ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคกลางผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคกลางที่ผ่านการประเมิน
2
รวมผ่าน
ผ่านการประเมิน
3
ที่
สังกัด
จังหวัดเขตรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ853
วดป.ที่ผ่าน
ประธาน
4
1สพป.กาญจนบุรี11071020038บ้านแก่งหลวง เกาะสำโรงขยายโอกาส121-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
5
2สพป.กาญจนบุรี11071020348ชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดานประถมศึกษา128-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
6
3สพป.กาญจนบุรี11071020381บ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ยประถมศึกษา122-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
7
4สพป.กาญจนบุรี11071020041บ้านวังลาน หนองหญ้าขยายโอกาส121-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
8
5สพป.กาญจนบุรี11071020121วัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อประถมศึกษา120-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
9
6สพป.กาญจนบุรี11071020347บ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบประถมศึกษา128-ก.พ.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
10
7สพป.กาญจนบุรี11071020013บ้านพุเลียบ หนองบัวขยายโอกาส121-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
11
8สพป.กาญจนบุรี11071020097วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทองขยายโอกาส128-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
12
9สพป.กาญจนบุรี11071020344บ้านนาสวน นาสวนขยายโอกาส122-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
13
10สพป.กาญจนบุรี11071020373บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ขยายโอกาส15-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
14
11สพป.กาญจนบุรี1
1071020110
วัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่
ขยายโอกาส
12-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
15
12สพป.กาญจนบุรี1
1071020099
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ท่าม่วง
ประถมศึกษา
128-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
16
13สพป.กาญจนบุรี1
1071020114
วัดวังขนายทายิการาม
วังขนาย
ประถมศึกษา
13-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
17
14สพป.กาญจนบุรี1
1071020055
บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า
ขยายโอกาส
125-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
18
15สพป.กาญจนบุรี1
1071020117
วัดหนองเสือ วังศาลา
ขยายโอกาส
13-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
19
16สพป.กาญจนบุรี1
1071020108
วัดหนองตะโก เขาน้อย
ขยายโอกาส
12-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
20
17สพป.กาญจนบุรี1
1071020125
วัดหนองพังตรุ พังตรุ
ขยายโอกาส
14-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
21
18สพป.กาญจนบุรี1
1071020103
วัดชุกพี้ ม่วงชุม
ขยายโอกาส
11-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
22
19สพป.กาญจนบุรี1
1071020388
วัดยางเกาะ กลอนโด
ขยายโอกาส
15-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
23
20สพป.กาญจนบุรี1
1071020098
วัดท่าล้อ ท่าล้อ
ประถมศึกษา
14-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
24
21สพป.กาญจนบุรี1
1071020005
วัดท่ามะขาม ท่ามะขาม
ประถมศึกษา
126-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
25
22สพป.กาญจนบุรี1
1071020002
บ้านหัวนา ปากแพรก
ประถมศึกษา
126-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
26
23สพป.กาญจนบุรี1
1071020027
บ้านวังด้ง วังด้ง
ประถมศึกษา
127-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
27
24สพป.กาญจนบุรี1
1071020104
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
บ้านใหม่
ประถมศึกษา
11-ก.ค.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
28
25สพป.กาญจนบุรี1
1071020025
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ลาดหญ้า
ประถมศึกษา
125-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
29
26สพป.กาญจนบุรี1
1071020011
ท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน
ประถมศึกษา
121-มิ.ย.-56นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
30
27
สพป.
กาญจนบุรี2วัดสำนักคร้อ
ปฐมวัย–ม.3
119/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
31
28
สพป.
กาญจนบุรี2บ้านสระลุมพุก
ปฐมวัย–ม.3
119/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
32
29
สพป.
กาญจนบุรี2วัดหนองปลิง
ปฐมวัย–ม.3
120/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
33
30
สพป.
กาญจนบุรี2วัดพระแท่นดงรัง
ปฐมวัย-ป.6
122/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
34
31
สพป.
กาญจนบุรี2อนุบาลพนมทวน
ปฐมวัย–ม.3
122/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
35
32
สพป.
กาญจนบุรี2บ้านเขากรวด
ปฐมวัย–ม.3
128/2/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
36
33
สพป.
กาญจนบุรี2บ้านท่ามะกา
ปฐมวัย-ป.6
13/7/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
37
34
สพป.
กาญจนบุรี2วัดบ้านทวน
ปฐมวัย-ป.6
14/7/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
38
35
สพป.
