ฟอร์มขอแก้ไข ชื่อ-สกุล ผิด (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
ประทับเวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมโรงเรียน
ชื่อ-สกุล เดิม ที่ผิด
ชื่อ-สกุล ที่ถูกต้องคือ
สถานะกิจกรรมวิทย์กิจกรรมสังคมกิจกรรมวิทย์คำถามไม่ระบุชื่อ
2
3/11/2014, 17:07:46ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
ปทุมวิทยากรเบญจลักษณ์เบญจรัตน์แก้ไขแล้ว
3
3/11/2014, 18:23:20ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
นารีนุกูลกมลวรรณ รุจิเรทกมลวรรณ รุจิเรกแก้ไขแล้ว
4
3/11/2014, 21:38:21คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
ด.ช.ศุภกร อรุณฤกษ์นาย ศุภกร อรุณฤกษ์แก้ไขแล้ว
5
4/11/2014, 10:01:47คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
นารีนุกูล
นายไกรวิชย์ เศรษฐธรรม
นายไกรวิทย์ เศรษฐธรรม
แก้ไขแล้ว
6
4/11/2014, 14:04:07สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
นายอธิวัฒน์ ทับทิมหิน
นายอภิวัฒน์ ทับทิมหิน
แก้ไขแล้ว
7
4/11/2014, 14:58:32คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
วัดแก่นเหล็กมุฑิตา ใจจุมบุญมุฑิตา ใจจุมปู
โรงเรียนไม่มีในระบบ
8
4/11/2014, 16:58:46วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
อาเวมารีอา
เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีแก้ว
เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีแก้ว
ในระบบชื่อไม่ผิด
9
4/11/2014, 17:00:56วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
อาเวมารีอา
เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีแก้ว
เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีแก้ว
ในระบบชื่อไม่ผิด
10
6/11/2014, 10:04:33คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
นางสาววราภรณ์ พาชื่น
นางสาววราพร พาชื่นแก้ไขแล้ว
11
7/11/2014, 11:15:23ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
อาเวมารีอานายอนิรุท มากมูลนายอนิรุทธ์ มากมูลแก้ไขแล้ว
12
7/11/2014, 12:42:03
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
นางวาสนา มุงคุณนางวาสนา มงคุณแก้ไขแล้ว
13
7/11/2014, 12:47:16
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
เขื่องในพิทยาคาร
นางสาวสรวจสุดา สาศรีเมือง
นางสาวสรวงสุดา สาศรีเมือง
แก้ไขแล้ว
14
7/11/2014, 12:53:59
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
เขื่องในพิทยาคาร
นางสาวอนุธิดา ประสารพันธ์
นางสาวอนุธิดา ประสานพันธ์
แก้ไขแล้ว
15
7/11/2014, 13:25:12วิทยาศาสตร์เขื่องในพิทยาคาร
นางสาวชลธิชา บุญบรรจบ
นางสาวชลธิชา บุญบรรจง
แก้ไขแล้ว
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
16
7/11/2014, 13:27:26วิทยาศาสตร์เขื่องในพิทยาคาร
นางสาวอภืรดี เสนสาย
นางสาวอภิรดี เสนสาย
แก้ไขแล้ว
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
17
10/11/2014, 15:48:00วิทยาศาสตร์บ้านไทยวิทยาคม
เด็กชายพีระพงษ์ บุญรินทร์
เด็กชายกัมพล บุญรินทร์
แก้ไขแล้ว
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
18
10/11/2014, 15:51:27วิทยาศาสตร์บ้านไทยวิทยาคม
เด็กชายอนันต์ ทองเขียว
เด็กชายไกรสร บุญรินทร์
แก้ไขแล้ว
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
19
10/11/2014, 15:53:16วิทยาศาสตร์บ้านไทยวิทยาคม
เด็กชายกัมพล บุญรินทร์
เด็กชายพีระพงษ์ บุญรินทร์
แก้ไขแล้ว
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
20
10/11/2014, 15:54:04วิทยาศาสตร์บ้านไทยวิทยาคม
เด็กชายไกรสร บุญรินทร์
เด็กชายอนันต์ ทองเขียว
แก้ไขแล้ว
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu