ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ (17-1-62)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
b
2
3
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
4
5
6
7
Numbers Sheet NameNumbers Table NameExcel Worksheet Name
8
9
ตารางสอนรวม
10
Table 1ตารางสอนรวม
11
Work load
12
ชั่่วโมงการใช้ ห้องบรรบาย ห้องคอมพิวเตอร์ ต่อสัปดาห์Work load - ชั่่วโมงการใช้ ห้อง
13
จำนวนชั่วโมงการใช้ ห้องปฏิบัติ ต่อสัปดาห์Work load - จำนวนชั่วโมงการใช้
14
201
15
ตารางสอน ห้อง 201 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร201 - ตารางสอน ห้อง 201 ภาคปลาย
16
202
17
ตารางสอน ห้อง 202 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร202 - ตารางสอน ห้อง 202 ภาคปลาย
18
310
19
ตารางสอน ห้อง 310 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร310 - ตารางสอน ห้อง 310 ภาคปลาย
20
501
21
ตารางสอน ห้อง 501 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร501 - ตารางสอน ห้อง 501 ภาคปลาย
22
MP 201
23
ตารางสอน ห้อง MP 201 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรMP 201 - ตารางสอน ห้อง MP 201 ภ
24
MP 302
25
ตารางสอน ห้อง MP 302 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรMP 302 - ตารางสอน ห้อง MP 302 ภ
26
MP 402
27
ตารางสอน ห้อง MP 402 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรMP 402 - ตารางสอน ห้อง MP 402 ภ
28
314-315
29
ตารางสอน ตึกอธิการบดี ห้อง 314-315 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร314-315 - ตารางสอน ตึกอธิการบดี
30
Lab 1 ชั้น 3
31
ตารางสอน ตึกอธิการบดี ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรLab 1 ชั้น 3 - ตารางสอน ตึกอธิก
32
ศส. 401-403
33
ตารางสอน ศูนย์สันสกฤต ห้อง ศส. 401-403 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศส. 401-403 - ตารางสอน ศูนย์สัน
34
วันจันทร์
35
ตารางสอน วันจันทร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันจันทร์ - ตารางสอน วันจันทร์
36
วันอังคาร
37
ตารางสอน วันอังคาร ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันอังคาร - ตารางสอน วันอังคาร
38
วันพุธ
39
ตารางสอน วันพุธ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันพุธ - ตารางสอน วันพุธ ภาคปล
40
วันพฤหัสบดี
41
ตารางสอน วันพฤหัสบดี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันพฤหัสบดี - ตารางสอน วันพฤหั
42
วันศุกร์
43
ตารางสอน วันศุกร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันศุกร์ - ตารางสอน วันศุกร์ ภา
44
วันเสาร์
45
ตารางสอน วันเสาร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันเสาร์ - ตารางสอน วันเสาร์ ภา
46
วันอาทิตย์
47
ตารางสอน วันอาทิตย์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันอาทิตย์ - ตารางสอน วันอาทิต
48
สาขาการแสดงดนตรี
49
Table 1สาขาการแสดงดนตรี
50
สาขาดนตรีแจ๊ส
51
Table 1สาขาดนตรีแจ๊ส
52
สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์
53
Table 1สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์
54
สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
55
Table 1สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
56
สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
57
Table 1สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...