กาญจนบุรี2วัดสระลงเรือ
ปฐมวัย–ม.3
15/7/2556นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
39
36สพป.กาญจนบุรี3บ้านห้วยเสือชะแลประถมศึกษา126/2/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
40
37สพป.กาญจนบุรี31071020063วัดปรังกาสีท่าขนุนขยายโอกาส128/2/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
41
38สพป.กาญจนบุรี31071020216บ้านบ้องตี้บ้องตี้ขยายโอกาส11/3/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
42
39สพป.กาญจนบุรี31071020368บ้านกองม่องทะไล่โว่ขยายโอกาส127/2/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
43
40สพป.กาญจนบุรี31071020068บ้านดินโสสหกรณ์นิคมขยายโอกาส128/2/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
44
41สพป.กาญจนบุรี31071020188บ้านวังสิงห์สิงห์ขยายโอกาส11/3/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
45
42สพป.กาญจนบุรี31071020371บ้านท่าดินแดงปรังเผลขยายโอกาส126/2/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
46
43สพป.กาญจนบุรี31071020195บ้านหินดาดหินดาดประถมศึกษา12/7/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
47
44สพป.กาญจนบุรี31071020200 สมาคมไทย - ออสเตรเลียนศรีมงคลขยายโอกาส12/7/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
48
45สพป.กาญจนบุรี31071020364บ้านห้วยมาลัยหนองลูขยายโอกาส13/7/2556นายวุฒิภัทร จูมโสดา
49
46สพป.กาญจนบุรี31071103272บ้านกุยแหย่ลิ่นถิ่น
ขยายโอกาส
15/3/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
50
47สพป.กาญจนบุรี3
1071020084
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ห้วยเขย่ง
ขยายโอกาส
17/3/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
51
48สพป.กาญจนบุรี3
1071020207
พุทธวิมุติวิทยาท่าเสา
ขยายโอกาส
17/3/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
52
49สพป.กาญจนบุรี3
1071020082
บ้านเหมืองแร่อีต่อง
ปิล็อก
ประถมศึกษา
16/3/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
53
50สพป.กาญจนบุรี3
1071020212
บ้านเขาช้างวังกระแจะ
ขยายโอกาส
126/2/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
54
51สพป.กาญจนบุรี3
1071020217
บ้านเขาสามชั้นลุ่มสุ่ม
ประถมศึกษา
125/2/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
55
52สพป.กาญจนบุรี31071030009บ้านทุ่งก้างย่างไทรโยค
ประถมศึกษา
13/3/2557นายวุฒิภัทร จูมโสดา
56
53สพป.กาญจนบุรี4อนุบาลหนองปรือหนองปรือขยายโอกาส118-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
57
54สพป.กาญจนบุรี41071020235อนุบาลบ่อพลอยบ่อพลอยประถมศึกษา119-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
58
55สพป.กาญจนบุรี41071020294อนุบาลเลาขวัญเลาขวัญประถมศึกษา128-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
59
56สพป.กาญจนบุรี41071020409บ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญขยายโอกาส126-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
60
57สพป.กาญจนบุรี41071020229วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)หนองกุ่มขยายโอกาส119-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
61
58สพป.กาญจนบุรี41071020336บ้านตรอกสะเดาหนองปลิงขยายโอกาส128-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
62
59สพป.กาญจนบุรี41071020412บ้านหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลประถมศึกษา118-ก.พ.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
63
60สพป.กาญจนบุรี41071020249บ้านสามยอดช่องด่านขยายโอกาส12-ก.ค.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
64
61สพป.กาญจนบุรี41071020303ราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำขยายโอกาส13-ก.ค.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
65
62สพป.กาญจนบุรี41071020251บ้านหนองรีหนองรี
ประถมศึกษา
120-มี.ค.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
66
63สพป.กาญจนบุรี41071020252บ้านยางสูงหลุมรัง
ขยายโอกาส
121-มี.ค.-56
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
67
64สพป.กาญจนบุรี41071020321บ้านตลุงเหนือหนองประดู่
ขยายโอกาส
117-มี.ค.-57
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
68
65สพป.กาญจนบุรี4
1071020328
บ้านหนองเค็ดหนองนกแก้ว
ขยายโอกาส
