUUGGACUUCGGUCUAAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.172
medium
89.30.0941.0390.5670.27892.01071.58610.9790.22020.02980.25540.14960.46810.82341.53291.25060.33380.08270.02760.42460.94661.04991.42591.24920.93060.90430.30720.0740.07390-0.02620.02460.08611.31290.84613.08140.17460.17390.03810.29981.83641.74751.48081.02150.13790.05120.12720.18340.46550.06070.1010.24150.75690.93171.75520.52341.44030.40691.60441.40650.97010.99561.06240.22470.17410.27070.09540.71660.27530.12850.09730.08760.22270.05830.07070.11060.31120.07970.11140.63640.22780.27940.4096000000000
92
91AGGAUA--GCCAU
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983657
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGCCAUAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCUAGUACUUCGGUGCUAGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.903good93.30.0951.0410.5680.84680.98671.230.98750.32010.08270.13390.11040.16521.12251.72021.22660.24530.033-0.01460.25370.91350.77871.31741.08581.58981.1740.28290.06180.00520.02940.02940.03690.15661.29450.96282.98460.23060.08050.10140.4781.611.83471.00611.40630.13040.04870.13390.03680.41450.17660.29951.71530.65930.34470.40550.49721.38950.45222.34621.03670.67931.00381.04860.26420.23440.28010.41130.71720.23580.12580.06670.05180.02810.17660.05070.17360.19030.10130.23350.82630.2360.21550.2785000000000
93
92AGGAUA--GCCUG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983668
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGCCUGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGUACUAGUUCGCUGGUACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.327good86.70.1061.1690.6380.62761.26991.46381.25680.40580.20220.05770.06280.31070.98881.4341.02640.25430.061-0.02620.21820.82070.87791.31091.3870.97431.02640.50790.05280.11320.07310.040.01330.03271.13160.87192.94290.30510.16920.10750.51652.01531.87011.30461.38340.16490.13930.19330.19550.43630.05910.06450.12882.36730.73750.6970.91461.41470.70932.20780.83270.55111.16821.10810.36680.14750.22650.52460.88570.28210.3490.08340.16830.19960.58470.18060.12670.22850.47970.53411.61360.37820.70610.7905000000000
94
93AGGAUA--GCACC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983678
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGCACCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCAUCUAGUUCGCUGGAUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
7.371good920.0850.9390.5120.68911.19421.38630.8780.26440.14290.0880.13880.36710.8611.58761.09290.19040.0292-0.02840.20210.88210.78821.22110.98660.87960.84620.29860.03590.08110.09790.3170.0090.09880.91551.89230.61570.09920.11780.13640.43691.54071.62720.97181.12310.13930.07740.0910.10280.10620.48750.61190.01270.11640.20070.33060.41771.21420.83572.1521.19740.65150.88420.96080.36170.14890.41570.40480.68890.17930.14850.08010.03530.0340.14630.12140.11190.23730.26980.34581.54160.24450.57370.743000000000
95
94AGGAUA--GUACC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983699
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGUACCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGUUCUAGUUCGCUGGAACAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.287good880.0770.8520.4650.07660.11750.10380.29140.1670.01520.05350.06320.31640.82781.11261.22570.12770.03775.00E-040.14640.9310.78971.22040.96160.77851.05950.25710.08550.01990.1110.45510.06780.05930.41461.8370.69810.09030.06930.01010.45231.50141.38581.10671.08890.1780.05930.070.16570.18330.64830.66360.03910.06790.12590.16580.26371.16430.72641.66490.90760.46010.94720.70540.18570.12620.17390.21930.58380.18010.11250.02950.06330.3340.15890.07570.10060.74561.23560.42150.34040.11050.59590.3234000000000
96
95AGGAUA--GAACC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983714
