Glosariusz udostępniony Texter
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AB
1
termequivalnet
2
advise awizować
3
answer, defence, statement of defence odpowiedź na na pozew
4
clerk of the courtkierownik kancelarii sądu
5
Podatek dochodowy Income tax
6
(ordinary) bearer share akcja na okaziciela
7
(w USA) Vice president dyrektor dzialu
8
(z zastrzeżeniem i) za wyjątkiem (proz)save and except for
9
17 U.S.C dział 17 kodeksu praw Stanów Zjednoczonych Ameryki
10
8 Affirmative Defense8 zarzut wyłączający bezprawność czynu niedozwolonego
11
a business podmiot gospodarczy
12
a full release of lien zaswiadczenie o calkowitym zwolnieniu majatku z obciazenia zabezpieczeniem
13
a genuine issue for trialautentyczna kwestia sporna do rozstrzygnięcia przez sąd
14
a lease madeumowa najmu zawarta
15
a nie jak dotychczasnot ... as previously
16
a sale of the receivables sprzedaż nieprzeterminowanych należności (wierzytelności)
17
a security interest interes prawny w przedmiocie zabezpieczenia zabezpieczenie na rzecz kredytodawcy
18
above-styled actionwyżej wymieniona sprawa, przedmiotowa sprawa
19
abscondzbiec
20
absolutoriumvote of approval
21
abuse of discretionprzekroczenie zakresu uprawnień
22
abuse of processnadużycie prawa
23
access to a child / visitation right prawo do widzenia z dzieckiem
24
accidental death and dismemberment insurance ubezpieczenie od smierci i ciezkiego uszkodzenia ciala wskutek nieszczesliwego wypadku
25
according to według
26
accordinglyw świetle powyższego
27
accouning of profitszwrot bezpodstawnie osiągniętych zysków (unjust enrichment)
28
accrue (dla przyczyn powstania roszczenia) zaistnieć
29
accrue toprzypadać (zmieniać właściciela)
30
accrued narosłe
31
accusatorial proceedingspostępowanie skargowe
32
acquirerspółka przejmująca
33
action sprawa
34
action at the suit of sprawa z powództwa xyz
35
actionable wrongroszczenie, którego można dochodzic w sądzie
36
actual controversyrzeczywisty spór
37
actual noticeskutecznie doręczone powiadomienie (zawiadomienie Kuź)
38
adduceprzytaczać / cytować / powoływać się
39
administratoradministrator spadku
40
administrator Cum Testamento Annexozarządzający majątkiem w przypadku nie wyznaczenia wykonawcy przez spadkodawcę
41
admissions on fileuznania roszczeń w aktach sprawy
42
admit to probateuznać testament za ważny
43
admit to probateuznać za ważny
44
admitted to practice dopuszczony do wykonywania zawodu prawnika
45
advance kwota kredytu odnawialnego
46
advance (o argumentach)przedstawić
47
adversarial systemsystem kontradyktoryjny
48
adversarystroną przeciwko której
49
advised in the premisespo zapoznaniu się w wszystkim okolicznościami/przesłankami sprawy
50
adwokaci powoda pełnomocnicyAttorney for Plaintiff
51
affidavitoświadczenie pod przysięgą [afidejvit]
52
affirmutrzymać w mocy (wyrok sądu niższej instancji)
53
affirmpotwierdzic prawdziwość dla osób, które nie mogą swear ze wzgld. religijnych, potwierdzić złożeniem przysięgi
54
affirmation potwierdzenie osób niereligjnych
55
affirmative defencezarzut wyłączający bezprawność czynu zabronionego
56
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)Internal Security Agency
57
Agencja Mienia WojskowegoMilitary Property Agency
58
Agencja Nieruchomości RolnychAgricultural Property Agency
59
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
60
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)Industrial Development Agency
61
Agencja Rynku RolnegoAgricultural Market Agency
62
aggrieved/injured partyposzkodowany
63
akt małżeństwaan entry of marriage
64
akt notarialnynotary/notarial deed
65
Akt NotarialnyNotarial Deed
66
AKTYWAASSETS
67
allegezarzucać (dopuszczenie się / popełnienie)
68
allegedlyzgodnie z oświadczeniem według ...
69
allowuznać argumenty
70
allowancezasiłek
71
alternate director zastępca członka rady dyrektorow
72
amalgamatedokonywać fuzji
73
amend też: uzupełnić (pismo wniosek)
74
amendment (variation) zmiana umowy
75
amicus briefniezależna opinia prawna
76
AmortizationAmortyzacja (wartości niematerialnych i prawnych
77
amount of judgementzasądzona kwota
78
an executive menedżer
79
an interim interlocutory injunction postanowienie zakazujące pozwanemu wzajemnemu (robienia czegoś) do czasu rozpoczęcia procesu i w jego trakcie
80
AND NOW, this W dniu dzisiejszym,
81
annual leave urlop wypoczynkowy
82
annulmentunieważnienie
83
anti-trust law prawo antymonopolowe
84
any court having jurisdiction każdy właściwy sąd
85
appear (o zamiarze)zostać wyrażonym
86
appearance powiadomienie (zawiadomienie Kuź) o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
87
appelantoznaczenie strony sprawy, powód
88
appelleeoznaczenie strony sprawy / pozwany
89
appertainprzysługiwać
90
application made without notice to the other party wniosek jednostronny
91
appraisal (of inventory) wycena zapasów
92
appropriatelyzgodnie z obowiązującym przepisami/procedurą
93
arguable defenseuzasadniony zarzut przeciw żądaniom pozwu
94
argumentteż: wystąpienie przed sądem
95
arising out of or related to bezpośrednio lub pośrednio związany lub wynikający
96
artykuł article
97
as alleged in jak zarzuca się
98
as atwedług stanu na
99
as ifz takim samym skutkiem
100
as it werejakby
Loading...
 
 
 
Glosariusz wersja egz.
 
 
Main menu