ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
學校名稱參賽者中文名參賽者英文名參賽者已經細閱比賽詳情並同意主辦方在網頁發佈得獎作品(Y=同意)參賽者是否獲得家人或監護人同意
(18歲以下參賽者必填)(Y=同意)
學校自定編號作品檔案夾的共用連結負責老師姓名老師聯絡電郵老師聯絡電話
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100