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGAACCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCGAUGUAGUUCGCUGCAUCAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.86good920.0941.0380.5660.51011.42961.70071.15190.31690.12140.12020.13330.39491.16611.68761.33290.22790.09980.06660.26320.99410.85211.21551.10181.01560.99690.3060.06740.04610.12310.48470.0395-0.00270.45473.22410.59850.11410.05790.10380.56051.54821.54580.85091.31240.13330.00710.10910.07270.12550.87140.78390.07340.1150.25540.25020.50581.29750.65842.2420.95430.69741.02940.83280.26570.23410.28750.38990.82530.32280.14040.11850.14880.17350.20790.22610.29830.25640.3340.46991.53810.2520.65580.7526000000000
97
96AGGAUA--GUCAG
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983748
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGUCAGAAGUAAAAAAAGGAAGUCCCACGGACUUCGGUUCGUGAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.062good85.30.0931.0240.5580.23841.74671.32310.98150.25730.07770.18460.09430.46081.2661.82981.22950.16940.01130.01790.38240.95860.81611.36440.98630.93710.87870.31480.12870.00870.09580.02920.06840.0530.14550.38973.74350.23980.15150.23260.42541.50171.64841.27161.26710.1460.07550.25070.39350.42510.23150.33280.22390.60360.57640.62830.56431.51960.39751.96291.31911.10211.25541.24230.30280.23090.67020.53330.74180.19810.19890.07140.07840.02640.0679-0.03870.06250.32380.21740.10160.55250.18350.26310.1601000000000
98
97AGGAUA--GAUCA
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983766
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGAUCAAAGUAAAAAAAGGAAGUCCUAGGGUCUUCGGAUCCUAAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
4.104
medium
85.30.0921.0140.5531.06411.32161.13011.16090.1040.02560.19620.15660.39940.81441.720.78090.26790.14690.07330.14220.63510.98741.41661.12951.1621.04610.51310.1050.09830.27830.43350.87450.08520.24450.26431.08080.23820.13910.07620.73851.73951.18491.0981.14690.17370.01880.21570.22620.60360.76460.47330.47870.71360.77640.80140.6641.43350.66752.06791.52520.97931.16551.02660.20080.32450.63850.66510.86020.33720.12330.07440.03720.20190.27170.06190.05910.12940.05880.11940.46730.15310.26350.1128000000000
99
98AGGAUA--GACCC
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4983772
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGACCCAAGUAAAAAAAGGAAGUCCUACUGUCUUCGGACAGUAAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
5.999good90.70.0840.9250.5050.67121.01681.46910.95570.25370.10740.08380.15940.36141.23641.87191.35210.20840.111-0.03740.3130.91640.91.34791.24091.14261.05210.24610.11050.02740.14030.41290.06560.06010.44342.55790.60120.16510.06140.19670.4861.53491.47251.33951.24680.09880.0840.14930.02340.25050.38260.36680.02750.1050.16880.2770.44241.18110.47721.8971.11821.00531.24830.97320.20930.13120.32380.34310.74250.15660.09040.03470.0750.27210.16840.0204-0.00250.02040.03820.08930.53610.16140.2330.099000000000
100
99AGGAUA--GCAUU
Hair Trigger - Sub 2 (Stable) by Brourd: -2.51 Kcal/mol Mimic Bonus R2
4987646
GGAAAGGACAAAUCCUAAGAAAACUUAGGAUAUCAGAAAACUGAGCAUUAAGUAAAAAAAGGAAGUCCACUUGACUUCGGUCAAGUAAAAGAAACAACAACAACAAC
.....((((...((((......((((......((((....)))).....))))......)))).))))(((((((....))))))).....................
6.543good840.1081.1910.6490.23541.40411.37981.03290.20340.15890.24460.24960.25541.10161.76091.0510.22040.04970.02990.32570.61610.55581.03341.22771.2950.9890.71530.06110.05110.02560.02550.12680.39061.41811.16831.55590.29280.03990.17060.68311.53071.48341.3981.18060.14730.04540.23640.35120.67410.77512.03060.98151.00030.8841.04991.0162.08890.4121.81771.77931.06131.31161.28580.37620.30150.73050.75120.87430.38060.2110.09030.26290.09930.0230.04680.05420.01150.0670.32970.45960.2290.30020.4752000000000
Loading...