Tehtud uurimistööd ja praktilised tööd : alates 2012