117-มี.ค.-57
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
69
66สพป.กาญจนบุรี41071020256บ้านหนองกร่างหนองกร่าง
ประถมศึกษา
118-มี.ค.-57
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
70
67สพป.กาญจนบุรี41071020304บ้านหนองโสนหนองโสน
ประถมศึกษา
120-มี.ค.-57
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
71
68สพป.กาญจนบุรี41071020316บ้านกรับใหญ่หนองฝ้าย
ประถมศึกษา
118-มี.ค.-57
นายศุภชัย มากสมบูรณ์
72
69สพป.ชัยนาทชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลขยายโอกาส118-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
73
70สพป.ชัยนาท1018090008วัดนางลือนางลือขยายโอกาส119-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
74
71สพป.ชัยนาท1018090038อนุบาลมโนรมย์คุ้งสำเภาประถมศึกษา119-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
75
72สพป.ชัยนาท1018090064วัดวังหมันวังหมันขยายโอกาส14-มี.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
76
73สพป.ชัยนาท1018090110ชุมชนวัดมาติการามห้วยกรดพัฒนาประถมศึกษา16-มี.ค.-56นายโอภาส พาพันธ์
77
74สพป.ชัยนาท1018090115เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงขยายโอกาส128-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
78
75สพป.ชัยนาท1018090170ชุมชนคลองจันทน์ห้วยงูขยายโอกาส126-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
79
76สพป.ชัยนาท1018090184บ้านหนองตะขบ หนองมะโมงขยายโอกาส14-มี.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
80
77สพป.ชัยนาท1018090205บ้านหนองยาง สุขเดือนห้าขยายโอกาส15-มี.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
81
78สพป.ชัยนาท1018090026วัดโรงวัวเสือโฮกขยายโอกาส11-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
82
79สพป.ชัยนาท1018090060วัดหัวหว้าไร่พัฒนาประถมศึกษา119-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
83
80สพป.ชัยนาท1018090061วัดดอนตาลหนองน้อยประถมศึกษา120-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
84
81สพป.ชัยนาท1018090105เทพรัตน์ดงคอนขยายโอกาส16-มี.ค.-56นายโอภาส พาพันธ์
85
82สพป.ชัยนาท1018090128วัดมะปรางโพนางดำออกประถมศึกษา128-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
86
83สพป.ชัยนาท1018090149วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนขยายโอกาส17-มี.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
87
84สพป.ชัยนาท1018090183บ้านวังตะเคียนวังตะเคียนขยายโอกาส14-มี.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
88
85สพป.ชัยนาท1018090198อนุบาลเนินขามเนินขามประถมศึกษา15-ก.พ.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
89
86สพป.ชัยนาท1018090010รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์หาดท่าเสาขยายโอกาส125-มิ.ย.-56นายโอภาส พาพันธ์
90
87สพป.ชัยนาท1018090043วัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)ท่าฉนวนประถมศึกษา127-มิ.ย.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
91
88สพป.ชัยนาท1018090074วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)บ่อแร่ขยายโอกาส11-ก.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
92
89สพป.ชัยนาท1018090100วัดกำแพงแพรกศรีราชาขยายโอกาส127-มิ.ย.-56นายเทียน เขียวภักดี
93
90สพป.ชัยนาท1018090121วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาขยายโอกาส128-มิ.ย.-56นายเทียน เขียวภักดี
94
91สพป.ชัยนาท1018090177ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523)หนองแซงขยายโอกาส11-ก.ค.-56นายสุทิน อ่วมพรหม
95
92สพป.ชัยนาท1018090192วัดศรีสโมสร กุดจอกประถมศึกษา14-ก.ค.-56นายสมควร ทองฤทธิ์
96
93สพป.ชัยนาท1018090203บ้านเก่ากะบกเตี้ยประถมศึกษา11-ก.ค.-56นายสุทิน อ่วมพรหม
97
94สพป.ชัยนาท
1018090112
วัดบำเพ็ญบุญห้วยกรด
ประถมศึกษา
127-มิ.ย.-56นายเทียน เขียวภักดี
98
95สพป.ชัยนาท
1018090083
วัดโพธิ์งามดอนกำ
ขยายโอกาส
125-มิ.ย.-56นายเทียน เขียวภักดี
99
96สพป.ชัยนาท
1018090146
บ้านหนองอ้ายสามไพรนกยูง
ประถมศึกษา
19/10/1957นายอโณทัย ศุภภะ
100
97สพป.ชัยนาท
1018090091
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โพงาม
ขยายโอกาส
12-ก.ค.-56นายสุทิน อ่วมพรหม
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu